Rüyada Evlenmek Görmek

Rüyada evlenmek kısmet anlamına gelir. Bazı alimler rüyada evlenenlerin gerçekte de hayırlı talipler ile karşılaşılacağına işaret eder diye yorumlar. Rüyada evlenmenin iyi anlamları olduğu gibi kötü anlamları da vardır. Rüyada istemediği ile evlenenler gerçek yaşamda da istenmeyen olaylar ile yüzleşir. Birçok sorunun içinde yer alır. Rüyada sevdiği ile evlenenleri mutlu gelecek beklediği söylenir.

Rüyada evlenenlerin yaşamlarında bereketli dönemlerin başladığı ve evlilik hayatlarında da bolluk ve bereket dolu bir dönem gireceğine işaret eder. Bazı alimlere göre; rüyada evlenmek mevki olarak da yorumlanır. İstenilen mevkie gelindiğini ve elde edilmek istenilen başarıların kısa sürede gerçekleşeceğini gösterir. Rüyada eski sevgilinin görülmesi özlem anlamına gelir. Farklı görüşler ile farklı şekilde yorumlanan rüyada evlilik görülmesi rüya sahibinin sürpriz gelişmeler ile karşı karşıya geleceğine de işaret eder. Rüyada evlenmek kısmetli işlere delalet eder.

Rüyada Evlenmek Diyanet

Rüyada evlenmek diyanete göre farklı şekilde yorumlanabilmektedir. Genel olarak rüyada evlenmek hayır ile yorumlanmaktadır. Evlenen kişinin dünyevi olarak maddi destek alacağı ya da başarılı bir yere geleceğine dalalet etmektedir. Bekâr kimse evlendiğini görüyor ise kimi zaman hayırlı bir kısmet için önünde biraz zaman olduğu şeklinde de yorumlanabilmektedir.

Rüyada evlendiğini gören kişi Allah tarafından hayırlı bir haber ile müjdelenecektir. Eğer kişi ölmüş bir ile evleniyor ise yarım kalan işini tamamlayacağı ve bol rızık alacağına işret etmektedir.

Çocuklu bir kimse evlendiğini görmüş ise çocuğunun hayırlı bir işi olacak demektir. Rüyada sevdiği adam ile evlendiğini gören kişi bir tartışma yaşayabilir. Bu kişinin biraz daha sabır etmeye ve hayırlı kısmetini beklemeye ihtiyacı var demektir.

Rüyada Evlenmek Ebû Saîdil Vâiz’in yorumu:

Ebu Saîd’in yorumuna göre, evlilik Rüyası görmek, mal ve zenginliğe işaret eder.

Rüyasında evlendiği kadının vefat ettiğini gören kimsenin bu Rüyası, Rüyayı görenin kendisini sıkıntıya sokacak bir işe girişeceğine ve bu nedenle üzüntü çekeceğine işaretle yorumlanır.

Rüyada Evlenmek Kirmani’nin yorumu:

Hanımı olmayan yani bekâr bir kişinin Rüyasında evlendiğini görmesi, iyiye yorumlanır. Bu Rüyayı gören kişi, evlendiği kadının yani hanımının güzelliği nisbetinde hayır ve menfaate kavuşur şeklinde yorumlanır. Aynı zamanda bu Rüyayı gören kişi, büyük bir itibar sahibi olacağına, mevki sinin artacağına, servet sahibi olacağına da işaret eder demişlerdir yorumcular.

Rüyada Evlenmek İmam-ı Nablusi’nin yorumu:

Rüyasında evlendiğini görmek, hayra işarettir. Rüya sahibi kişinin Cenap-ı Allah’ın ikram ve yardımına nail olacağına işaretle tabir edilmiştir.

Rüyada evlendiğini görmek, borca düşmeye yani borçlanmaya, esarete (özgürlüğünün alınmasına), üzüntü ve kedere düşmeye veya yüksek bir mertebe elde etmek için çalışmak gerektiğine işarettir denmiştir.

Rüyada Evlenme Teklifi Etmek

Rüyada Evlenme Teklifi Etmek, Bir kimse Rüyasında bir kadına evlenme teklifinde bulunduğunu görse, bu onun (Rüya sahibinin) dünyalık (mal) toplamak için çok çaba harcadığına işarettir. Eğer evlenmek isteğinde bulunduğu kadından evet cevabı aldığını da görürse, bu mal toplama çalışmasında başarılı olacağına işarettir denmiştir.

• Dul bir kadına Rüyasında gizlice bir teklifte, gizlice bir söz söylediğini gören kişi, bu kadınla evleneceğine işarettir.

Veya bu Rüyada gördüğü kadına evlenme teklifi götüreceğine işaretle yorumlayanlar da olmuştur.

• Rüyasında evli bir kadına evlenme teklifinde bulunan kimse, dünya malına karşı hırslı olduğuna fakat, bu hırsına ve şiddetli arzusuna ulaşamayacağına işarettir denmiştir.

• Rüyasında bir kadından kendisiyle evlenme talep ve isteğinde bulunduğunu ve bu kadının da aldığı evlenme teklifini kabul ettiğini gören kimse, muradına erer. Rüya sahibi Kişinin tüm hacetleri yerine getirilir şeklinde tabir olunmuştur. Bazı yorumlara göre, bu Rüyayı gören kişinin ferah ve sevincine müjdeleyen bir işarettir denmiştir.

Rüyada Gelinlik Giymek

ruyada gelinlik giymek

Gelinlik beyaz ise hayırlı haber olarak yorumlanmaktadır. Bembeyaz bir gelinlik giyen kimse uzun ömürlü olur. Hem bu dünyada hem de öteki dünyada mükâfatlandırılır. Beyaz gelinlik giyen kimse aynı zamanda yakın bir akrabası ya da arkadaşının evleneceği haberini de alır.

Rüyada giyilen gelinlik eğer kirlenmiş, çamurlu veya lekeli ise hayırlı bir evliliğin olmayacağına ve bu evliliğin kötü bir son ile biteceğine işaret etmektedir. Kişinin güzel bir gelinlik içerisinde evlendiğini görmesi ise huzurlu mutlu bir yuvanın işaretidir.

Rüyada Yeniden Evlenmek

Rüya sahibi evli ise ve eşi ile yeniden evlendiğini görüyorsa ailedeki değişimlere işaret etmektedir. Evlendiğini gören kişi hayatında önemli kararlar alarak bir değişikliğe gidecektir. Aile bireylerinden alınan desteğe de işaret eden bu rüya oldukça hayırlıdır.

Rüyada Baba İle Evlenmek

Rüyada babası ile evlendiğini gören genç kız huzurlu bir evliliğe adım atar. Aile bağlarının güçlü olacağına işaret eden bu rüya eş adayının da hayırlı bir eş ve baba olacağına işaret etmektedir.

Rüyada Başkasıyla Evlenmek

Rüyada evli kimsenin başka biri ile evlendiğini görmesi ev almak, iş yeri açmak gibi rızıklı ve bereketli işlere delalet etmektedir.

Gelecek maddi bir bolluğun yaşanacağına ve birileri tarafından destek alınacağına işaret eden bu rüya aynı zamanda sosyal çevrenin de genişlemesi şeklinde yorumlanabilmektedir.

Rüyada Gelin Görmek

Gerçekte Evliyken Rüyada Başkasıyla Evlenmek

Gerçekte biri ile evli olup rüyasında da başka biriyle evlenenlerin kötü işler ile karşılaşacağı söylenir. Rüyada evliyken başka biriyle gönül ilişkisi yaşamak yaşanacak musibetler anlamına gelir. Rüya sahibini zor bir dönemin beklediğini ve bu zor dönemin büyük zorluklar ile aşılmaya çalışıldığına delalet eder. Rüyada başka biri ile evlenmek gerçek yaşamda yapılacak yanlış işler şeklinde yorumlanır. Bilinmeyen yerlerden ya da tanıdıklardan gelen kötü haberlere de işaret eder.

Rüyada İstemediğin Biri İle Evlenmek

Rüyada istemediği biri ile evlenmek bir işi zorla yapmak anlamına gelir. Rüya sahibi istemediği bir durumun içine gireceğini ve bu iş sonucunda oldukça zarar göreceği anlamını taşır. İstemediği bir erkek ile evlenenlerin yaşamda kararsız kaldığını ve bir konuda karar alırken çok fazla düşündüğü anlamına gelir.

İstemediği biri ile evlenmek yaşamdaki zorluklara, zorluklar içinde bunalıma ve depresyona girmeye işaret eder. Uzun ve yorucu bir yaşam ile maddi ve manevi zorluklar anlamına gelir. İstenilen kişi ile evlenmemek rüya sahibinin sürekli olarak baskı yaşadığını ve bu baskılardan kurtulmanın yollarını aradığını ifade eder. Sevmediği ile evlenenlerin gerçek yaşamda mutsuz olduğunu ve hayattan zevk almadığını gösterir.

Rüyada Tanımadığın Biriyle Evlenmek

Rüyada tanımadığı ile evlenenler sürpriz bir gelişme ile karşılaşır. Rüya sahibi beklemediği olayların içinde yer alır. Bu olaylar karşısında hem sevindirici hem de mutsuz edici durumlar yaşanabilir. Rüyada tanımadığı ile evlenmek yaşanacak problemlere işaret eder. Gerçekte karasızlık içinde olanlar rüyasında tanımadığı bir erkek ya da kadınla evlenir. Rüya sahibinin bilinçaltındaki kararsızlıkları rüyasına yansır. Rüyada hiç tanımadığı ile evlenenler yanlış işler yapabilir. Riskli durumlar ile karşı karşıya kalacağına ve karar verilmesi gerektiğini gösterir.

Rüyada Eski Sevgiliyle Evlenmek

Rüyada eski sevgili ile evlenmek eski sevgiliye duyulan özleme işarettir. Rüya sahibinin hala geçmişte takılı olduğunu ve eski sevgilisi ile yeniden görüşmek istediğini gösterir. Rüyada eski sevgili ile evlenen çiftler yeniden bir araya gelebilir. Eski sevgilinin görülmesi hala sevgi ve aşkın var olduğuna işarettir. Hem erkekler hem de kadınlar için geçmişin özlemine işaret eder. Anılar ile yaşandığına ve bu anıların etkisinin hala devam ettiğini gösterir. Rüyada eski sevgili ile evlenmek istemek duyulan özlemin gittikçe arttığını gösterir.

Bunun yanı sıra yapılan tercihlerde büyük hatalar olacağına ve rüya sahibinin hayatında doğru kararlar veremediğini gösterir. Özellikle eski sevgililer arasında hala ikilimde kalındığını ve yeni bir ilişki için hazır olunmadığını gösterir.  Evlenmek için kişinin hala şüphe duyduğunu ve aklının yeni bir ilişkiye karşı karışık olduğuna delalet eder. Rüyada eski sevgiliye geri dönmek ileride yaşanacak sorunların da işaretidir. Bu sorunlar ile sürekli olarak uğraşıldığını ve sonuca varılmadığını gösterir.

Rüyada Evlenmek Rüya Tabirleri

Rüyada evlenmek hayırlı işler anlamına gelir. Büyük gelişmelerin yaşanacağı, maddi ve manevi olarak bolluk dolu günlerin geleceğine işaret eder. Rüyada evlenmek istemek gerçek yaşamda da hayırlı kısmetler ile evleneceğine ve bu kısmetler sonucunda güzel işler olacağına delalet eder. Para anlamında da bereketli dönemin geleceğini ve güzel günler ile mutlu ailelerin kurulacağı anlamına gelir.  Rüyada evlilik görülmesi aynı zamanda saflık ve temizlik anlamına da gelir. Rüya sahibinin iyi kalpli olduğunu ve çevresindeki insanlara da yardım ettiğini gösterir. Rüyada evlenenlerin hayallerinin olduğunu ve bu hayaller için çalıştığını ifade eder.

Rüyada Sevgiliyle Evlenmek

ruyada sevgiliyle evlenmek gormek

Rüyada sevgili ile evlenenlerin aralarında aşkın var olduğuna işarettir. Mutlu ve huzurlu bir evlilik istenildiğine ve aile kurmaya önem verildiğine işarettir. Rüyada sevgilisi ile evlenen erkek baba olma isteğindedir. Sevgilisi ile dünya evine girdiğini görenlerin hayalleri de gerçekleşir. Uzun süredir bir işin olmasını beklediklerini ve bu işin sonunda olduğunu gösterir. Rüyada sevgilisi ile evlenenlerin mutlu bir birlikteliklerinin olacağını ve bu birliktelik sonucunda ömür boyu süren evliliklerin de gerçekleşeceğini delalet eder. Rüyada sevgiliyle evlenmek macera dolu bir yaşamı da işaret eder.

Rüyada Tanıdık Biriyle Evlenmek

Rüyada tanıdık ile evlenmek hayırlı kısmetlerin rüya sahibinin çok yakınında olduğunu, bu kısmetleri görmediğini fakat kısa süre sonra fark edeceğini işaret eder. Rüyada tanıdık erkek ile evlenen kadın gerçek yaşamda güç bulur. Yapması zor olan işlerin kolaylıkla yapılacağını ve büyük kısmetler ile karşılaşacağını gösterir. Rüyada tanıdık ile evlenen erkek ise iş hayatında ve özel hayatında güzellikler ile karşılaşır. Hem erkekler hem de kadınlar için iyi anlamda yorumlanır. Özellikle evlenmek isteyenlerin fakat kısmet bulamayanların karşısına güzel kısmetler çıkacağını gösterir. Rüyada tanıdık biri ile evlenip aynı evde kalkmak beklenilen ve karşılığı bulunan yardıma işarettir. Rüya sahibi maddi anlamda rahatlar ve hayatındaki ekonomik sıkıntılar son bulur. Rüyada ve gerçekte de güzel günlerin geleceğine işarettir.

Rüyada Bekarken Evlendiğini Görmek

Rüyada bekar olanların evlendiğini görmesi güzel kısmetlerin geleceğine delalet eder. Bekar kızların kendilerine uygun koca adayıp bulacağını ve evleneceğini gösterir. Hayırlı kısmetler arayanların kısmetlerine kavuşacağını gösterir. Rüyasında evlenen erkekler gerçekte de istediklerini bulur. Bekar olanların evlenmesi iş hayatında da gelecek kısmetli haberleri gösterir. İş yaşamında işsiz olanlar iş bulur. Ev almak isteyenler ev alır. Bekar olanların evlenmesi güzel haberlere de işarettir. Uzak yollardan güzel haberlerin geleceğine delalet eder. Rüyada evlenmek işsiz olanlara maddi ve borçsuz bir hayata işarettir. Bekar olanların evlenmesi gelecekteki güzel haberler anlamına gelir.

Rüyada Gönülsüz Evlenmek

Rüyada gönülsüz olarak evlenenlerin depresyonda olduğuna işarettir. Hayatından mutlu olmadığını ve birçok sıkıntı içinde yer aldığını gösterir. Rüyada gönülsüz olarak evlenenlerin isteklerinin gerçekte gerçekleşmediğini ve hayallerin oluşmasında sorunlar olduğunu gösterir. Gönülsüz evlenenler hem maddi hem de manevi olarak zarara uğrar. Başkaları tarafından kötülük göreceği ve bu konuda dikkatli olunması gerektiğine işarettir.

Bir kadınla gönülsüz evlenmek erkeklerin istemediği biri ile evlendiğini ve aile hayatında huzursuzluk yaşadığını gösterir. Gönülsüz olarak evlenen kadınların evlendikleri kocaları tarafından huzursuz bir hayat göreceğini ve sürekli olarak tartışmalı ortamlarda bulunduğunu gösterir. Rüyasında gönülsüz olarak evlenenler iş yaşamlarında da bereketsiz bir döneme girer.

5 Yorum

  1. Asma yaprağ elimde ve ben birkere evlendim demek neannamagelir

  2. Rüyamda ismini bile bilmediğim ve kendini daha önce hiç görmediğim biriyle evleniyorum
    Kız evine gidiyoruz gelin almaya gelini arabaya bindiyorlar sonra bende geliyorum araba biniyorum evlendigim kişi arabaya binerken bana bakıyor ama ben bakmiyorum ondan sonrasını hatırlamıyorum

  3. Birkac kisi biyere gidiyoduk araba bir yerde durdu bende tuvalete gitim ama tuvalet cok dardi bende ayakta isedim ustume sonrada yikiyodum ustunu sonra bi kadin cikti kar sima bana dedi seni evlendircem bende benim kocamvar dedim o anda bir adam beni yakaladi elinden kurtuldum kactim

  4. Birkac kisi biyere gidiyoduk araba bir yerde durdu bende tuvalete gitim ama tuvalet cok dardi bende ayakta isedim ustume sonrada yikiyodum ustunu sonra bi kadin cikti kar sima bana dedi seni evlendircem bende benim kocamvar dedim o anda bir adam beni yakaladi elinden kurtuldum kactim

  5. Birkac kisi biyere gidiyoduk araba bir yerde durdu bende tuvalete gitim ama tuvalet cok dardi bende ayakta isedim ustume sonrada yikiyodum ustunu sonra bi kadin cikti kar sima bana dedi seni evlendircem bende benim kocamvar dedim o anda bir adam beni yakaladi elinden kurtuldum kactim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu