Rüyada Deri Görmek

Rüyada Hayvan Derisi Görmek, Deri Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada deri görmek, hangi cinsten olursa olsun, hayır ve menfaattir.

Rüyada hayvan derisi görmek, zannet, bereket, kuvvet, geçim ve hayat ile tabir olunur.

Bazı yorumculara göre, hayvan derisine sahip olan kimseler için ev ile tabir olunur.

• Eti yenen hayvan derisi, helal mal ile tabir olunur. Yenmeyen hayvan derisi ise, haram mal ile tabir olunur.

Rüyada Deri Görmek Kirmânî’nin yorumu:

Rüyada görülen bütün hayvan derileri, mala ve menfaat elde etmeye, nimete ermeye işarettir.

• Rüyada deve derisi görmek, miras yoluyla elde edilecek mala işarettir şeklinde yorumlanır.

• Rüyada eti yenen bir hayvan derisi görmek, helâl mala işarettir. Eti yenmeyen hayvan derisi görmek, haram mala işarettir.

• Rüyasında derisinin yüzüldüğünü görmek, Rüya sahibinin eline mal geçeceğine işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyada Deri Görmek İbn-i Şirin’in yorumu:

Rüyada herhangi bir deriyi görmek, birisinin ayıbını örtmeye ve berekete işarettir.

• Rüyasında derisinin siyah ve mavi olduğunu gören kişinin, bu Rüyası, onun üzüntü ve kedere, derde ve gama düşeceğine işarettir şeklinde yorumlanır.

• Rüyada derisinin sarı olduğunu görmek, hastalığa işarettir.

• Rüyada derinin yeşil olduğunu görmek, dindarlık ve dinîne bağlılığın işareti olarak yorumlanır.

• Rüyasında ayak derisinin siyah olduğunu gören kişinin, hacet ve ihtiyaçları görüleceğine ve muradına, maksadına kavuşacağına işaret olarak yorumlanır. Mutlak deri görmek, berekettir, nimettir denmiştir.

Rüyada Deri Görmek Danyel (a.s.)’ın yorumu:

Rüyasında derisini çirkin renkte gören kimse, üzülür veya üzüleceğine işarettir. İnsan derisi ziynet ve reisliktir şeklinde yorumlanır.

Diğer bazı yorumculara göre: Rüyada hayvan derisi görmek, ziynet, süs, başkanlık, örtü, mal, elbise ve menfaat gibi cihetlere işaret eder şeklinde tabir olunur.

• Rüyada görülen herhangi bir hayvan derisi, gelecek mala işarettir.

• Mavi ve siyah renkli bir deri görmek, üzüntü ve kedere işarettir.

• Rüyada katır derisi görmek, mal ve nimete işarettir.

• Rüyada yaban öküzü derisi görmek, mal ve paraya işarettir.

• Rüyada fil derisi görmek, düşmandan gelecek mala işarettir.

• Rüyada yaban eşeği derisi görmek, mala ve ganimete işarettir.

• Rüyada yılan derisi görmek, düşmandan gelecek mala işarettir.

• Rüyada fare derisi görmek, zarar ve ziyana işarettir.

• Rüyada kalın bir deri görmek, uzun ömürlü olmaya veya güzel bir elbise ya da elde edilecek çok mala işarettir.

Rüyada Deri Yüzmek

Rüyada deri yüzdüğünü görmek, Rüya sahibinin eline mal geçeceğine işarettir şeklinde tabir edilir. Bezende, deri yüzdüğünü görmek, önemli işler yapmaya ve halk arasında iyi tanınmaya işarettir şeklinde yorumlanır.

• Rüyasında bir kimsenin derisini yüzdüğünü görmek, rüyayı gören kimse, yüzdüğü kimsenin malını elinden alır veya alacağına işarettir şeklinde tabir olunur.

• Rüyasında başka birinin kendisini (Rüyayı göreni) yüzdüğünü görmesi, Rüyayı görenin malını derisini yüzen kişinin alacağına, el koyacağına işarettir.

• Deri yüzmenin iki şekilde yorumu daha vardır: Bunlardan biri mazlum olmak (zulme ve haksızlığa uğramakla), İkincisi de mücrim, yani günahkârlık, günah işlemekle yorumlanır.

• Rüyasında birisini yüzülmüş olarak görmek, mal kaybı, malın gitmesine işaret olarak yorumlanır.

• Rüyasında sağ elinin derisini yüzdüğünü görmek, Rüya sahibi erkek kardeşinin malını gasp eder veya gasp edip elinden alacağına işaret eder şeklinde tabir olunur.

• Rüyasında sol elinin derisini yüzdüğünü görmek, kız kardeşinin malını gasp etmeye, elinden almaya veya alacağına işarettir.

Rüyada Kendi Derisini Yüzmek

Rüyasında kendi derisini yüzdüğünü ve derisinin başkası tarafından yüzüldüğünü gören kimsenin, malı elinden alınır veya malından ayrılır şeklinde tabir olunur. Deri yüzmekle ilgili Rüyalar pek iyiye yorumlanmaz.

• Rüyasında kendi bacaklarının derisini yüzdüğünü gören kişiye, bir hayır isabet eder veya Rüyayı gören kişi, bir kadınla evlenir. Evlendiği kadın da kendi malını o kişiye (kocasına) bağışlar şeklinde yorumlanır.

• Hasta olan bir kimsenin, Rüyasında deri yüzme ve yüzülme rüyası görmesi, onun ölümüne ve dünyadan ayrılacağına işaret eder şeklinde yorumlanır.

Rüyada Tabakhane Görmek

Rüyada tabakhane görmenin yorumu, mezbaha görmenin yorumu gibidir demişlerdir. Bazı yorumcular
tabakhane görmeyi, bilim irfan yuvası olan tekke ve bilim, ahlak ve terbiye öğrenilen yerlere işaret eder demişlerdir.

• Bazen dahi, tabakhane görmeyi, eziyet ve meşakkat çeken, eza ve cefaya katlanıp sabırlı bir kadına işaretle
yorumlanmıştır. Çünkü tabakhane sanki eza ve sıkıntı yeridir. Bazen dahi, tabakhane görmek, özensiz, sert mizaçlı ve kötü ahlaklı bir kadına yahut pislikten sakınmayan bir kadına işaretle yorumlanır demişlerdir. Çünkü tabakhanede deriden çıkan pisliklerden korunmak çok zor bir iştir. Bazen dahi tabakhane görmek, mala işarettir denilmiştir. Çünkü orası bir geçim kaynağıdır.

Rüyada Deri Kalkan Görmek

Rüyada Deri Kalkan Görmek, Rüyada deriden yapılmış kalkan görmek, Rüya sahibinin korktuğundan emin olacağına, korunacağına işarettir şeklinde tabir olunur.

 

Rüyada Arkadaşının Ağladığını Görmek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu