Rüyada Erkek Organı Görmek Kötü Müdür?

Bir kimsenin rüyasında erkek organı görmesi, rüya sahibinin hayırlı evlat, mal ve şöhrete nail olacağına işaret etmektedir. Bunun yanı sıra bir kimsenin rüyasında erkek organı görmesi malının fazla olmasına ve kendi çocuklarına ait mal ve mülkünde fazlalığına işaret etmektedir. Farklı âlimlere göre yapılan yorumlara göre kişinin rüyasında erkek organı görmesi hayırlı ya da hayırsız yorumlanabilmektedir.

Rüyada Erkek Organı Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada erkek organı görmenin bir diğer yorumu ise rüya sahibinin uzun ömürlü olacağına işaret etmektedir. Kişinin erkek organını nasıl gördüğü ya da ne gibi bir durumdayken rüyasında gördüğü rüyanın yorum seyrini değiştirebilmektedir. Bu nedenle rüyanın detaylarına göre yorumlamak gerekir.

Rüyada Erkek Organı Görmek Diyanet

Rüyada erkeklik organı görmek, uzun ömür, evlat, mal, şöhret ve güzel bir isim bırakmak gibi şeylere işaret olarak yorumlanır.

• Bir kimse Rüyasında iki veya daha fazla cinsiyet (erkeklik) organı bulunuyormuş olduğunu görse, bu Rüyası onun malının çok veya çocuklarının çok olacağına işaretle yorumlanır. Yani, ya çok çocuk sahibi olacağına veyahut mal mülk sahibi olup zengin olacağına işaretle tabir olunur.

• Rüyasında kendi cinsiyet uzvunun başka bir kimse tarafından kesildiğini ve yerinden alındığını görmek, hayırla yorumlanmaz. Bu Rüya, Rüyayı gören kimsenin mal ve mülkünden zarar göreceğine, belki de malının elinden çıkacağına da işaret olarak yorumlanmıştır. Eğer cinsiyet uzvunu kendisi kesmiş ise, yani kendisinin kestiğini görürse, o zaman çocuğunun olmayacağına işaret eder.

Rüyada Erkek Organı Görmek Kirmanî’nin yorumu:

Bir kimse Rüyasında kendisinin cinsiyet organının kuruduğunu görmesi, dört şekilde tabir edilir:

1. Rüyayı gören kişinin ölümüne işaretle,

2. Rüya sahibinin halk arasında isminin unutulacağına işaretle,

3. Rüyayı gören kimse için çocuğunun ölümüne işaretle,

4. Rüya sahibinin malından zarar görmesine, malının elinden gideceğine işaretle tabir olunmuştur.

Diğer bazı yorumculara göre ise, uzun bir yolculuğa işaret eder.

Rüyada Erkek Organı Görmek Cafer-i Sadık yorumu:

Rüyada erkeklik organı görmek, altı şekilde (altı cihete işaretle) tabir olunur.

1. Evlada işaretle,

2. Mala-mülke işaretle,

3. Makam, rütbeye işaretle,

4. Kuvvet (güç) sahibi olmaya işaretle,

5. İzzet sahibi olmaya işaretle,

6. Baht açıklığı ve murada, devlete ermek gibi şeylere işaretle tabir olunur demiştir Cafer-i Sadık (r.a.)

Rüyada Erkek Organı Görmek İmam-ı Nablusi’nin yorumu:

Rüyada erkeğin cinsiyet organının görülmesi, mal, evlat ve ömre işaretle yorumlanır. Bir kimse Rüyasında cinsiyet uzvunun normal bir şekilde (anormal olmamak ve ayıplanacak yadırganacak bir şekilde olmamak şartıyla) uzadığını veya büyüdüğünü görse, bu rüyası onun, evladının çok olacağına ve zenginliğine, çok mal-mülk sahibi olacağına işaret olarak yorumlanır.

• Bir kadının Rüyada kendisinde erkeklik organı bulunuyormuş olduğunu görmesi, kendisinde erkeklik taslayan kötü bir huyun olduğuna işaret eder şeklinde yorumlanır.

• Rüyasında cinsiyet uzvunun sünnet edildiğini gören kişi, çok dindar biri olur ve iyi bir Müslüman olacağına işarettir.

Rüyada Erkek Organının Büyüdüğünü Görmek 

Rüya sahibinin rüyasında erkeklik organının büyüdüğünü görmesi rüya sahibinin bulunduğu mevkide yükseleceğine delalet etmektedir. Bir kimsenin rüyasında erkeklik organının büyüdüğünü görmesi İbn-i Sirin (r.a) tabirine göre;

  • Büyük bir devlet adamı ise kudretinin ve itibarının artış göstereceğine,
  • Esnaf ya da tüccar ise malının ve ticaretinin artış göstereceğine,
  • Fakir bir kimse ise orta halli bir kimse olacağına delalet etmektedir.

Pek çok farklı yorumu olsa da bir kimsenin rüyasında erkek organının büyüdüğünü görmesi hayatındaki berekete ve bolluğa işaret etmektedir.

Rüyada Erkek Organının Başkası Tarafından Kesildiğini Görmek

Bir erkeğin rüyasında erkeklik organının bir başkası tarafından kesildiğini görmesi, kişinin elindeki mal varlığının ve servetinin elinden kayıp gideceğine işaret etmektedir. Rüya tabirlerinde bereketi sembolize eden erkeklik organı, kesilmesi küçülmesi gibi durumlarda rüya sahibinin servet ya da mal kaybı yaşayacağına işaret etmektedir. Bu nedenle zenginlik yaşayan rüya sahibinin fakirleşeceğine, fakir kimselerin ise yoksulluğunun artacağına işaret etmektedir. Fakat bu yorumların yanı sıra Câferi Sadık (r.a) demiştir ki; bir kimsenin rüyasında erkeklik organı büyür ise o kişi evlat sahibi olur. Buna göre birçok farklı şekilde maddi kayıp anlamına gelse de bu rüyayı gören kişiler hayır işlere de kavuşabilmektedir.

Rüyada Birinin Erkek Organını Kesmek 

Rüya sahibinin rüyasında bir kimsenin erkek organını (penisini) kestiğini görmesi kişinin hayatındaki hedef ve amaçlara ulaşacağına işaret etmektedir. Bir kimsenin rüyasında başkasının penisini kesmesi başarıya ulaşmak için her şeyi göze aldığına ve başarıyı hak ederek kazanacağına tabir edilmektedir. Rüyada erkek organı kesen kişi isteklerine kavuşur ve başarısını emekleriyle ve çabasıyla kazanır. Fakat bir kimse kendi elleriyle kendi cinsel organını kesiyorsa rüya sahibinin mal ve mülk kaybı yaşayacağına işaret etmektedir.

Ayrıca İmamı Nablusi (r.a) diyor ki; bir kimse rüyasında kendi erkeklik organını keserse, vefata ya da soyun tükenmesine yorulur. Buna göre bir kimsenin rüyasında kendi penisini kesmesi soyunun devam edemeyeceğine ve bunun sonucunda tükeneceğine yorulur. Bunun yanı sıra bir kimsenin penisinin kesilmesi o kişinin erkeklik kudretinin azalacağına da işaret etmektedir.

Rüyada Erkek Organın Hareket Ettiğini Görmek 

Bir kimsenin rüyasında cinsel organının oynadığını görmesi rüya sahibi için hayırla sonuçlanacağına işaret etmektedir. Cabir ül Magribi (r.a) yorumuna göre; her kim rüyasında cinsel organının hareketine şahit olursa, çok mala nail olur. Ayrıca bu kişi itibarını ve saygınlığını arttırır, çocuğu çok olur. Buna göre bir kimsenin erkek organın hareket etmesi hayatında olumlu gelişmelerin yaşanacağına işaret etmektedir.

Rüyada Erkek Organının Kuruduğunu Görmek 

Rüya sahibinin rüyasında penisinin kuruduğunu görmesi onun soyunun azalacağına ya da tükeneceğine işaret etmektedir. Bunun yanı sıra bir kimsenin penisinin rüyasında kuruması evlatlarının hayırsız olması anlamına da gelmektedir. Tüm bunların dışında bazı rüya tabircileri için ise bu rüya sıkıntıların ardından gelecek rahatlığı işaret etmektedir. Bir kimsenin rüyasında erkeklik organının kuruduğunu görmesi İmamı Gazali (r.a) yorumunda 4 şekilde tabir edilebilir:

  • Rüya sahibinin vefat etmesi,
  • Rüya sahibinin unutkanlık hastalığına yakalanması,
  • Rüya sahibinin evladının ölümünü yaşaması,
  • Rüya sahibinin malını kaybetmesi ve elinden kayması şeklinde yorumlamıştır.

Bunların dışında kimi yorumculara göre de bu rüya uzun sürebilecek bir yolculuk anlamını da taşımaktadır.

Rüyada Erkek Organı

Rüyada Erkek Cinsel Organı Öptüğünü Görmek 

Bir kimsenin rüyasında erkek penisi öptüğünü görmesi ya da emdiğini görmesi rüya sahibinin çevresindeki bir kişiye büyük bir fayda sağlayacağı anlamına gelmektedir. Rüya sahibi bu kişiye hiçbir emek ve yardımı esirgemeden tüm desteği sağlayacaktır ve bu yaptığı iyilikler sonunda bunun bir mükâfatı olarak yüklü bir hayır duasına nail olacaktır. Bunun dışında pek çok yorumcuya göre bir erkeğin cinsel organını öptüğünü ya da emdiğini görmek rüya sahibinin günahta ve düşüncesiz davranışlarda bulunduğuna işaret etmektedir. Ayrıca rüya sahibinin zor ve sıkıntılı zamanlar geçireceğine de işaret etmektedir.

Rüyada Erkek Organı Yaladığını Görmek

Bir kimse rüyasında erkek organı yaladığını görürse büyük bir günaha ya da harama yönelmeye işaret etmektedir. Bunun yanı sıra bir kimsenin rüyasından erkek organı yaladığını görmesi manevi çöküntü ve zorluklara da işaret etmektedir. Rüya sahibinin devamlı yaptığı hatalardan dönmemesine, yaptığı hatalara devam etmesine yorulur. Ayrıca rüya sahibinin kötü işlere bulaşacağına dair çeşitli rüya tabirleri de bulunmaktadır.

Rüyada Kendi Erkek Organını Temizlediğini Görmek

Bir kimsenin rüyasında erkeklik organını temizlediğini görmesi o kişinin günahlardan arınmasına ve manen temizlenmesine işaret etmektedir. Rüya sahibinin tövbe edeceğine ve günahlarından pişmanlık duyacağına da delalet eder. Bunun yanı sıra rüya sahibinin rüyasında erkek organını temizlediğini görmesi başka birinin kalbini kıracağına da yorulmaktadır. Çeşitli yorumları olan bu rüyanın bir diğer yorumu ise kalp kırma sonucunda kişinin pişmanlık duyacağına yorulmaktadır.

Rüyada Erkek Organının Demirden Olduğunu Görmek

Bir kimse rüyasında erkeklik organının, yani penisinin demirden olduğunu görür ise rüya sahibinin erkek olması halinde başarıya ve güce işaret eder. Erkek organı bereket ve mal varlığının bir sembolü olarak da kabul edilebilmektedir. Bu sebeple rüya sahibinin erkek olması halinde kişinin yükseleceği kabul edilmektedir. Rüyasında erkek organının demirden ya da herhangi bir madenden olduğunu gören kişi kadın ise o halde rüya sahibi kadının çocuğunun olmayacağına ya da zor ve uzun bir yoldan olacağına delalet etmektedir. Kimi rüya yorumcularına göre ise bu kadının iffetini ve namusunu güvenle koruduğunu sembolize eder.

Rüyada Erkeklik Torbaları Görmek

Rüyada Erkeklik Torbaları Görmek, Rüyada erkeklik torbaları, kız evlatlara, geçim için maişete, hayat ve anapara, himaye (koruma)’ya, arka çıkmaya gibi cihetlere işaretle yorumlanır. Rüyada torbalarda görülen şeyler ve durumlar bu sembollere nispetle yorumlanır.

• Bu konuda meşhur Rüya tabiri bilimcilerinin yorumları şöyledir: Ebu Saîd El Vaiz’in yorumuna göre, bu organları Rüyada görmek, Rüya sahibinin iki kızma işaretle yorumlamıştır. Rüyada organlarda görülen iyilikler, kötülükler, dinde iyilik ve kötülük işareti kızlarla ilgilidir demiştir.

Rüyada Erkeklik Torbaları Görmek Salimî’nin yorumu:

Rüyasında cinsiyet torbalarının koparıldığını görmek, Rüya sahibi kişinin evladının vefatına (öleceğine) işarettir şeklinde yorumlamıştır.

Rüyada Erkeklik Torbaları Görmek Kirmanî yorumu:

Cinsiyet torbalarını Rüyada görmek, üç cihete işaretle tabir edilir:

1. Sükûn ve huzura işaretle,

2. Evlada işaretle,

3. Maîşete, geçime işaretle yorumlanır demiştir.

 

Rüyada Bulaşık Yıkamak Ne Anlama Gelir? Rüya Tabirleri

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir Yorum

  1. Selamun aleyküm rüyamda cinsel organımın aşağı dizlerime doğru fazlaca büyüdüğünü gördüm bende elimle tutup baktım hareket ediyor ve bu durum hoşuma gidiyordu rüyam ne anlama geliyor acaba şimdiden çok teşekkür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu