Rüyada Dere Görmek

Rüyada dere görmek görülen derenin özelliklerine göre farklı yorumlanabilmektedir. Rüyada dere görmek dere özelliklerine göre bireylere hayırlar gelebileceğini göstereceği gibi derenin suyunun kirli olması gibi durumlarda olumsuz yorumlanabilmektedir.

Rüyada Dere Görmek Ne Anlama Gelir?

Dereye (vadiye) girdiğini ve bu vadide ağaç ve odunun bol olduğunu gören kimse, iyi kalpli ve zengin biriyle arkadaş ve dost olur ve ondan çok hayır ve yarar görerek faydalanır şeklinde yorumlanır.

• Rüyada dereden su içtiğini gören kişi, rahata erer ve iyi bir hayat, rahat bir yaşam süreceğine işaret olarak tabir edilir.

• Rüyada akan dereye dalıp karşıya geçtiğini gören kimse, ferahlığa ve iyi bir hayat şartlarına kavuşarak, güzel ve rahat bir yaşam sürer şeklinde yorumlanır.

• Rüyasında dereden içtiği suyun acı ve bulanık, çamurlu olduğunu görmek, kötülüğe, sıkıntı ve geçim darlığına işarettir şeklinde tabir olunur.

• Rüyada derenin önünü kapadığını görmek, akrabadan olan bir kadınla bağların kesilmesine işarettir.

Bazı yorumculara göre; Rüyada görülen dere, küçük bir dere ve küçük bir su yatağı (yolu) ise, yorumları, zevceye (hanıma) işaret olarak yapmışlardır. Derede görülen iyi ve kötü durumlar bu işarete göre yapılır demişlerdir.

• Rüyasında akan bir dereyi veya su yolunu kestiğini veya önünü kapadığını gören kişi, hanımı veya hizmetçisi ile olan bağını keseceğine işarettir şeklinde yorumlamışlardır.

• Rüyasında akan bir dereyi veya su yolunu arkasında bıraktığını görmek, Rüya sahibinin hanımından önce ölümüne işarettir. Yani bu Rüya, kocanın önce öleceğine, hanımının
onun arkasına kalacağına işaret ediyor şeklinde yorum kazanıyor.

• Bir kimsenin, Rüyada dereden veya su yolundan su aldığını görmesi, her yönden hayırlıdır. Hayra ve iyiye yorumlanmıştır.

• Rüyasında kendi bağında veyahut bahçesinde akan bir dere olduğunu gören kişi, eğer bekâr ise evlenir veya evleneceğine eğer evli ise, hanımı hamile kalır veya hamile olduğuna işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

• Rüyasında dereden veya su yolundan süt, bal ve benzeri bir şey aktığını görmek, hayır, bereket ve nimete işaret eder.

• Rüyada dereden veya su yolundan kan, irin ve benzeri fena şeylerin aktığını görmek, sıkıntı ve üzüntüye işarettir şeklinde yorumlanır. Bazı yorumcular, bu Rüyadaki görülen iyi ve kötü şeyleri zevceye işaretle yorumlamışlardır.

Rüyada Dere Görmek İmam Nablusi Yorumu:

Ancak, derede hayır, bereket, menfaat, keder, zarar ve hasar, nehir Rüyasına nispetle daha hafif, daha azdır. Meselâ: Nehir, devlet başkanı. Çay; başbakan, dere, Vali, hakim, müdür, reis ve memur gibi cihetlere işaretle yorumlanır.

• Rüyasında bir su yatağı, nehir yatağı açtığını veya kazdığını görmek, Rüya sahibi kimsenin halka iyilik edeceğine, su yatağını kapattığını doldurup kapatmak ise, bu yorum tersinedir demişlerdir.

• Rüyada ağaçlı, çayırlı, çimenli, bol sulu bir dere görmek, hayır ve nimete, berekete ve menfaate işaret eder.

Rüyada Dere Görmek Cafer’i Sadık Yorumu:

Rüyada dere görmeyi, hacca, mala, nimete ve ticarete işaret olarak yorumlamıştır.

Rüyada Dere Görmek Kirmani Yorumu:

Rüyada dere görmek, hacca gitmekle veya hacca gideceğine işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyada Dere Görmek Danyel (a.s.)’ın yorumu:

Rüyada büyük bir dere görmek, bir devlet büyüğüne işaret olarak yorumlanır.

Rüyada Dere Görmek İhya

Rüyada dere görmek bireylerin meşakkatli yollardan geçerek hedeflerine ulaşacaklarını göstermektedir. Bir iş üzerine uğraşan ve işlerinin yoluna girmesi için dua eden kişilerin rüyalarında dere görmeleri işlerinin yoluna gireceğine delalettir. Bireylerin rüyaların dere görmeleri ve derenin kenarından dereyi izlemeleri zenginlik elde edeceklerini göstermektedir. Evlenmek isteyen kişilerin rüyalarında dere görmeleri halinde hayırlı bir kısmetlerinin çıkabileceğini gösteren rüyada dere görmek, evli bireyler için hayırlı bir evlada sahip olunacağının göstergesi olabilmektedir.

Rüyasında bir kimse, bir çay veya dere kenarında oturduğunu ve su ile oynadığını görse, bu kimsenin evinde bolluk ve bereket olacağına veya evli ise bir erkek çocuğu olacağına veya bekâr ise, evleneceğine işaret eder.

  • Bir kimse, rüyasında derenin (çayın) normal bir durumda aktığını görse, bu Rüya, Rüyayı gören kişinin işlerinin yolunda gittiğine, muradın gerçekleşeceğine ya da bir sefere (yolculuğa) çıkacağına işarettir.
  • Rüyasında çayın (derenin) temiz ve berrak akmakta olduğunu görmek, Rüya sâhibi kişinin, bir servete ve bolluğa ereceğine işaret olarak yorumlanır.
  • Rüyasında çayın kendi evine döküldüğünü (aktığını) görmek de, yine bolluk ve mutluluk işareti olarak yorumlanır.
  • Rüyasında çayın evinden çıkıp dışarıya aktığını görmek, evinden bir kişinin ayrılacağına ve selâmete ereceğine işarettir.
  • Rüyasında suyu tatlı ve temiz olan bir çay görmek, geçimde ve rızıkta bolluk ve halinde, durumunda düzelmek ve iyiliğe kavuşmak şeklinde yorumlanır. Tatlı ve temiz çayın suyundan içtiğini görmek de aynı şekilde yorumlanır.
  • Rüyasında gördüğü çayın (derenin) belli bir yerde olduğunu görmek, o yerden faydalanıp yarar elde etmek veya o yere memur olmak şeklinde yorumlanır.

Rüyada Berrak Suya Sahip Dere Görmek

Rüyada berrak suya sahip dere görmek bireylerin dindar bir kimse ile evleneceklerini göstermektedir. Hayırlı ve huzur getiren bir evlilik yaşanacağını gösteren berrak su, bireylerin günahlarının affolunduğunu ve arındığını da göstermektedir. Evlenecek kimselerin hayırlı ve Salih bir kul ile evleneceğini gösteren rüyada berrak suya sahip dere görmek, ayrıca kişilerin yapmakta oldukları işlerin bereketleneceğini ve hayırlara vesile olacağını da göstermektedir.

Rüyada Bulanık Suya Sahip Dere Görmek

Rüyada bulanık suya sahip dere görmek kişilerin kafa karışıklığı yaşadıklarını ve iş hayatlarında sorunlar bulunduğunu göstermektedir. Bireylerin işleri ile ilgili sorunlar yaşamasını ve ufak hatalardan dolayı zarar edilmesini simgeleyen bulanık dere, ilerleyen işlerde sorunlar çıkabileceğini göstermektedir. İşlerin karmaşık bir hal alabileceğini gösteren bulanık dere aynı zamanda bireylerin ikili ilişkilerde sorun yaşayabileceklerini de göstermektedir. Rüyada dere görmek görülen derenin berraklığına göre bireylerin iş hayatlarında gerçekleşecek gelişmeleri ve ikili ilişkilerindeki durumları göstermektedir.

Rüyada Dere Kenarında Yürüdüğünü Görmek

Rüyada dere kenarında yürüdüğünü görmek kişilerin haramdan sakınacağını ve haram işlere bulaşmaktan imtina edeceğini göstermektedir. Kişilerin dinlerine daha çok bağlılık göstereceğine delalet eden dere kenarında yürümek aynı zamanda kişilerin kötülüklerden sakınan hayırlı bir evlat olacağını da göstermektedir.

Rüyada Dereden Su İçmek

Rüyada dereden su içmek bireylerin rahat ve huzura kavuşacaklarını göstermektedir.

  • Rahat ve ferah bir yaşama kavuşulmasını gösteren dereden su içmek, bireylerin hastalıklarının giderilmesini ve yaşadıkları sıkıntıların son bulmasını da temsil etmektedir.
  • Rüyasında dere suyu içerek ferahlayan kişilerin gerçek hayatlarında da sıkıntı ve zor süreçleri atlatacakları anlaşılmaktadır. Sıkıntıların giderilmesi ile daha rahat bir hayata sahip olunacağını göstermektedir.
  • İmamı Gazali (r.a) yorumunda içilen suyun acı olmasının sıkıntıya düşmek anlamlarına geldiğini ve kişilerin hastalanacaklarına işaret ettiğini delaleti olduğunu söyler.

Rüyada Derenin Taştığını Görmek

Rüyada derenin taştığını görmek bireylerin şans oyunlarında tüm mal varlıklarını kaybedeceklerini göstermektedir. Bireylerin sermayesini temsil eden derenin taşması, malın elden çıkacağını ve bunun da bireylerin yanlış tercihlerinden kaynaklanacağını göstermektedir. Bireylerin iş alanlarında yanlış kararlar alabileceğini gösteren dere taşması, şans oyunları ve kumar batağında malların kaybedilmesini de göstermektedir.

Rüyada Dere Üstünde Yürüdüğünü Görmek

Rüyada dere üstünde yürüdüğünü görmek kişilerin makam sahibi olacaklarını göstermektedir. Geniş bir hayal gücünün de göstergesi olan rüyada dere kenarında yürüdüğünü görmek, ayrıca bireylerin işlerinde başarı elde edeceklerini ve üst makamlara gelebileceklerini göstermektedir. Daha refah bir hayatı da simgeleyen rüya, bireylerin iş hayatlarında gelişme elde edeceklerini gösterdiği gibi günahlarının bağışlanacağını ve ilerleyen hayatlarında harama el uzatmaktan kaçınacaklarını da göstermektedir.

Rüyada Dere

Rüyada Dereye Düşmek

Rüyada dereye düşmek kararsızlık yaşayan bireylerin kararsızlıkları yüzünden hataya düşeceklerini ve istemeseler bile kötü olaylara şahitlik edeceklerini göstermektedir. Rüyada dereye düşülmesi ile boğulma hissinin oluşması halinde bireylerin hayatlarında zorluklar yaşayacağını ve kötü şansa sahip olacaklarını gösterir. Kararsızlık yaşayan bireylerin kötü bir karar alacaklarını gösteren bu rüya aynı zamanda kişilerin kötü olaylara şahitlik etmeleri sonucunda hayatlarının daha karmaşık ve zor bir hal alacağını göstermektedir.

Rüyada Derede Boğulmak

Rüyada derede boğulmak rüya sahiplerinin kötü bir dönem geçireceklerine delalettir. Kanser ve benzeri kötü, tahribat meydana getiren ve sıkıntı veren bir hastalığa yakalanılacağını gösteren rüyada derede boğulmak, kötü şansı temsil ettiği gibi bireylerin daha sabırlı olmalarını gerektirecek bir döneme gireceklerini de göstermektedir. Sevdikleri hakkında kötü bir haber alacaklarını gösteren rüya, bireylerin hastalıklarının artacağını, sevdikleri ile sorun yaşayacaklarını ve işlerinde zarar edeceklerini göstermektedir.

Rüyada Dereye Atlamak

Rüyada dereye atlamak kişinin yeni bir girişimde bulunacağını göstermektedir. Yeni bir iş kurulacağına ve kar elde edileceğine dalalet eden rüya, kişilerin yaptıkları işlerin büyük beğeni kazanacağını ve daha fazla kar elde edeceğini de göstermektedir. İbn-i Şirin (r.a) kişilerin zeki olduklarını ve boş işlerle uğraşmadıklarını da gösteren rüya ayrıca bireylerin büyük işlerde başarı yakalayacağına delalet eder demiştir.

Rüyada Dere Görmek ile ilgili Alimlerin Görüşleri

Rüyada dere görmek ile ilgili alim görüşleri arasında İmam-ı Nablusi’nin yorumu şu şekildedir. Bireylerin kazanç elde edeceklerini, ilerleyen süreçte bol para kazanacaklarını ve işlerinin yoluna gireceğini göstermektedir. Devlet büyüklerinin rüyada dere görmeleri halinde ülkenin gelişeceğine ve daha refah yaşam koşullarına kavuşulacağına delalet etmektedir. Caferi Sadık (r.a) göre rüyada dere görmenin kişilerin hacca gideceklerini ve daha fazla para kazanacaklarını göstermektedir. Bireylerin daha refah ve bereketli bir yaşam süreceklerinin de göstergesi, rüyada dere görmek ve dere kenarında yürümektir.

 

Rüyada Suya Düşmek Rüya Tabiri Diyanet ve İhya Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu