Rüyada Direk Görmek

Rüyada direk görmek, sözünde duran, sözüne sadık bir kimseye işaretle yorumlanır. Rüyada direk görmek, babaya (aile reisi), evlâda (çocuklara) mal-mülke, doğru söze, kuvvete (güce), ortaklık (ortağa), hayvanlara, eşlere ve hizmetçilere gibi cihetlerden birine işaret olarak yorumlanır.

Rüyada Direk Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada direk görmek, dine, Kuran’a da işaretle yorumlanır.

• Rüyasında bir direği arkasına alıp yüklenmiş olduğunu ve o direği alıp başka bir yere götürdüğünü görmek, kuvvetli bir adamın kendi gücünden, kuvvetinden faydalanarak işe başlayacağına işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyada Direk Görmek îbn-i Şirin’in yorumu:

Rüyasında bir direğe dayanmış olduğunu görmek, doğru sözlü, dürüst hareketli, özü sözü doğru mert bir adama dayandığına, o böyle meziyeti olan bir kişiye bağlandığına işarettir.

Rüyada Direk Görmek Kirmânî’nin yorumu:

Rüyasında elinde demir bir direk görmek, sözlerinde ve işlerinde doğru ve güçlü bir kimse olduğuna işaret eder. Yani bu Rüyayı gören kişi, bu meziyetlere sahip olan bir kişi olduğuna işarettir demişlerdir.

• Rüyasında elindeki bir direğin alındığını gören kişinin bu Rüyası, elindeki güç ve kuvvetini kaybedeceğine işarettir.

Rüyada Direk Görmek Cafer-i Sadık (r.a.)’m yorumu:

Rüyada direk görmek üç cihete işaretle yorumlanır demiştir:

1. Sözünde sadık ve işlerinde doğru dürüst hareket eden bir adama işaretle,

2. Değer verilen makbul, doğru bir söze işaretle,

3. Yüksek bir makam ve mertebeye işaretle yorumlamıştır.

• Rüyasında bir direğin eğilmiş, bükülmüş, yamulmuş olduğunu görmek, iyi değildir. Bu Rüya hayra işaret değildir. Bu Rüyayı gören eğer Vali (yüksek idareci) ise, emrindeki memurları kendisine karşı çıkar ve otoritesini kaybedeceğine işarettir. Rüyayı gören halktan bir kişi ise, bu Rüyası onun işlerinin ters gideceğine ve işlerinin bozulacağına işarettir şeklinde yorumlamıştır Câfer-i Sâdık (r.a).

Rüyada Direk Görmek Câbir’il Mağribî’nin yorumu:

Rüyada direk görmek ev sahibine işaretle yorumlanır demiştir. Rüyada görülen direk, ağaçtan ve kaim, sağlam bir durumda olursa, bu Rüya o ev sahibi kimsenin, güçlü ve zengin bir kimse olduğuna işaret eder şeklinde yorumlanır.

• Rüyada bir direğin başka bir direkle değiştirildiğini görmek, o bölge valisinin ve hakiminin veyahut ev sahibinin ya da halkı himâye eden, kollayıp gözeten bir kimsenin değişeceğine işaret eder şeklinde yorumlanır.

Rüyada Direk Görmek imam-ı Nablûsî’nin yorumu:

Rüyada direk görmek, dine (İslam’a) işaret olarak yorumlamıştır. Rüyasında gökten bir direk indiğini görmek, Cenap-ı Allah tarafından o kimseye (Rüyayı görene) iyilik sahibi bir kimsenin vasıtasıyla ikram ve ihsanda (lütufta) bulunacağına, Rüya sahibinin büyük bir hayra ereceğine işarettir.

• Rüyasında direk diktiğini görmek, Rüya sahibi kendisine bir yardımcı, bir hizmetçi alacağına işaret eder.

• Rüyada yerden göğe doğru yükselen direkler görmek, dinin esaslarına, temellerine işaret olarak yorumlanır. Rüyasında bu direklerden birini kucaklayarak, ona sarılarak veya ona tırmanarak göğe çıkmaya çalıştığını görmek, dinin esaslarına sarılarak Allah’ın rahmet ve merhametine kavuşacağına işaret eder şeklinde yorumlanır.

• Rüyada yerden göğe doğru yavaş yavaş yükselen direkler görmek, kişinin dua ve ibadetlerine işaret eder veya genel olarak dua ve ibadetlere işaret eder.

• Rüyasında kendisinden veya bulunduğu yerden bir direğin göğe doğru yükseldiğini ve göğe kadar vasıl olduğu (dolaştığını) görmek, Rüya sahibinin duasının ve ibadetlerinin kabul olduğuna veya olacağına işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyada direğin yarıda ve yan bir yolda kaldığını görmek ise, bu yorumun tersine işarettir. Tersiyle yorumlanır.

Rüyada Dikiş Dikmek

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu