Rüyada Boyun Görmek

Rüyada boyun görmek bir çeşit emanet yüklenme anlamına gelen yorumlara işarettir. Çünkü boyun bir nevi (çeşit) emanet mahalli simgesidir.

• Rüyasında kendi boynunun kalın olduğunu gören bir kimsenin bu Rüyası üzerine aldığı vazife ve emaneti hakkiyle yerine getireceğine işarettir, şeklinde yorumlanır.

• Rüyasında boynunun ince olduğunu gören kimsenin bu rüyası, emanete ihanet edeceğine ve zalim bir kimse niteliğinde olduğuna veya olacağına işaretle yorumlanır.

• Rüyada bir kimse boynunun ağrıdığını görse, bu onun geçimsiz bir kişi olduğuna veya üzerine aldığı emaneti korumadığına (emanete riayet etmediğine) ve emanete ihanet ettiğini bildiren (gösteren) bir işaret, bir uyan olarak yorumlanır.

• Bir kimse Rüyasında boynuna bir yılanın sarılmış olduğunu görse, bu onun malının zekâtını vermediğine işaret eder.

• Rüyasında boynunun kılıçla vurulduğunu görmek, Rüya sâhibinin bir hastalıktan kurtulacağına işaret eder.

• Rüyada bir kimse boynunun normal olduğunu görse bu o kimsenin (rüyayı görenin) halinin düzgün veya düzeleceğine işarettir tabiri ile yorumlanır.

• Rüyasında boynuna bir çocuğun vurduğunu görmek, rüyayı gören kişinin öleceğine işarettir şeklinde yorumlanır.

• Rüyada görülen boyun ve omuz başları, borç ve emanet mahalli (yerleri) olarak yorumlanır. Omuzlar kadından olan emanetler, boyun ise, erkekten olan emanetlere işarettir.

• Bir kimse, Rüyasında boynunda Kur’an-ı Kerim olduğunu görse, bu Rüyası, o kimsenin sözünde duran (sadık) biri olduğuna işaret eder şeklinde yorumlanır.

• Bir kişi, Rüyasında boynunu Hz. Peygamber (S.A.V.)’in mübarek elinde ve parmaklan arasında olduğunu görse, bu Rüyası, Resûllullâhın (A.S.) Rüya sâhibi kişiyi, üzerine alacağı kötü bir şeyden men ettiğine işarettir. Bazen de bu Rüyası, onun (Rüya sâhibinin) borcunu ödeyeceğine ve hasta ise, şifaya kavuşup iyileşeceğine, hastalıktan kurtulacağına işarettir.

• Rüyada görülen gerdanlık gibi süs eşyasına işarettir. Yani bu kadın veya kadınlar, boynuna gerdanlık takacağına işarettir.

Küçük çocuk boynu görmek de aynı şekilde yorumlanır.

• Bir kimse, Rüyasında boynunda bir zincir görse, bu Rüyası onun günahkâr olduğuna, cehenneme atılacağına işarettir. Boynunda yazı olduğunu gören kişi Cenap-ı Allah’a yöneleceğine işarettir.

• Bir yolcunun rüyasında, boynunun güzel olduğunu görmesi, bu onun, yolculuktan salimen evine döneceğine işarettir.

• Bir kadın rüyasında, güzel bir boynu olduğunu yani boynunun güzel olduğunu görse, bu Rüyası onun boynuna mücevher (ziynet) takacağına işaret eder şeklinde yorumlanır.

• Bir çocuğun güzel bir boynu olduğunu görmek, bu çocuğun boynuna muska ve ziynet takacağına işaret eder.

• Rüyasında kendi boynunu normal bir durumda olduğunu görmek, Rüya sâhibinin, kötü ve çirkin huylarını terk edeceğine, cesaretinin artacağına; cimri ise, cimriliği bırakıp cömert bir kişi olacağına işaret eder şeklinde yorumlanır.

• Rüyasında kendi boynuna düşmanının bindiğini görmek, rüyayı gören kişinin, düşmanından zahmet ve eziyet çekeceğine işarettir.

• Rüyasında boynunda (ensesinde) makbul (beğenilen) bir kuş olduğunu görmek, güzel ve makbul amellere işarettir. Beğenilmeyen, makbul görülmeyen bir kuşu boynu üzerinde (ensede) görmek ise, kötü ve çirkin amellere işarettir.

• Rüyasında boynunun uzadığını ve (ensesinin) kalınlaştığını görmek, iyidir ve hayra yorumlanır. Rüya sahibinin gücünün ve kuvvetinin artacağına, düşmanına galip (üstün) geleceğine, mal ve mülkünün artacağına hakkaniyet üzere hareket edeceğine ve emniyet içinde güvenlikle, selâmette olacağına işaret eder.

Rüyada Boyun Görmek İbn-i Şirin’in yorumu:

Rüyada görülen boyun ve ense kişinin sadık dostu, güvenilir yardımcısı ve ortağı, kendisinden ücret istemeyen hizmetkârı mesabesinde şeklinde yorumlanır.

Rüyada Boyun Görmek îmâm-ı Nablûsî’ye göre:

Rüyada görülen boyun, velâyet, şehadet, vasiyet, zekât ve kendisini ilgilendiren borcun yüklendiği yerdir. Bu sebeple bir kişi, Rüyasında boynunun etli, dolgun ve vücuduna uygun olduğunu görse, bu Rüyası onun yükseleceğine ve insanlar arasında şerefli, itibar sahibi olacağına işarettir.

Eğer o kimse, şâhit ise, şâhitliğini yapar ve o işten kurtulur, şahitliği de kabul görür. Eğer kendisine bir şey emanet edildiyse, emaneti yerine teslim eder, vasiyete ait bir şey üzerinde varsa, onu da yerine getirir ve bu yüklerden kurtulur.

Malının zekâtı varsa onu verir. Borcu varsa borcunu öder yada bir alacağı varsa onu alır şeklinde yorumlanır. Eğer boynunda çıban olduğunu veya kanadığını görürse, Rüya sâhibi kişinin, üzerinde bulunan şehadet, vasiyet, zekâtı ve borcu gibi şeyler üzerinde olduğuna ve bunların sorumluluğundan kurtulamadığına işarettir.

Rüyada Birisinin Boynuna Sarılmak

Rüyada birisinin boynuna sarıldığını görmek, rüyayı gören kimsenin ömrünün uzayacağına işarettir.

• Bir kimse, Rüyasında bir ölünün veya ölmüş birinin boynuna sarıldığını ve ondan ayrılmak istemediğini görse, bu onun (rüyayı görenin) öleceğine işaretle tabir edilir.

• Rüyasında bir kadınla sarıldığını (kadının boynuna sarıldığını) gören kimsenin, ahiret işlerini terk ettiğine ve dünya işlerine (dünyaya) sarıldığına işaretle yorumlanır. Çünkü kadın dünya ve dünyalıkla tabir edilir. Erkekle sarıldığını görmek ise, karşılıklı yardımlaşmaya işarettir. Sarılışına, aradaki sevgi ve dostluğa işaret eder.

• Bir kimse Rüyasında tanıdığı biriyle kucaklaşıp boynuna sarıldığını görse, Rüya sâhibinin, o kişiyle çok oturup kalkacağına, onunla ahbap olacağına işarettir.

Rüyada Boynunun Vurulduğunu Görmek

Rüyada boynunun vurulduğunu görmek, bu rüyayı gören kimsenin günah işlemekte olduğuna işaret olup bundan tövbe etmesi gerektiğine bir uyarı olarak tabir edilir.

• îmâm-ı Nablûsî’nin yorumu: Rüyada görülen boyun vurulmak, Rüya sâhibinin, namazlarını terk ettiğine veya dinden çıkmak gibi bir günah ile karşı karşıya olduğuna işarettir.

• Bir kimse Rüyasında , boynunun vurulduğunu ve başının vücudundan ayrıldığını görse, bu Rüya sı ona, sıkıntı veren düşünceden, borcundan, dert ve kederinden kurtulacağına işaret olarak yorumlanır. Bazı kere de, boynunun vurulduğunu görmek, Rüya sâhibinin kavuşacağı büyük bir mala ve elde edeceği servete işaret eder.

• Rüyasında boynunun vurulduğunu ve cesedinin dirilerek ayağa kalktığını görmek, Rüya sâhibinin, büyük husumet ve düşmanlıklara uğrayacağına işaretle yorumlanır.

• Rüyasında başının vurulduğunu ve başı yuvarlanarak uzaklara gittiğini görmek, rüyayı gören kişinin ecelinin (ölümünün) yaklaşmış olduğuna işaretle yorumlanır.

Rüyada boyunduruk görmek, her Rüya sâhibi kişi için hayra ve iyiye yorumlanır. Rüyada görülen boyunduruk, bir çeşit bağdır. iki şeyi birbirine bağlayıp güç ve destek elde etmek anlamı taşır. Bu sebeple Rüyada boyunduruk görmek, sebat etmeye işarettir şeklinde yorumlanır.

• Bir kimse Rüyasında boyunduruk görse, bu onun bulunduğu işinde sebat edeceğine, işinde devamlı olarak çalışacağına işarettir.

 

Rüyada Anneye Sarılmak Rüya Tabirleri Yazımıza Göz Atın.

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu