Trend

Rüyada Deprem Olduğunu Görmek

Rüyada deprem olduğunu görmek, hayatınızda değişikliklere sebep olurken yaşamınızın çok farklı yerlere gideceği olarak yorumlanmaktadır. Beklemediğiniz bir anda karar almanıza ve geleceğe hayırlı, sağlam adımlar atacağınız anlamına gelir. Aniden ve hiç ummadığınız bir anda yaşayacağınız olaylara işaret etmektedir.

İslami yorum olarak rüyada deprem görmek bir yerden başka bir yere göç olarak yorumlanır. Bir dağın sallandığını görmek ise şiddetin ve korkunun habercisidir.

Rüyada Deprem Olduğunu Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Deprem Olduğunu Görmek Ne Anlama Gelir? İş ve geçim anlamında bereketin habercisidir. Bazen de rüya boyunca deprem yaşadığını gören kimsenin karmaşık işlere bulaşacağına, feryadına ve can sıkıcı haberler alacağına yorulur. Kıtlığın hüküm sürdüğü bir alanda deprem yaşandığını görmek de toprağın bereketleneceğine işaret eder. Bahçe veya bağlarda deprem yaşandığını görmek de bolluk ve bereket habercisidir.

Rüyada Deprem Olduğunu Görmek İhya Rüya Tabiri

Rüyada deprem olduğunu görmek ihya, rüyayı gören kişinin hayatında bazı değişiklikler olacağına ve hayatının seyrinin tamamen değişeceğine delalettir. Birden ortaya çıkacak sürprizlerle karşılaşılacağına ve rüya sahibinin yeni kararlar alarak hayırlı işlere vesile olmasına rivayet eder. Depremin bir anda olmasına göre yorumlanan rüyanın, rüya sahibinin hayatında oluşacak ani olayların ve kararların habercisi olduğu söylenir.

Rüyada deprem olduğunu görmek ihya yorumuna göre rüya sahibinin sosyal ve iş alanında yeni gelişmeler ve değişimler yaşayacağına işaret etmektedir. Rüyada deprem olduğunu görmek ibni Sirin (r.a) tabirine göre; rüya sahibinin kendi hayatı için yeni bir düzen inşa edeceğine işaret etmektedir. Rüyada deprem olduğunu görmenin diğer anlamları şunlardır;

 • Yeni ve ani kararlar ile kişinin hayatının değişeceğine,
 • Hayırlı ve helal kazançlar elde edeceğine,
 • Rüya sahibinin karşısına güzel bir iş fırsatı çıkacağına ve bu iş fırsatını değerlendirmesiyle birlikte yurtdışı kapılarının açılacağına,
 • Mekan ve konum değişikliği yaşamaya,
 • Ertelenen planları yeniden devreye koymaya,
 • Gönül işlerinde kalp kapılarının açılmasına,
 • İlişki başlangıcı yaşamaya ve hayatına birini almaya

İşaret etmektedir.

Rüyada Deprem Olduğunu Görmek Diyanet

Rüyada deprem olduğunu görmek diyanet yorumuna göre; olumlu ve olumsuz şekillerde yorumlanmaktadır. Bazı rüya alimleri rüyada deprem olduğunu görmeyi rüya sahibinin hayatının değişeceği şeklinde olumlu olarak yorumlamışlardır. Rüyada deprem olduğunu görmenin diğer olumlu yorumları şunlardır;

 • Rüya sahibinin hayatında köklü değişimler yaşayacağına ve bu değişimlerle birlikte hayatına olumlu yön vereceğine,
 • Kişinin yakın çevresinden dostlarından ve ailesinden büyük destek göreceğine ve zorlukları bu şekilde atlatacağına,
 • Kişinin amacına ve hedeflerine en yakın zamanda ulaşacağına,
 • Çekilen zorlukların geride kalacağına,
 • İş hayatı ile ilgili kişinin karşısına güzel fırsatlar çıkacağına

İşaret etmektedir. Bazı alimler ise rüyada deprem olduğunu görmeyi olumsuz şekilde yorumlamışlardır. Bu yorumlardan bazıları şunlardır;

 • Kişinin bulunduğu bölgedeki halkın olumsuz etkileneceği bir felaketle karşı karşıya kalacağına,
 • Sel, deprem ve heyelan gibi doğal afetlerle karşılaşabileceği,
 • Kişinin endişelerinin ve korkularının artacağına,
 • Telaşlı ve gergin günler geçireceğine ve stresli bir döneme gireceğine,
 • Alıştığı düzenin yıkılacağına

İşaret etmektedir.

Rüyada Deprem Olduğunu Görmek Ve Yakarış

Rüyada deprem olduğunu görüp Allah’a dua ederseniz hayatınız üzerinde çok büyük farklılıklar ve önemli işlere doğru imza atarak insanlar tarafından çok sevilen, saygı gören biri olarak tanınmış biri anlamına gelmektedir.

Rüyada Deprem Olduğunu Ama Yıkılmadığını Görmek

Rüyada deprem olduğunu ama yıkılmadığını görmek Cabir ül Magribi (r.a) tabirine göre; rüya sahibinin iş ve sosyal hayatında yeni değişimler yaşamaya işaret etmektedir rüyada deprem olduğunu ama yıkılmadığını görmek hem iyiye hem de kötüye yorulur. İyiye yoran bazı alimler rüyada deprem olduğunu ama yıkılmadığı görmek şu anlamlara gelmektedir;

 • Rüya sahibinin sorunlarını tek başına çözeceğine,
 • Kişinin güçlenerek ilerleyeceğine ve zorlukların üstesinden tek başına geleceğine,
 • Hayırlı bir yolculuğa çıkmaya,
 • Geçim sıkıntılarından kurtulmaya,
 • Kişinin talihinin ve bahtının açılacağına,
 • İsteklerin ve beklentilerin artık gerçekleşmeye başlayacağı bir döneme,
 • Kişiye umut verecek günlerin yaklaşmasına,
 • Kişinin şansının artmasına ve bu şansla birlikte atacağı adımlar ile birlikte işlerinin yolunda gideceğine,

Şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada Deprem Olduğunu Görmek Ve Sallanmak Diyanet

Rüyada deprem olduğunu görmek ve sallanmak diyanetin yorumuna göre korku ve şiddete delalet eder. Rüyada deprem olduğunu görmek ve sallanmak İmamı Gazali (r.a) tabirine göre; rüya sahibinin içinde büyüttüğü korkuların onu ele geçireceğine ve sakladığı bir sırrın artık açığa çıkacağına ve bununla birlikte çok zor günler yaşayacağına işaret etmektedir. Hayra yorulmayan bir rüya olan rüyada deprem olduğunu görmek ve sallanmanın diğer anlamları ise şunlardır;

 • Kişinin çok yakın zamanda alacağı can sıkıcı haberlere,
 • Sinsi bir düşmanının olduğuna ve bu düşmandan zarar görmeye,
 • Kişinin eline geçecek yüklü miktardaki bir parayı çarçur etmesi veya kaybetmesi,
 • Hayatında ilerleme yaşamadan kişinin olduğu konumda ve yerde sayması ilerleyememesi,
 • Aile hayatında sıkıntılar yaşamaya ve düzenin tamamen bozularak hanenin büyük zorluklar içerisine girmesi,
 • Beklentilerinin ve isteklerinin gerçekleşmemesi aksi yönde olumsuz durumlar yaşaması,
 • Endişe ve telaşlarının artmasıyla birlikte zor durumlara düşeceği,
 • Ticaret hayatında sıkıntılar yaşayacağına ve yanlış kişilerle ortaklık kuracağına,
 • Hamile birinin bebeğini düşüreceğine ve art arda kötü haberler alınacağına,
 • Yakın bir arkadaşla araya mesafe koymaya ve bu kişi ile irtibatı kesmeye,
 • Varlık içerisinde yokluk yaşamaya,
 • Akraba tarafından gelecek bir kötülüğe ve üzüntüye,
 • Kötü günler ve yaşanılacak sıkıntı

Şeklinde yorumlanmaktadır. Bazı rüya alimleri bu yorumların aksine olumlu yorumlarda bulunmuşlardır. Bu olumlu yorumlardan bazıları şunlardır;

 • Rüya sahibinin talihinin açılacağına,
 • Küs olunan insanlarla aranın düzeleceğine,
 • Kişinin yanlışından döneceğine ve pişmanlığı sayesinde hatasını telafi edeceğine

İşaret etmektedir.

Rüyada Deprem Olduğunu Ama Yıkılmadığını Görmek

Rüyada deprem olduğunu ama yıkılmadığını görmek İmam Nablusi (r.a) yorumuna göre; rüya sahibinin sarsıtıcı olaylar yaşayacağına ama yeniden toparlanacağına işaret etmektedir. Bu sarsıtıcı olaylar sayesinde kişi birçok ders çıkaracak ve hayatını yeniden gözden geçirecek demektir. Rüyada deprem olduğunu ama yıkılmadığını görmenin diğer anlamları ise şunlardır;

 • Rüya sahibinin ertelenen planlarının yeniden devreye gireceği ve planlarını gerçekleştireceğine,
 • Hayatını belirli bir düzen içine koyacağına ve bu düzen içinde kendine yeni rutinler oluşturacağı,
 • Kaybettiği çok değerli bir eşyanın yerine çok daha iyisine sahip olacağına,
 • Kötü giden olayların ve şanssızlık durumunun düzeleceğine ve kişinin yeniden şanslı olacağı sürece giriş yapacağına,
 • Hayatını ve yaşanılanları gözden geçireceğine ve bir düşünme sürecine giriş yaparak gelecek planları yapacağına,
 • İş ile alakalı kaybedilen fırsattan çok daha iyisinin karşısına çıkacağına ve bu fırsatı değerlendireceğine

İşaret etmektedir. Bazı rüya tabircileri rüyada deprem olduğunu ama yıkılmadığını görmeyi olumsuz yönden yorumlamışlardır. Bu olumsuz yorumlardan bazıları ise şunlardır;

 • Kişinin hayatını değiştirmek ve düzene koymak için bir çabada bulunmadığına,
 • Düzensiz ve dağınık bir hayata ve bu hayatın içerisinde kendini güçsüz ve beceriksiz hissetmeye,
 • İş hayatının çok tempolu ve ağır mesai ile çalışıp çok yorgun zamanlar yaşayacağına ve bu tempoya alışmasının uzun zaman alacağına,
 • Ailesinden beklediği desteği ve ilgiyi göremeyeceğine ve bundan dolayı da kendisini yalnız hissedeceğine,
 • Sorunlarından ve sıkıntılarından dolayı çok bunalacağına

Şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada Deprem Olduğunu Görmek Ve Dua Etmek

Rüyada deprem olduğunu görmek ve dua etmek çok hayırlı bir rüyadır. Kişiye umut veren ve müjdelerde bulunan rüyada deprem olduğunu görmek ve dua etmek Caferi Sadık (r.a) yorumuna göre; rüya sahibinin kalbindeki tüm isteklerin ve dileklerin çok yakın bir zamanda gerçek olacağına delalet etmektedir. Rüyada deprem olduğunu görmek ve dua etmenin diğer anlamları ise şunlardır;

 • Rüya sahibinin her muradına ereceğine ve isteklerinin altın tepsi ile kendisine sunulacağını,
 • Çok sağlam bir imanının olduğuna ve inancının günden güne kuvvetleneceğine,
 • Dokunduğu her işi kolaylıkla ve başarı ile halledeceğine,
 • Sadık dostlarla karşılaşacağına ve bu dostlardan yana ihanete uğramayacağına,
 • Aşk anlamında hayatında her zaman sevilip seveceğine ve sevdiği kişiye kavuşacağına,
 • Kişi eğer evliyse bir bebek müjdesi alacağına ve bir kız bebeği olacağına,
 • İbadetlerini en doğru şekilde yerine getireceğine ve büyük sevap kazanacağına,
 • Çevresindeki insanlardan saygı görüp itibarlı biri olacağına,
 • Zorlukların üstesinden Allah’ın yardımı ile geleceğine ve hayatı boyunca her zaman huzurlu yaşayacağına,
 • Kişinin bol nimete kavuşacağına ve hayatını bolluk bereket içinde yaşayacağına,
 • Maddi olarak çok iyi konumlara gelerek büyük kazançlar elde edeceğine,
 • Sabrının, emeğinin ve çabasının karşılığını iki misli ile alacağına,
 • Hayatının her alanında çok başarılı olacağına,
 • Sakin ve ağır başlı tavırları ve duruşu ile hayatında pişmanlık yaşamayacağına ve yanlış kararlar vermeyeceğine,
 • Umre ve hac ziyaretleri gerçekleştirmeye,
 • Fakir fukaraya yardımda bulunmaya ve çok dua almaya,
 • Yeni iş kapılarının açılmasına ve iyi konumlara gelerek çevresindeki insanları da iş sahibi yapmasına,
 • Kişinin hayatı boyunca doğru yoldan ayrılmayacağına

İşaret etmektedir.

Rüyada Deprem Olması Diyanet

Rüyada deprem olması diyanet yorumuna göre; kişinin hayatındaki insanların değişeceğine ve yenileneceğine delalet etmektedir. Rüyada deprem olması İmam Nablusi (r.a) tabirine göre; rüya sahibinin işi ile alakalı büyük kararlar alması ve bu kararların altında kalması şeklinde tabir edilir. Rüyada deprem olması konusunda birçok yorum bulunmaktadır. Diğer yorumlar ise şunlardır;

 • Rüya sahibinin ev değişiminde bulunacağı,
 • Kişinin yenir şehre taşınması veya uzun bir yolculuk yapması,
 • Zihinsel olarak bir değişim sürecine girebilir. Bu değişim süreci kişinin her konuda pozitif yaklaşımlarda bulunması ve yeni bir bakış açısı geliştirmesi,
 • Maddi açıdan yaşanılan kaybın düzelmesi ve parasal olarak rahatlama dönemine geçilmesi,
 • Zor günlerin artık son bulacağına ve güzel günlerin yakın olduğuna

İşaret etmektedir. Bazı rüya alimleri ise rüyada deprem olmasını hayra yorulmayan bir rüya olduğu şeklinde yorumlamışlardır. Rüyada deprem olmasının olumsuz yönleri ise şunlardır;

 • Kişinin sıkıntılı günler yaşayacağına,
 • Yaşanılan değişikliklerin kişinin hayatını olumsuz yönden etkileyeceğine ve kişinin tüm düzeninin bozulacağına,
 • İş ile alakalı büyük sıkıntılar yaşamaya ve işten çıkarılmaya,
 • Maddi olarak beklenilen gelire ulaşamamak ve bu yüzden de parasal anlamda büyük sıkıntılar yaşamaya ve bunalmaya,
 • Depresyona girmeye ve ruh halinin olumsuz yönden etkileyecek olaylar yaşamaya

İşaret etmektedir.

Rüyada Deprem Görmek

Rüyada görülen deprem korkuya işarettir. Bazıları dahi bilindik bir yerde meydana gelen deprem bir yerden bir yere göç etmeye işarettir, dediler. Rüyada rastgele bir dağın sarsıldığını yahut yerinden ayrıldıktan sonra yineleme yerine geldiğini görse, ora halkına şiddet ve kaygı isabet eder. Bir kimse rüyada bir yerde deprem olduğunu ve orada bazı insanların yere battığını ve birtakımının dahi kurtulduğunu görse, devlet başkanı oraya gelir. Bazıları dahi bu düş, şiddetli bir hastalığa işarettir, dediler. Yer sarsıntısının olduğu yerde devlet başkanı halka zulmeder. Bir kimse rüyada yerin sarsıldığını görse, o kimsenin iş ve geçiminde, ortaya gelecek canlılığa işarettir.

Rüyada Deprem Görmek İhya

Rüyada görülen deprem feryat etmeye, düzensiz sözlere, üzücü haberlere ve sırların ortaya çıkmasına delalet eder. Bu rüyayı bir kadın görse, çocuğunu doğurur.

Bazen de deprem hastalık sebebiyle ölümden kurtulmakla birlikte halkın düşeceği ıstırap ve kedere, şayet duvarlar yıkılırsa öleceğine delalet eder. Bazen de deprem, rüyayı gören şahsın öleceğine delalet eder.

Rüyada kıtlık olan bir yerde meydana gelen deprem ziraatla o yerin mahsulünde ortaya gelecek büyüme ve berekete, ölmüş olan yerleri ihya etmeye ve denizde seyahat yapmaya, dans, oyun ve deniz yolculuğunu terk etmeye, hanımlar yönünden görülecek sıkıntıya delalet eder.

Rüyada Deprem Görmek Diyanet

Rüyanızda deprem olduğunu ve her tarafın yıkıldığını görmeniz; sizin bir devlet büyüğünden bir felâkete maruz kalacağınıza, bir yoruma göre de sizin bir seyahat yapacağınıza işaret eder. Rüyanızda rastgele bir dağın deprem neticesi yer değiştirdiğini görmeniz; bulunduğunuz bölgeye bazı felâketlerin geleceğine delalet eder. Bir kimsenin bir deprem neticesi evinin yıkıldığını ve ev halkı içinden yalnızca kendisinin kurtulduğunu görmesi; o kimsenin vefatının yakın olduğuna yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında rastgele bir yerde deprem olduğunu ve insanların sağa sola kaçıştıklarını ve bir bölüm insanların dahi yere gömüldüklerini görmesi; o kimsenin bulunduğu yerde iskân eden insanların başlarına eziyet ve sorun verecek bir felâketin geleceğine yorumlanır. Rüyada deprem olduğu, yerin sallandığı ve evlerin yıkıldığının görülmesi; devlet yönünden bir bölüm mallara zam yapılacağına ve insanların bundan epey sıkıntıya düşeceklerine işaret eder.

Rüyada Yerin Göçtüğünü Görmek

Rüyada Yerin göçtüğünü görmek, Yerin sarsıntılı bir şekilde göçtüğünü gören rüya sahibinin rüyası çölleşmeye veya kötü, şaşılacak gelişmeler yaşanacağına işaret eder.

Yerin göçmesi aynı zamanda amel işlemekten vazgeçmeye delalet eder. Bu sarsıntıda bazı kişilerin göçük altında kaldığını veya öldüğünü görmek o bölgeye devlet adamlarının geleceğine veya salgın hastalıklar yaşanacağına işaret eder.

Rüyada Deprem Olduğunu Sezmek

Rüyada deprem olduğunu sezmek (hissetmek), Rüyada deprem olduğunun farkına vardıysanız hayatınızın içerisinde aşırı derece iyi ve büyük gelişmeler yapma eylemlerinde bulunacağınıza, en büyük destek ve yardımı aile ve yakın dostlar tarafından hayırlı şekilde göreceğinizi delalet eder.

Bu olayların herhangi biri tarafından etkilenmeden doğal yoldan ortaya çıkacağı söylenir. Aynı zamanda rüyada deprem olduğunu hissetmek rüyayı gören kişinin atacağı adımlarda aile ve arkadaşlarından büyük destek alacağına delalettir.

Rüyada Deprem Olduğunu Hissetmek

Rüyasında deprem olduğu görmek ile deprem olmasını hissetmek aynı şekilde yorumlanır. Rüyayı gören kişi, yaşamıyla ilgili ne kadar plan yapsa da, kontrolü dışında aniden gelişecek olan olayları işaret eder.

Rüyasında deprem olduğunu gören ya da hisseden kişinin, ailesinden ya da dostlarından büyük yardımlar göreceğine, buna göre hayatıyla ilgili güzel adımlar atacağı şeklinde de yorumlanır.

Rüyada Deprem Olduğunu Sanmak

Rüyada deprem olduğunu sanmak, iş hayatında gerçekleştirmek istediğiniz hedeflerin ilerleyen yeni bir dönemde başınıza büyük bir dert almanız, geçireceğiniz büyük hastalık sonrası bitkin düşeceksiniz demektir.

Rüyada deprem olduğunu sanan kişinin, iş yaşamında yaptığı bütün yeniliklerin ve gelişmelerin, ilerleyen süreçlerde kötüye gitmesi ve kişinin başına dert açacağı şeklinde yorumlanır.

Problemli bir süreç içerisinde girip hastalanarak, uzun müddet kendisini kötü hissedeceğine, hastalığı ve problemleriyle mücadele vereceğine işaret eder.

Rüyada deprem olduğunu sanmak rüya sahibinin attığı adımların ve verdiği yeni kararların ileride karşısına sorun çıkaracağı anlamında yorumlanır. Başka bir yoruma göre ise geçireceği bir hastalık nedeniyle zor zamanlar geçireceğine delalet olduğu söylenir.

Rüyada Depremi Yaşamak

Rüyada depremi yaşamak,  hayatınızda olumlu, sağlam adım atmanıza, maddi açıdan çok iyi yerlere geleceğinize, kaygı ve yersiz korkularınızdan kurtularak çok saygın, edepli insan olma yolunda başarılı adımlar atmanız anlamına gelmektedir.

Rüyada Evde Deprem Olduğunu Görmek

Rüyasında evde deprem olduğunu gören kişinin büyük bir haber alacağına ve aldığı bu haberin önce kötü etkiler yaratıp sonrasında zamanla alışılmasına delalet olduğu söylenir.

Rüyada evde deprem olurken duvarların yıkılması ise başlanan bir işin yarım kalmasına yorumlanır. Eğer deprem sırasında yangın çıkıyorsa bu, aile ya da iş hayatında yeni ancak sıkıntılı bir döneme girileceğine yorumlanır.

Rüyasında evde deprem olduğunu gören kişinin büyük bir haber alacağına ve aldığı bu haberin önce kötü etkiler yaratıp sonrasında zamanla alışılmasına delalet olduğu söylenir.

Rüyada evde deprem olurken duvarların yıkılması ise başlanan bir işin yarım kalmasına yorumlanır. Eğer deprem sırasında yangın çıkıyorsa bu, aile ya da iş hayatında yeni ancak sıkıntılı bir döneme girileceğine yorumlanır.

Rüyada Başkasının Evinde Deprem Olduğunu Görmek

Rüyada başkasının evinde deprem olduğu görmek, yakınınız da bulunan eş ya da dost çiftlerin ilişkileri biteceği anlamına gelmektedir.

Bazı olumsuz ve hayırsız gelişmeler arka arkaya gelerek dedikodu yapılması demektir. İnsanların yıkılan evlerin altında kaldığını görürseniz kaza olacak anlamına gelir.

Rüyada Depremde Evin Yıkıldığını Görmek

Rüyada depremde evin yıkıldığını görmek, Rüyada deprem yüzünden evin yıkıldığını gördüyseniz , aile içerisinde musibetlerin yaşanacağına , ev halkının birliğinin bozulacağına ve kişinin ailesi ile ters düşeceğine delalet eder.

Bunun haricinde hane içerisinde kopmaların ve ayrılmaların yaşanacağına alamet eder.

Rüyada Evin Sallanması

Rüyada evin sallanması hem hayırlı hem de hayırsız bir rüyadır. Rüyada evin sallanması olumlu anlamları şunlardır;

 • Rüya sahibinin hayatında birçok sarsıntıdan sonra hayatının düzene girmesine,
 • Çok şiddetli bir hastalıktan kurtulmaya,
 • Bölgedeki mahsulün bereketlenme sine,
 • İş fırsatı yakalamaya ve yeni bir iş girişiminde bulunarak kendi işini kurmaya,
 • Kişinin olumsuz düşüncelerden kurtularak ferahlığa ereceğine,
 • İş ile ilgili hayırlı haberlerin yolda olduğuna

İşaret etmektedir. Rüyada evin sallanması bazı rüya alimleri ise olumsuz durumlar şeklinde yorumlamıştır. Bu yorumlardan bazıları şunlardır;

 • Rüya sahibinin yakınlarıyla ve çevresiyle görüş ayrılıkları yaşamaya,
 • Kişinin ailesinin dağılmasına,
 • Yanlış atılımlar da bulunup yanlış kararlar vererek maddi kayıplar yaşamaya,
 • Haneden birinin işlerine zarar gelecek ve bu kişinin iflasın eşiğine geleceğine,
 • Mal ve nimetlerin azalacağına ve hanenin büyük maddi kayıplar yaşayacağına

Şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada Namaz Kılarken Deprem Olması

Rüyada namaz kılarken deprem olduğunu görmek, hisseden ya da gören kişinin, hayatında hata yapacağına işaret eder.

Saygı duyulması ve dinlenilmesi gereken kişileri kıracağına, rüyayı gören kişi artık istese de barışamayacağı anlamına gelir.

Rüyasında namaz kılarken deprem olduğunu görüp sonra dua eden kişi, sahtekar olan bir kimseye karşı mücadele vereceği, bu mücadelede sahtekar olan kimsenin açığa çıkartılacağı ve herkes tarafından destek göreceği şeklinde yorumlanır.

Gerçek hayatta rüya sahibinin yapacağı hatalar şeklinde yorumlanır. Özellikle iş konusunda birinin yardımını geri çevireceğine ve bu kişinin kalbini kıracağına işaret eder. Veya bir kişi ile tanışıp bu kişinin kendine ciddi anlamda zararlar vereceğine yorulur. Rüyada deprem olurken dua etmek de alınan zararların üstesinde gelip insanların güvenlerini kazanacağına işaret eder.

Ve rüya sahibi deprem sırasında dua ediyorsa zararları en kısa zamanda telafi edeceği şeklinde yorumlanır.

Rüyada Depremden Kurtulmak

Rüyada depremden kurtulmak, gören kişinin hedefine ulaşmak için büyük uğraşlar vereceğine, bu konuda sıkıntı ve üzüntü yaşayacağına, her şeye rağmen zorluklara karşı direnmesine delalet eder.

Rüyasında depremden kendiyle birlikte kurtulan birçok insan olduğunu görmek, üzücü bir toplumsal durumun meydana geleceğine, bütün insanların bunu seyredeceğine işaret eder.

Rüya sahibinin zafere ulaşmak için çıktığı yolda büyük zorluklar çekeceğine ve bu zorlukların karşısında mücadele edeceğine ve kararlı olacağına yorumlanır. Depremden kurtulan insanlar görülmüşse bu toplumsal bir olayın kalabalık içinde yaşanmasına delalettir.

Rüyada Depremden Kaçmak

Rüyada depremden kaçmak görmek, kişinin sıkıntılarından ve gerçek hayattaki sorunlarından kurtulacağı anlamı taşır. Başka bir yorumu ise mutluluk ve maddi kazançlar yaşanacağı, sağlığı tehlikede olan kişilerin sağlığına kavuşacağı şeklindedir.

Rüyada Camide Deprem Olduğunu Görmek

Rüyada Camide Deprem olduğunu görmek, Rüyayı gören kişinin iyi niyetli insanlar tarafından zarar göreceğine, psikolojik anlamda kendini kötü hissedeceğine, yapacağı hayır ve duaların etkisiz kalacağına yorulur.

Rüya sırasında camide yaşanan depremde caminin yıkıldığını görmek, Allah için yapılan ibadetlerin zarar verecek kişiler tarafından engelleneceğine, iyi niyetlerin boşa çıkacağına işaret eder.

Deprem sırasında cami minaresinin yıkıldığını görmek ise cami hocasına veya rüyayı gören kişinin önemsediği, sığındığı ve kutsal saydığı bir büyüğüne gelecek zarar şeklinde yorumlanır.

Rüyada Okulda Deprem Olduğunu Görmek

Rüyada okulda deprem olduğunu görmek, Rüya sahibinin bildiği, başkasına söylememesi ve gizli kalması gereken sırların olduğuna delalettir. Okulda deprem olması demek rüya sahibinin yapacağı bir şeyden önce hayalini kimseyle paylaşmaması gerektiğine yorumlanır.

Rüyada Zelzele Görmek

Rüyada zelzele görmek, genel olarak hem hayırsız hem de uğursuz bir rüya olarak yorumlanır.

Rüya sahibinin hayatında büyük aksiliklerin olacağına , belalı kişiler ile hayatının bozulacağına ve can güvenliğinin bozulacağına alamet eder. Yani kısacası başınızda kara bulutların dolaştığına yorulur. Rüyayı gören kişi gerçek yaşam da zor ve sıkıntılı günler geçireceğine , belaların arka arkaya geleceğine ve bu yüzden isyan etme noktasına geleceğine delalet eder.

Rüyada Zelzele Görmek Ne Demek?

Rüyada zelzele olduğunu gördüyseniz , gerçek yaşam da bir konuya çok üzülüp gözyaşı dökeceğinize , yas tutacağınıza ve uzun bir süre boyunca etkisinden bir türlü kurtulamayacağınız kötü olaylar ile karşı karşıya kalacağınıza işaret eder. Böyle bir rüya gördüyseniz gerçek yaşam da çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü sizi çok zor günler bekliyor.

Rüyada Sarsıntı Olduğunu Görmek

Rüyada sarsıntı olduğunu görmek felaket yaşamaya delalet eder. Rüya sahibi için hayırsız ve uğursuz bir rüyadır. Rüyada sarsıntı görmenin anlamları ise şunlardır;

 • Hamile birinin bebeğini düşüreceğine ve kaybedeceğine,
 • Maddi açıdan büyük zararlara uğrayacağına,
 • Alacağı olumsuz haberlerle kişinin yıkılacağına ve uzun süre toparlanamayacağına,
 • Ödeyemeyeceği borçların altına girmeye ve bundan dolayı iflasa uğramaya,
 • Ülkeler arasında huzursuzluk ve savaş durumu yaşanmasına,
 • Bulunduğu ülkede refah seviyesinin düşmesine,
 • Hırsızlık yapmaya ve haksız kazanç elde etmeye,
 • Eğitim alanında başarısızlıklar yaşamaya, okulun yarıda kalmasına veya okuldan atılmaya,
 • Aşk hayatında sevdiği insana kavuşamamaya veya sevdiği insanın başkasını sevmesine kişinin aşkına karşılık bulamaması,
 • Beklenmeyen bir kaza yaşamaya ve bu kazadan dolayı uzun süre boyunca yatağa bağlı kalmaya,
 • Kişiyi derinden sarsacak gerçekler öğrenmesine ve hayal kırıklığına uğramasına,
 • Mutsuz ve kederli bir ruh hali yaşamaya,
 • Sorumlulukların üstesinden gelmemeye,
 • Kişinin çok değer verdiği ve saygı duyduğu birini kaybetmesine,
 • İşinin rast gitmeyip olumsuzlukları art arda yaşamasına,
 • Arkadaşları ile arasında yanlış anlaşılmalar yaşanıp arasının bozulacağına

İşaret etmektedir.

 

Rüyada 9 Aylık Hamile Olduğunu Görmek Neye Yorumlanır? Ne Demek?

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

7 Yorum

 1. Rüyada evimde deprem olduğğgunu gödüm duvarlardan taslar düstü ve sonsa tesatların buzuldugunu gördüm sular yere akıyodu halım su içindeydi sonra yardım istedim va simirlerim bosaldı hıçkırarak agladım sonra uandım.

 2. Ben rüyamda deprem olduğunu zannedip korktum ama sonra deprem deyilde bir taht içerisinde götürüldüğümü gördüm

 3. Sokaktayım deprem oluyor duvarlar yıkılıyor ve dua etmeye başlıyorum ve hemen uyanıyorum tşk.ederim

 4. Rüyam da bir askeri üss de eğitim alıyorduk ve dağlık bir alandı çok şiddetli bir deprem oldu ve dağların sallandıgını gördüm korku yaşadım ama etkilendiğim bir rüya oldu gerçek gibiydi

 5. Bildigim bir evde yakin dostumla beraber demrem oldunu hissettim korkma dedim ve dua ettim ve ev cokmeye basladi uyandim

 6. Ben ruyama da birini evini yererin dibine çürüğün gürdum ve o sırada ablam la kaçıyorduk fakat ben de yerin altına giriyordum ama toprak değildi saman di ve ben oliyorum diye sahadet getiriyordum yine yer yüzüne çıkıyordum ölmiyordum

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu