Rüyada Dil Görmek

Rüyada dil görmek, kişinin tercümanı, rehber ve kılavuzu anlamına işaret olarak yorumlanır. Rüyada görülen dil, kişinin işlerini yürüten bir müdürüne işarettir şeklinde de tabir olunmuştur.

Rüyada Dil Görmek Ne Anlama Gelir?

• Kişinin dili, hata yaptığı bir mahal (bir yer) olarak da yorum yapılmıştır. Buna göre dil, kişinin hata kaynağıdır şeklinde de yorumlanmıştır.

Dil Rüyaları, işaret ettiği cihetlere işaret olarak yorumlanır.

Dil kişinin konuşma ve kendisini anlatma aracıdır. Yorum, bu cihetler nazar-ı itibara (göz önüne) alınarak yapılır.

• Rüyasında dilinin ağrıdığını ve sancılandığını gören kişinin bu Rüyası, Rüya sahibi kişinin, yalan söylediğine ve yalan söyleyeceğine işaret olarak yorumlanır.

• Rüyasında dilinin bağlı olduğunu gören kişi, kendini anlatmakta, aciz kalır ve susmak zorunda kalır. Bundan dolayı fakirliğe düşer, sıkıntı çeker, dertle kederle uğraşır şeklinde yorumlanır. Başka bir tabire göre, düşmanına mağlûp olacağına işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

• Rüyasında iki tane dili olduğunu görmek, iyidir, hayra yorumlanır. Bu Rüya sahibinin, iki ilimde, iki işte ve iki sanatta başarılı ve beceri sahibi olacağına işarettir.

• Rüyasında dilinin uzadığını veya uzamış olduğunu gören kimsenin bu Rüyası, onun çok konuştuğuna ve gereksiz şeyler söylediğine ve bu sebeple hem kendisine, hem de çevresindeki kişilere zarar vereceğine işaretle yorumlanır.

• Rüyada dilde renk değişikliği görmek, iyi değildir. Bu Rüya, hayra yorumlanmaz. Dil, kişinin konuşma kaynağıdır. Konuşmak, bazen kişinin ayıp ve kusurlarını ortaya çıkarır.

Bu nedenle bazı yorumculara göre Rüyada dil görme (veya dil Rüyası) iyi sayılmaz.

• Kişi Rüyasında kekeme olduğunu görse, onun bu Rüyası hayırlı sayılmaz. Gördüğü Rüya, onun ahlâksızlığını ortaya çıkarmış olur. Çünkü bu Rüyası onun ahlâksızlığına, kötü huyuna işarettir. Eğer Rüyasında dilindeki kekemeliğin geçtiğini görürse, bu onun ahlâkının düzeleceğine işarettir.

• Rüyasında dilinin açık ve net (çok güzel) konuştuğunu görmek, her konuda kolaylık göreceğine işaretle yorumlanır.

• Rüyasında dilinin çok büyüdüğünü, ağzına sığmadığını görmek, iyi değildir. Bu Rüya, onun kötülüğüne namuslu insanlara çamur attığına, dil uzattığına işaretle yorumlanır.

Rüyada Dil Görmek İbn-i Kesîr’in yorumu:

Rüyada dilin kalınlaşmış ve uzamış olduğunu görmek, Cenap-ı Allah’ı anmakla (zikirle) meşgul olmaya, Allah Teâlâ’yı çok çok anıp yâd etmeye işarettir. Aynı zamanda bu Rüyayı görenin doğru sözlü ve yalan söylemekten kendisini koruyan bir kişi olduğunu da işaret eder şeklinde tabir olunmuştur.

• Rüyasında dilini kısalmış olarak görmek, iyi değildir. Bu rüya sahibinin düşmanlarına mağlûp olacağına, yenilgiye uğrayacağına işaret eder şeklinde yorumlanır.

• Rüyasında dilinin çenesine yapıştığını görse, bu Rüyası onun, borcunu veya (kendisine verilen) bir emaneti inkar edeceğine işaret olarak yorumlanır.

• Halktan olan bir kimse Rüyasında kendi dilini yediğini görse, bu Rüyası, onun hatalı bir söz söyleyeceğine ve sonra bundan pişman olacağına işaret eder.

• Bir kimse Rüyasında birçok dili olduğunu görse, bu Rüyası onun, mal-mülk yönünden ve efrat-ı aile yönünden veya ilim yönünden zenginliğine veyahut da birçok yabancı dil bildiğine işarettir şeklinde yorumlanır.

• Bir kimse Rüyasında kendi diliyle beraber başka bir dilin daha olduğunu görse, yani kendi dilinin yanında başka bir dilin de bulunduğunu görmesi, o kimsenin (Rüya sahibinin, koğucu insanlar arasında laf getirip götüren) ve dedikoducu olduğuna işarettir şeklinde yorumlanır.

• Rüyasında dil yediğini görmek, Rüya sahibinin, adının bir dedikoduya karışacağına işarettir şeklinde yorumlanır.

• Rüyasında birisine dilini çıkardığını gören kimsenin bu rüyası onunla (Rüyayı görenle) birinin veya binlerinin alay edeceğine işarettir şeklinde yorumlanır.

• Rüyasında kendi dilinin büyüdüğünü görmek, bir dost veya ahbabı ile münakaşa edeceğine işaretle yorumlanır.

• Bir kimsenin Rüyasında küçük dilini görmesi hırs ve tamahkârlığına veya ecelinin (ölümünün) yaklaştığına yorumlanır.

• Rüyasında küçük dilinin büyüdüğünü, hatta boğazını kapatacak halde olduğunu görmek Rüya sahibinin, mal biriktirmekteki hırs ve tamahına ve kendi nafakasından bile kıstığına veya ecelinin (ölümünün) yaklaştığına işaret eder.

Rüyada Dilsiz Görmek

Rüyada Dilsiz Görmek, Memur olan bir kişi, Rüyasında kendisinin dilsiz olduğunu görse, bu Rüya, onun vazifeden atılacağına işaret olarak yorumlanır. Rüyada görülen dilsizlik, bozulmuşluğa işaret olarak yorumlanır. Dilsizlikle ilgili Rüyalar pek iyi sayılmaz. Doğruyu saklamak, gerçeği gizlemek gibi kötü şeylere işarettir.

• Bir kadının Rüyasında, kendisinin dilsiz olduğunu veya birinin dilsiz bir kadın görmesi, hayırlıdır, iyiye yorumlanır.

Rüyada Dil Sürçmesi

Rüyasında dilinin sürçtüğünü (sürç-ü lisân eylediğini) ve hatalı konuştuğunu görmek, iyi değildir, Rüya sahibi kişinin iş hayatında veya hareketlerinde yanlış ve hata yapacağına işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyada Ölmüş Babayı Görmek

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu