Rüyada Cennet Görmek

Rüyada cennet görmek, iyidir. Cennet rüyaları hayra ve iyiye yorumlanır. Rüyasında cenneti gören kimse, istek ve arzusuna, maksat ve muradına kavuşur şeklinde yorumlanır.

Rüyada Cennet Görmek İmam Nablusi yorumu:

Bir kimse rüyasında cenneti olduğu gibi, tam ve net olarak açık bir şekilde görse, bu rüyası onun tüm istek ve arzularına kavuşacağına, muradının gerçekleşeceğine, üzüntülerinin, keder ve sıkıntılarının gideceğine işaret olarak yorumlamıştır.

• Rüyasında kendisinin cennete girdiğini gören kişi, cennete girmesine sebep ve vesile olacak hayırlı ameller işleyeceğine işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

• Kişinin rüyasında bütün insanların cennete girdiklerini görmesi, o senenin bolluk ve ucuzluk olacağına, meyve ve sebzelerin, ziraat ürünlerinin çok bereketli olacağına işarettir.

• Rüyasında eşiyle (hanımı ile) beraber cennete girdiğini gören kişi bu dünyada eşiyle iyi bir şekilde geçindiğine işarettir.

• Kişinin rüyasında cennet nehirlerinden içtiğini, cennet meyvelerinden yediğini veya cennet ağaçlarının gölgesinde gölgelendiğini veyahut cennet hurilerinden bir iyilik, güzellik görmüş olduğunu görmesi, ilim, hidayet, rızık, mülk, iyi temiz nesil ve uzun ömür ve şehit olma gibi rüya sâhibine sevap ve mertebe, itibar ve huzur sağlayacak güzelliklerden birine veya bir çoğuna kavuşacağına işarettir.

Cennet nehirlerinden içtiğini ve içilen şey yorumca muteber sayılır. Çünkü cennette çeşitli nehirler vardır: Su nehri, süt nehri, cennet şarabı ismi verilen şarap nehri ve bal nehirleri gibi nehirler mevcuttur. Cennet nehirlerinden içtiğini görmek, yorumunda bunlara işaret vardır.

Su nehri, rızka işaret; süt nehri fıtrata (hidayete) işaret; şarap nehri, Yüce Allah’ın sevgi ve muhabbetinden meydana gelen sarhoşluğa ve yüce Rabbimizin haram kıldığı şeylere buğz etmeye işaret; bal nehri ise, ilim ve Kuran’a işaret eder şeklinde yorumlamışlardır.

Cennet meyvelerinden yemek ise, güzel (Salih) amellerin hayırlı neticesine, eşe ve hayırlı evlâda işaret eder şeklinde yorumlanır.

• Rüyasında cennetin köşklerine girdiğini görmek, yüksek rütbe, mevki ve makam elde etmeye itibar kazanacağı işe girmeye, ferahlık ve zenginlik gibi güzel şeylere ermeye ve akıbetinin, sonunun güzel ve hayırlı olacağına işarettir.

• Rüyasında cennetten kovulduğunu gören kişi, fakirliğe ve sıkıntıya düşeceğine işaret eder. Âdem Peygamber’in (A.S.) cennetten kovuluş hikayesi bu sıkıntıya işaret eden örnektir şeklinde yorumlanır.

Bazı yoruma göre: Rüyasında cennete girdiğini görmek, zahmet ve meşakkatten (güçlüklerden zorluklardan) kurtulmaya, üzüntü ve kederden kurtuluşa, selâmete çıkmaya işaret eder şeklinde yorumlanır.

• Hasta olan bir kişinin Rüyasında cennete girdiğini görmesi, içinde bulunduğu hastalığından iyileşeceğine, pek yakında hastalığından şifa bulacağına, eski sıhhat ve sağlığına kavuşacağına işaret olarak yorumlanır.

Bazı yoruma göre de: Rüyasında cennete girdiğini görmek, helâl mala, helâl kazanacağına, aile efradına çok iyilik yapacağına ve Yüce Allah’ın azabından, sorgu sualinden korktuğuna işaret eder şeklinde yorumlanır.

Rüyada cennete girdiğini görmek, kişinin bağ ve bahçe gibi faydalı ve güzel şeylere sâhip olacağına ve rızkının bolluğuna işaret eder demişlerdir.

Bazı yorumculara göre ise: Rüyasında kendisinin cennete girdiğini gören kişinin bu rüyası, ecelinin (ölümünün) yakın olduğuna işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyasında cennetin koltuk ve divan örtüleri ve tefriş edilmiş, serilmiş eşyalarına dayanıp yaslandığını gören kişinin bu rüyası, hanımının iyiliğine, iffetli, hal ve hareketlerinin hoş ve güzelliğine işaret eder demişlerdir.

Bir kimsenin rüyasında istediği kapıdan cennete girebildiğini ve girdiğini görmesi, anne ve babasının kendisinden razı ve hoşnut olduklarına işaret olarak yorumlamışlardır.

Bir kimse rüyasında kendisini cennet bahçesinde dolaştığını görse, bu onun ferahlığa ereceğine ve sevinçli bir hayat süreceğine işarettir demiştir yorumcular.

Rüyada Cennet Görmek Cafer-i Sadık (A.S.)’ın yorumu:

Rüyada cenneti görmek, câmi’ zikir meclisleri, hac, cihat, ilim ve güzel amel gibi şeylere işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında cennete girdiğini ve cennet nehirlerinden içtiğini, cennet meyvelerinden yediğini, cennet ağaçlarının gölgesinde oturduğunu, cennet hurilerini ve gılmanlarmı görmek, ilme, hidayete, rızka, zürriyete, uzun ömürlü olmaya ve şehit olarak (veya şehit sevabı kazanarak) ölmeye işaret olarak yorumlanır.

Enhâr-ı Cennetten (cennet nehirlerinden) su nehri, rızka; süt nehri, hidayet ve fıtrata; şarap nehri, Yüce Allah’ın sevgi ve muhabbetiyle kendinden geçmeye (âdeta sarhoşluğa); bal nehri, ilim ve Kuran’a işaret olarak yorumlanır.

Rüyada Cennet Görmek İsmail el’Eş’âs’ın yorumu:

Rüyasında cennete girdiğini görmek, helâl mala ve bol berekete, Yüce Allah’tan korkmaya (takva ehli olmaya), rızkın artmasına, üzüntü ve kederden kurtuluşa işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyasında bütün insanların cennete girdiklerini görmek, meyvelerin ve ziraat ürünlerinin bereket ve bolluğuna ve devlet başkanının adaletli olmasına işaretle yorumlanır.

Rüyasında eşiyle beraber cennete girdiğini görmek, aile geçiminin güzel ve mutluluk içinde olduğuna, aile efradına karşı iyilik sever, hayırhah davranan biri olduğuna işarettir.

Rüyasında hanımı ile cennete girdiğini gören kişi, ailesine karşı iyi davranışlı bir insan olduğuna, ailesinin kendisinden memnun olduğuna işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyada Cennet Görmek İbn-i Kesir’in yorumu:

Rüyada cenneti gören kişi, cömert ve iyi kimselerle beraber olur. Herkese iyilik yapar ve herkese iyi davranır. Cenap-ı Allah’ın emirlerini yerine getirir şeklinde yorumlamıştır.

• Rüyasında kendisinin cennette bulunuyormuş olduğunu, fakat ne zaman cennete girdiğini bilmediğini görmesi, bu dünya yaşamında kesintisiz, devamlı olarak nimetler içinde yaşayacağına işarettir.

Rüyada Cennet Görmek Cabir-il’ Mağribi’nin yorumu:

Rüyasında bulunduğu yüksek mekânın (yerin) cennetmiş olduğunu sanan kişi, âdil bir devlet başkanıyla veya değerli büyük bir âlimle, yada zengin biriyle tanışır şeklinde yorumlanır.

• Rüyasında kendisinin cennete dönmüş olduğunu gören kimse, hak yoluna döner, hidayete yönelir şeklinde yorumlanır.

• Rüyasında cennetin anahtarlarının kendi elinde olduğunu gören kişi, İslâm ve tevhit üzere olur ve Müslüman olarak vefat eder, iman ile öleceğine işaretle yorumlanır.

Rüyada Cennet Bekçisi Görmek

Rüyada Cennet Bekçisi Görmek, Rüyada cennette görevli meleklerin başı olan Rıdvan’ı görmek, nimete ermeye, selâmet içinde ve sevinçli olmaya ve dünya yaşamında belâlardan uzak, ferahlık içinde, sevinç ve sürür ile yaşam sürmeye işaret eder.

• İmam-ı Nablusî’nin yorumu: Bir kimse rüyasında cennetin haznedarı (cennet bekçilerinin başını görse bu onun devamlı sevinç ve ferahlık içinde yaşam süreceğine, dünya hayatında mutlu olacağına işarettir.

• Rüyasında cennetin kapısında baş görevli Rıdvan isimli meleği gören kimse, nimetler içinde, temiz bir hayat süreceğine ve Cenap-ı Allah’ın rıza ve hoşnutluğuna ereceğine işaret olarak yorumlanır.

• Bir kimse rüyasında cennetin kapısındaki görevli meleklerin kendisine selâm vererek, cennetin bütün kapılarından girdiklerini görse, bu rüyası Cenap-ı Allah’ın onu (rüyayı göreni) affedeceğine ve onu büyük hayırlarla ödüllendireceğine işarettir.

• Bir kimse rüyasında cennetin haznedarını (kapıda görevlisini) görse, bu onun üzüntü ve kederden kurtulacağına ferahlık ve bol geçime ulaşacağına işaret olarak yorumlanır.

Rüyada Huri Görmek

Rüyada Huri Görmek, Bir kimsenin Rüyada huri ve huriler görmesi, büyük hayırlara ermeye işarettir. Bu Rüyayı gören kişi, cennete götürecek amel (hayırlı işler) yapar ve cennete girmeye hak kazanır ve mutluluk bahtiyarlık içinde aile hayatı sürer şeklinde yorumlamışlardır.

 

Rüyada Cehennem Görmek Rüya Tabirleri Yazımıza Göz Atın.

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu