Rüyada Gemi Görmek

Rüyada Gemi Görmek, İslami yorumlama yöntemlerine göre, rüyada gemi görmek kişinin kurtuluş ile kucaklaşmasına işaret eder. Hastalıklardan, geçim sıkıntılarından, üzüntü ve kederden mustarip kimse için rahatlamanın mühim bir müjdecisidir. Türlü şekillerde kendini gösterebilen ve anlam zenginliğine sahip olan bir rüyadır. Farklı çeşitlerini ve anlamlarını birlikte inceleyelim.

Rüyada Gemi Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada gemi görmek, çok türlü şekilde, vaziyet ve harekete göre yorumlanır. Rüyada gemi görmek, ara sıra üzüntü ve kedere, sıkıntılara, ara sıra hastalık, ölüm ile, ara sıra darlık içerisinde ve kıtlık,  hiçlik içerisinde bulunanların kurtuluşuna işaret ile deyim edilir.

 • Rüyasında bir gemiye bindiğini gören kimse, hidayete erer, doğru yola girer, yanılgı ve eksiklikleri affedilir, havadar ve servete erer, biçiminde deyim olunur.
 • Rüyasında geminin karaya oturduğunu görmek, rüyayı gören kimsenin acı ve sıkıntıya düşeceğine işaret eder.
 • Rüyasında geminin battığını görüp eşyasını kurtardığını gören kimsenin malının telef olup zarar edeceğine işarettir.
 • Rüyasında bir gemiye binmiş, üstünde gittiğini ve deniz yolculuğunda olduğunu gören kimse, rahata erecek yahut yolculuğa çıkacağı ve sevince ereceğine işaret eder.
 • Rüyasında kendisini bir gemi içerisinde oturduğunu görmek, rüyayı gören kimsenin acı ve sıkıntıya düşeceğine işarettir.
 • Rüyasında bir geminin yandığını gören kimse, büyük bir üzüntü ve kedere düşer, biçiminde yorumlanır.
 • Rüyasında bir kimse geminin parçalandığını görse, bu düş, rüyayı gören kimsenin, annesinin ölüm edeceğine (yani öleceğine) işaretle yorumlanır.

Rüyada Gemi Görmek Cafer-i Sadık (r.a.)’ın Yorumu

Rüyada gemi görmek şu şekillerden birine işaretle yorumlanır:

 1. Evlât
 2. Baba
 3. Zevce
 4. Ferahlık
 5. Korkulardan emin olmaya
 6. Güzel bir geçime, zenginliğe işaretle.

Rüyada Gemi Görmek Kirmani’nin Yorumu

Kişinin rüyada bindiği geminin sahilde deniz kıyısında durmakta olduğunu görmesi, rüyayı gören kimsenin yolundan kalacağına işarettir denmiştir.

ruyada yelkenli gemi gormek
Yelkenli gemi görmek seyahate çıkma ya da para kazanacağınız gibi çeşitli anlamlara yorulmaktadır.

Rüyada Yelkenli Gemi Görmek

Rüyada yelkenli gemi görmek, saltanata veya devlet başkanlığına işarettir.

 • Rüyasında bir gölde veya denizde yelken açıldığını görmek, bazen uzun bir deniz yolculuğuna, seyahate işarettir.
 • Rüyada yelken açan, yelkenci birini görmek, para kazanacağınıza ve sefere, yolculuğa çıkacağınıza işâretle tabir olunur. Yelkenci görmek, bazen de uçan (yaramaz ve hareketli) bir arkadaşınız olup, ondan ayrılacağınıza işarettir.

Rüyada Gemi Yelkeni Görmek

Rüyada bir geminin yelkenlerinin açık olduğunu görmek ya da yelkenleri açık bir gemi görmek, rüya sahibinin, insanlar arasında ünlü biri olacağına ve sözünün geçerli olacağına yani, sözü geçerli birisi olacağına işarettir.

Rüyada geminin yelkenlerini toplu ve bağlı bir halde görmek bu yorumun tersiyle yorumlanır denmiştir.

Rüyada Gemi Görmek
Rüyada gemi görmek ne anlama gelir?

Rüyada Alabora Olmak

Rüyada içinde bulunduğu sandal veya geminin alabora olduğunu görmek, iş hayatında bir sarsıntı geçirileceğine işaretle yorumlanır.

Rüyada Gemici Görmek

Rüyada gemici görmek pek hayra işaret etmez. Bu rüya yalancıya veya deveciye, ya da kiracıya ve seyislere işaretle tabir olunur denmiştir. Bazı yorumculara göre ise, rüyada gemici görmek, rüya sahibinin işlerini yürüten kimseye işaret eder şeklinde tabir olunmuştur.

Rüyada Gemi Demiri Görmek

Rüyada gemi demiri görmek, bir çare, bir vasıta, selâmet ve sebat gibi şeylere işarettir. Bir geminin fırtına esnasında demir atarak tehlikeden kurtularak selâmete çıktığını görmek, sayılan bu dört husustan birine işarettir.

 • Rüyasında bir gemi demiri satın aldığını görmek, olaylar arasında kendi çapında söz sahibi olur ve kendisine ait işlerini kendi başına yürütebileceğine işaret eder denmiştir.
 • Gemi demirinin kaybolduğunu görmek, kendi işlerinde çekimser ve kararsız olduğuna işaret eder denmiştir.

Rüyada Gemi Direği Görmek

Rüyada gemi direği görmek, bütün işlerin kendisine bağlı bir şahsa işaretle yorumlanır.

 • Gemi direğini yüksek ve sağlam görmek, işlerin kendisine bağlı olan kişinin vazife ve görevini doğru dürüst sebatkâr ve yerli yerince yaptığına işaret eder denmiştir. Direğini eğrilmiş görmek, bu şahsın adaleti gözetmediğine, hak hukuk tanımadığına işaret eder.
 • Gemi direğinin kırıldığını görmek ise, böyle bir sorumluluk içinde bulunan o şahsın ölümüne işaret eder demişlerdir. Direğin değiştirildiğini görmek bu sorumlu şahsın azledileceğine işaret eder.
 • Kendisinin geminin direğine çıktığını görmek, her işten sorumlu olan bu şahıs vasıtasıyla büyük bir makam ve mevkie getirileceğine işarettir. Bu işinden hayır ve menfaat görecektir denmiştir. Gemi direğinden indiğini görmek, bu yorumun tersiyle (zıddı ve karşıtı ile) yorumlanır. Bu rüya, rüyayı gören için aşağılanmayı ve horlanmayı anlatır yorumu yapılmıştır.

Rüyada Gemi Dümeni Görmek

Rüyada geminin dümeninin görülmesi şu cihetlere işaretle yorumlanır.

 • İslâm, hidayet, zafer, selâmet, tehlike, kazanç ve zarar gibi hususlara işaretle. Rüyada gemiye ait alet ve edevat görülmesinin yorumu birbirine benzemektedir. Görülen durumun olumlu veya olumsuzluğuna göre yorum kazanır.
 • Rüyasında bindiği geminin dümeninin kırıldığını görmek, iyi değildir. Rüya sahibinin işlerinde zarara uğrayacağına veya dininde, inancında bir bozulma olacağına işarettir. Bu nedenle dünya ve ahirette zarara uğrayıp mahzun olacağına delildir. Kırılan dümenin tekrar tamir edilerek düzeldiğini görürse, zarardan kurtulmaya, doğru yolu bulmaya ve yeniden dinini düzeltip hidayete ermeye işarettir.
ruyada gemi halati gormek
Gemi halatı; selamete, güç ve dayanışmayı temsil eden bir semboldür.

Rüyada Gemi Halatı ve Zinciri Görmek

Rüyada görülen gemi halatı veya zinciri, kurtuluş ve selâmete, güç, kuvvet ve dayanışmaya işaretten yorumlanır. Kişinin rüyada gemi zincir ve halatını sağlam ve yeni olarak görmesi, hayırlara işaretle yorumlanır. Gemi zincir ve halatlarının eski veya çürük görülmesi, iyi değildir. Kurtuluşa ve selâmete vesile olacak sandığı şeylerin işe yaramaz şeyler olduğuna işaret eder.

Rüyada Gemi Yapan Birini Görmek

Rüyada gemi yapan bir usta görmek, iyiye yorumlanmaz. Bu görülen rüya kadın simsarlarına işarettir.

Rüyada Güverte Görmek

Bir kimsenin rüyada kendisini bir vapur güvertesinde görmesi, pek yakında bir seyahate çıkacağına ve bu seyahatinde güzel günler geçireceğine, memnun, mutlu bir sonuç ile döneceğine işaret eder denmiştir.

Rüyada Gemi Batması

Rüyada gemi batması görmek, sağlıklı ve hayırlı bir serüvene atılacağınızı temsil etmektedir. Yeni bir işe başlamanın, yeni maceralara atılmanın ön habercisidir. Çoğu yönüyle, gören kimsenin sevinmesi ve dikkatli olması gereken bir rüyadır. Eğer batan gemiden aynı zamanda düdük sesleri yükseliyorsa, bu işinizin daha da hayırlı olacağına işarettir. Düdük sesi ne kadar şiddetli olursa, kazanımınız da bir o kadar coşkulu olacaktır.

Rüyada gemi görmek ve gemi batması görmek olumlu değerlendirilen rüyalarken, batık gemi görmek öyle değildir. Eğer rüyanızda zaten batmış bir gemiyi görürseniz, bu işlerinizde tedbiri elden kaçırmamanız gerektiği anlamına gelmektedir. Böyle bir rüya gördüğünüz takdirde işlerinizde kesinlikle daha dikkatli olmalı, pek hayırlı emellere yoğunlaşmalısınız. Kişinin gördüğü rüyada gemi batmasında, eğer kişi de geminin içindeyse bu hayra alamet değildir. İşlerinde ve çalışmalarında zarar edeceğine delalet eder. Eğer gemi batar ve eşyalarınız suyun üzerine çıkarsa, bu servetinizin bir kısmının korunacağı anlamına gelir. Eğer hiçbir eşya su yüzeyine çıkmazsa, bu fakirleşmeye delalettir. Kişi işlerine dört kolla sarılmalıdır. Dolayısıyla gemi kazası görmek hem olumlu hem de olumsuz değerlendirilebilir.

ruyada gemi
Rüyada büyük gemi görmek, rüya alimleri tarafından olumlu tarafları da olumsuz tarafları da olan değişkendir. Bu anlamda geniş yelpazede yoruma açık bir rüyadır.

Rüyada Büyük Gemi Görmek

Büyük gemi görmek hem olumlu hem de olumsuz değerlendirilebilen bir konumdadır. Bu değerlendirmeleri birlikte inceleyelim:

 • Büyük, parlak bir gemi görmek yaptığınız işin boyutunun artacağı anlamına gelmektedir. Emek ve çabalarınızın karşılığını alacağınıza dair bir işaret, iyi niyetinizin takdir edildiğine dair bir göstergedir.
 • Rüyada gördüğünüz büyük geminin kirli olduğunu veya çürüdüğünü görmek, hayra alamet değildir. Hastalığın ve ölüm yaşanacağının işaretidir.
 • Büyük gemi ve vapurlar görmek, gemi Müslümanlara aitse hayırlı bir şey olacak demektir.
 • Görülen büyük gemi ve vapurlar Müslümanlara ait değil ise, bu menfaatçi lige ve hayırsızlığa işaret eder. Dikkatli olunmalıdır.

Rüyada Geminin Karada Yürüdüğünü Görmek

Rüyada geminin karada yürüdüğünü görmek de olumlu ve olumsuz yorumlamalara sahiptir. Karaya vurmuş ve karada ilerlemeye devam eden bir gemi, tüm zorluklara rağmen ilerlemeye işaret edebilir. Siz ne kadar çaba gösterirseniz, üzüntü ve çabalarınızdan kurtulmaya da bir o kadar yaklaşırsınız. Karada gemi görmek kurtuluşa yaklaşmak demektir.

Rüyada Gemi Görmek Diyanet

Gemi görmek, diyanete göre birkaç şekilde yorumlanabilir. Rüyada normal, temiz gemi görmek kişinin işlerinde başarı, doğruluk ve dürüstlüğe işarettir. Bakımsız, pis ve kirlenmiş gemi görülmesi ise kişinin işlerinin yolunda gitmemesine işaret eder. Rüyada yolcularla dolup taşan bir gemide olduğunu görmek, izlenen yolu sağ selamet atlatmaya bir güvencedir. Rüyada gemiyi karaya çeken kişi hayırsız işler yapar ve nifak çıkarır. İnatçılığa ve hataları kabullenmemeye işaret eder.

Boş gemi görmek, kişinin yaptığı işlerde ve özellikle de ticaretinde güzel kazanç demektir. İşlerinin yolunda gideceğini, ancak kişinin kendini buna kaptırmaması gerekliliğini vurgulayarak bildirmektedir.

Rüyada Denizde Gemi Görmek

Rüyada denizde gemi görmek, bir takım şeyleri anımsamanız gerektiğine delalettir. Denizde yüzen, süzülen, akıntıya karşı ilerleyen bir gemi görmek dünyevi yaşam mücadelesiyle alakalıdır. Ne olursa olsun, inançlarınıza sarılmalı ve hiçbir zaman umudunuzu kaybetmemelisiniz. Şerler gider ve gelir, iyilikler de öyle. Dünyevi yaşamda hiçbir şey kalıcı değildir ve bunu unutmamak gerekir. Hiçbir zaman yılmamak, her şeyin bir zamanı olduğunu anımsamak bizim yararımızadır. Tutunacak bir şey arayanlar aramasın, çünkü şüphesiz ki büyüklük her yerdedir.

Rüyada Gemi Görmek İhya

Eğer rüyayı gören kişi, bir deniz kenarındaysa ve geminin sorunsuzca gittiğini görüyorsa, bu iyi haberdir. Tüm insanlar için hayra ve güzelliğe işaret eder. Rüyayı gören kimse yolcu ise tüm yolcularla birlikte sıkıntısız ve keyifli bir yolculuk geçirecek demektir. Gemi görmek ihya tabirlerine göre hayırlı ve güzel bir yaşantıdır.

Rüyada Gemi Görmek İhya
Gemi yolculuğu yapmak, hayatınızda farkında bile olmadan atıldığınız bir serüvenin içerisinde olduğunuza delalettir.

Rüyada Gemi Yolculuğu Yapmak

Rüyada gemi yolculuğu yapmak, sürmekte olan bir serüvenin içerisinde olduğunuza işarettir. Gemiye binmek ve yolculuk yapmak çok farklı şekillerde kendini gösterebilen bir rüyadır. Dolayısıyla da rüyada gemide olduğunu görmek birbirinden çeşitli türlerde yorumlanabilir. Birlikte göz gezdirip inceleyelim:

 • Rüyada yaptığınız gemi yolculuğundan bir daha inemediğinizi görmenin, kedere ve türlü dertlere sürüklenecek olmaya işarettir. Çevre dilinde dedikoduya düşmenin hüzün bir habercisi olabilir.
 • Bindiği gemide güzel kıyafetler giydiğini ve geminin hareket halinde olduğunu gören kişi, şanslıdır. Kişinin çalıştığı yerde veya uğraştığı işte önemli konumlara geleceğinin habercisidir.
 • Gemi görme şeklinde gerçekleşen rüyanızda, demir bir gemide yolculuk yapıyorsanız, sürprizler sizi beklemektedir. Bu rüya büyük bir yerden alınacak olan maddi ve manevi yardıma işaret eder. Çeşitli iyilikler ve güzel ameller sizi bekliyor olabilir.
 • Binilen geminin delindiğini görmenin anlamıysa, saldırıya uğranma ihtimaline işarettir. Sizin veya halk için büyük konumda olan birisinin can tehlikesinde olduğuna ön habercidir. Rüyada gemide olduğunu görmek, bu şekilde görülürse kişi bol bol dua etmeli, hayırlı işlere odaklanmalıdır.

Rüyada Fidan Dikmek

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu