Rüyada Ay Görmek İhya ve Diyanet Yorumu

Rüyada ay görmek, çok hayırlı rüyalardan biridir bu rüyayı gören kimse için uyarı ve işaretler niteliğinde bir rüyadır. Rüyada ay görmek hayırlı ve adaletli bir lidere ya da yöneticiye yorulmaktadır. Ayrıca bazı alimler bu rüyayı görenin adaletli biri olduğun ve bu nedenle çevresinde sayılan ve sevilen biri haline geldiğine yorumlamaktadırlar. Ayrıca rüyayı gören kişinin adaletli bir liderle ya da yönetici ile çalışmasına da tabir edilmektedir.

Rüyada Ay Görmek İslami Anlamı

İslam alimlerine göre rüyada ay görmek, kişinin kendisinin yanında aile bireylerinden biri ya da çocuklarından birinin bir topluluğa adaletli ve güvenilir bir lider olmasına da yorulmaktadır. Bazı dini yorumculara göre rüyada ay ışığı görmek, rüya aynı zamanda maddi açıdan güçlü birinin parasını ve malını kötü işlere kullanmaması ve hayır işleri için kullanması olarak ‘da tabir edilmektedir.

Rüyada ay görme, adaletli bir devlet başkanına ve diğer devlet büyüklerine işaret eder. Rüyada ay görme, değişik durumlara işaret olarak yorumlanır. Ünlü rüya yorumcularının bu yolda değişik tabirleri vardır.

Rüyada Ay Görmek Cafer-i Sadık (R.A.)’ın yorumu:

Rüyada ay görme, şu durumlardan birine işaret olarak yorumlanır. Mal, mülk, büyük devlet adamı, ana, baba, evlat, güzel eş, güzel hizmetçi, koca, hayırlı bir insan, başkan, büyük bir zât ve menfaat elde etme gibi durumlara işarettir.

Ay görmek, hükümdar, bakan, hükümdar hanımı, hükümdar kızı, hükümdar oğlu, âlim, vali, güzel kadın, güzel çocuk, zevce (hanım, eş), peder (baba), valide (ana), vapur, dünya mutluluğu, gizli kapaklı işlerin ortaya ve meydana çıkması gibi şeylere işarettir.

• Rüyasında ayı eliyle tutup kendine aldığını görmek, ehil kimse ise, bakan olur veya büyük devlet memuru olur şeklinde yorumlanır.

• Rüyasında ayı eliyle tuttuğunu görmek, kederden, sıkıntıdan kurtulacağına işaret olarak yorumlanır.

Rüyada Ay Görmek İbn-i Fudâle’nin yorumu:

Rüyada ay görmek, erkek evlâda işarettir. Bir kadın veya erkek, rüyasında kendi koynundan bir ay çıktığını görmesi, bahtiyar olacak bir erkek evlâdı doğacağına işarettir. Gördüğü ayın yavaş yavaş semaya (göğe) doğru yükseldiğini de görmesi, doğacak olan o bahtiyar oğlan çocuğunun dünyada en yüksek makama ulaşacağına, bahtiyar yaşayacağına işarettir.

Ancak ayı böyle gördüğünde ay hemen kayboluverirse, bu çocuğun ömrünün kısa olacağına, eğer ay bilinen ışığını ve parlaklığını koruyor bir görünümde ise, bu bahtiyar oğul yükseleceği o büyük
makamda çok adaletli bir idareci olacağına işarettir.

Bu görülen ayın rengi kan kırmızısında ise, bu doğan çocuk zalim, gaddar biri olacağına işarettir. Ayın rengi siyah olursa, bu doğan çocuk zahmet ve meşakkatten kurtulamayacağına işarettir. Bu görülen ay bulutlarla kapalı olursa, bu doğan çocuk sıkıntılardan kurtulamaz ve keder içinde yaşayacağına işaret olarak yorumlanır.

• Rüyasında güneş ile ayı birlikte yani ay ve güneşi bir arada görmek, hükümdar ile bakanın yanında bulunması ve beraber hareket edeceğine ve bu büyük kişilerden menfaat göreceğine işaret eder şeklinde yorumlanır.

• Rüyada ay ile güneşin birbiriyle yarıştığını ve birbiriyle kavga eder gibi uğraştığını görmek, iki büyük devlet adamının birbirlerini çekemediklerine ve aralarında niza’ (kavga) çıkacağına işaret olarak yorumlanır.

Rüyada Ay Görmek Câbiril’ Mağribi’nin yorumu:

Rüyasında ayı elinde veya yanı başında olduğunu görme, rüya sahibi kişinin evleneceğine işaret eder. Gördüğü bu ay, hilâl halinde ise, evleneceği hanımın kendisinden daha alt bir sınıftan olacağına işaret eder. Eğer görülen ay, dolunay halinde ise, evleneceği hanım, asaletçe ve soy bakımından kendisinden daha yüksek bir sınıftan olacağına işarettir. Bu rüya bir kadın
tarafından görülmüş olsa, yorum yine aynı şekilde yapılır.

Rüyada ayın doğduğunu görmek, gelecekte devlet başkanı olacak erkek çocuğunun doğacağına işarettir. Eğer görülen ayın nuru (ışığı) parlak ise, doğan çocuğun ömrü uzun olacağına, eğer yarım ay halinde ise, ömrünün orta bir yaşam (ne uzun, ne kısa) olacağına ve ay hilâl halinde ise, ömrünün kısa olacağına işaret eder.

• Rüyada alnına veya evine ay doğduğunu görse, fakir ise zenginleşeceğine, zengin ise daha da zenginleşeceğine, garip ise, selâmet bulacağına ve ne gibi dileği ve muradı varsa, gerçekleşeceğine işaretle yorumlanır.

• Rüyasında tutulmuş ay görmek, bir zarara uğranılacağına işaretle yorumlanır.

• Ayı tam olarak daire şeklinde görmek, her konuda ilerlemeye, yükselmeye işaretle yorumlanır.

• Ayı elinde veya kucağında görmek, evlenileceğine işarettir.

• Mehtaplı bir ayda yürüyüş yapmak, rahmet ve şefkate, sevgiye işaretle yorumlanır.

• Ayı eliyle tuttuğunu görmek, devlet büyükleri tarafından bir taltif göreceğine işaretle yorumlanır.

• Rüyasında ayın güneş gibi olduğunu görmek, zenginliğe, mal sahibi olmaya, şan-şeref ve itibar sahibi olacağına işaret olarak yorumlanır.

• Rüyasında ay ile konuştuğunu görmek, rütbe ve makamının yükseleceğine işaret olarak yorumlanır.

• Rüyasında ayın kendisine (rüya görene) secde ettiğini gören kimse, akrabaları ve yakınları tarafından sevileceğine işaret olarak yorumlanır.

• Rüyada ayı en yüksek, en yüce ve fezanın en derinliklerinde görmek, rüyayı gören kişinin bir hayra ve iyiliğe kavuşacağına işaret eder.

• Bir kadın rüyasında, bir yerde ayın olduğunu ve elini aya uzattığı halde yetişemediğini görse, o kadının erkek bir çocuk istediğine, fakat bu isteğine, bu arzusuna kavuşamayacağına, eğer kadın hamile ise, bir kız çocuğu doğuracağına işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyada Ay Tutulması

Rüyada ay tutulması görmek adaletsiz bir işe bulaşmaya ya da buna maruz kalmaya yorumlanır. Kişi çevresinde böyle bir olaya şahit olabilir. Ya da kendisi bizzat adaletsizliğe uğrar ve bundan dolayı dert keder sahibi olur. Bazı alimlere göre ise bu rüya kişinin haksız kazançla güç ve iktidar sahibi olması hak etmediği parayı kullanması olarak ta tabir edilir.

Rüyada Ay Tutulması İzlemek

Rüyada ay tutulması izlemek genel olarak olayların içine girmeden seyirci kalmaya yorumlanır. Kişinin istikrarsızlık ya da vurdumduymazlık göstermesi nedeniyle çok sayıda fırsatı ve olanağı kaçırdığına da tabir edilir.

Rüyada Ay Patlaması

Rüyada ay patlaması büyük bir servet sahibi olmaya ve ömür boyu bu servet ile geçim sağlamaya yorumlanır. Ayrıca bazı ilim ve irfan sahibi kişilerin mekanına gidileceğine ve sofralarında sohbetlerine katılmaya da yorulmaktadır.

Rüyada Ay Ve Dua Etmek

Rüyada ay görmek ve dua etmek büyük ve önemli bir mevkideki kişiden önemli bir yardım alarak ona minnet duymaya yorumlanır. ” Demiştir. Bu yoruma göre bu rüya kişinin evinin içine doğacak bir aya tabir edilmekte olup evlilik ya da çocuk sahibi olunarak mutlu ve huzurlu bir ömür geçirileceğine tabir edilmektedir.

Rüyada Birden Fazla Ay Görmek

Rüyada birden fazla ay görme çoğu dini yorumda kişinin birden fazla evlilik yapmasına yorumlanmaktadır. Ayrıca bazı alimlere göre ise kişinin birden fazla işi bir arada götürerek ticaret ehli haline gelmesine tabir edilir.

Rüyada Birden Fazla Ay Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada birden fazla Ay görmek, rüya sahibi geçmişte hatalı işler yapmış bir kimse ise artık pişman olunacağına ve tövbe edileceğine işarettir. Diğer rüya tabiri alimleri ise rüyada birden fazla Ay görmeyi, başarısızlıkların son bulacağına, yeni işlere adım atılacağına, geçmişteki yanlışlardan dönüp tertemiz bir yola girmeye yormuşlardır.

Rüyada İki Ay Görmek

Rüyada iki Ay görme, keskin zekalı rüya sahibine yorulur. Rüyada iki tane Ay görmek, rüya sahibinin güzel bir geleceğe sahip olacağına işarettir. Bu rüya, aynı zamanda kısmet açıklığına, işsiz olan kişi için yeni işe, kıdem almak isteyen kişi için terfi ve güzel mevkiye delalettir. İbn-i Sirin (r.a) diyor ki; rüyada ayın iki Ay görmek veya ayın iki parçaya ayrılmış halini görmek, bir devlet büyüğünün vefatını işaret eder.

Rüyada 3 Tane Ay Görmek

Rüyada 3 adet Ay görmek, evlat sahibi olmaya delalet eder. Rüyada 3 Ay görmek, rüyayı gören kişi evliyse, hayırlı bir evlada sahip olacağına, bekar kadın veya erkeğin ise hayırlı bir eşe sahip olacağına yorulur. Rüyada 3 tane Ay görmek, rüya sahibi önemli bir devlet memuruysa, yönetimde anlaşmazlığa yorulur.

Rüyada 4 Tane Ay Görmek

Rüyada 4 adet Ay görme, rüya sahibinin geçireceği üzüntü dönemlere yorulur. Rüyada 4 tane Ay görenin, maddi ve manevi anlamlarda sıkıntılar çekeceği rivayet edilmiştir. Rüyada 4 ayrı Ay görmek, rüya sahibinin arkadaşları ile tartışacağına veya akrabaları ile anlaşmazlığa düşeceğine, ardından bir isyan edeceğine yorulur.

Rüyada Dolunay Görmek

Rüyada dolunay görme hayal kurulan çok sayıda hayalin gerçeğe dönüşeceğine ve kişinin kısmeti bol biri olacağına yorumlanır. İbni Sirin (r.a) şöyle buyuruyor “kişi rüyasında ay görürse hanesine ay doğar. Sevimli ve iyi niyetli bir eşe sahip olur ya da öyle bir erkek evlat dünyaya getirir.

Rüyada Ay ve Yıldız Görmek

Rüyada ay, yıldız görmek, rüya sahibi bir sürerdir maddi ve manevi sıkıntılar ile boğuşuyorsa bu sıkıntıların aşılacağına yorulur. Başarı elde etmek için kılı kırk yararak çalışılacağına, ancak ardından yüksek başarılara ulaşılacağına işarettir. Rüyada Ay ve yıldız görmek, rüyayı gören kişi haksızlığa uğramış bir kişi ise kötülük yapan kimseye karşı galip gelmeye yorulur. Rüyasında Ay ve yıldız gören evli olan kişinin hanesinde huzur bulacağı, çocuklarına vereceği nasihatlerin karşılıklarını alacağı işaret edilmiştir.

Rüyada Ay Yıldız

Rüyada ay yıldız görmek ne anlama gelir? Bu rüya genellikle milli düşüncelere dayalı olarak görülen bir rüya olup kişinin ülkesine ve bayrağına bağlılığı olarak tabir edilmektedir. Bazı yorumculara göre ise bu rüya sahibi bazı kahramanca olaylara katılarak ün yapacaktır.

Rüyada Ayın Yere İndiğini Görmek

Rüyada ayın yere inişini görmek, rüya sahibi kısa süre önce umudunu kaybetmiş olan bir kişi ise yaşam sevincinin geri gelişine yorulur. Rüyada Ay’ın yere indiğini görmek, rüya sahibinin hayatında yakın zamanda ortaya çıkan anlaşmazlıklar var ise bunların çözüme kavuşacağına işarettir. Bu rüya, rüya sahibi evli ise hane halkının çok mutlu olacağı yeni bir habere delalet eder. Rüyada Ay’ın yere indiğini görmek, kiracı olan bir rüya sahibinin kendine ait eve kavuşacağına yorulur.

Rüyada Ay Işığı Görmek

Rüyada Ay ışığını görmek, rüya sahibi ailesinden veya yakınlarından bir sır saklıyor ise bu sırrın gün yüzüne çıkacağına delalet edilmiştir. Rüyada Ay ışığı görmek, sır sahibi rüya sahibinin utanacağına ve üzüleceğine yorulur. Bu rüya, aynı zamanda zorda olan bir evlat için anne şefkati ve merhametine delalet eder.

Rüyada Ay ve Güneşi Birlikte Görmek

Rüyada Ay, güneşi bir arada görmek, rüya sahibinin ilk olarak sıkıntılı günlerden geçeceğine ardından bu günleri atlayacağına yorulur. Rüyada Ay görmek ve onunla aynı anda güneşi görmek, uzun zamandır bir işin zorluğu ile boğuşan rüya sahibinin kısa süre ardından ferahlığa ermesine delalettir.

Rüyada Ayı Elle Tuttuğunu Görmek

Rüyada elle Ay tuttuğunu görmek, yüksek mevkili bir devlet görevlisi olmaya yorulur. Cabir ül Magribi (r.a) yorumuna göre; rüyada Ay’ı elle tutmak, vezir veya yüksek dereceli memur olmaya işaret eder. Ay olduğunu veya onu tuttuğunu rüyasında gören kişinin kederinden kurtulacağı, iyi makama geleceği, idareci zorluklarına katlanabileceği ve başarı sahibi olacağı rivayet edilmiştir.

Rüyada Ay Kucaklamak

Rüyada ay kucaklama, bekar olan rüya sahipleri için yüzü güzel bir eş ile evlenmek şeklinde yorumlanmıştır. Pek çok rüya tabiri alimi, rüyasında Ay’ı taşıyan veya kucaklayan bekar kişinin, yaşıtı olan, kendisi ile anlaşan, hayırlı bir kısmet ile karşılaşacağını işaret etmişlerdir.

Rüyada Ayın Bulut İçinde Kaybolması

Rüyada ayın bulutla kaybolması, arzu edilen şeylerin gerçekleşmesine yorulur. Rüyada Ay’ın bulutların arasında kaybolması, insanlara yarar sunacak bir işi yapmayı arzu eden rüya sahibinin bu amacına rahat yoldan ulaşacağına delalet eder.

Rüyada Ayın Evi Aydınlatması

Rüyada evin Ayla aydınlanması, rüyayı gören evli kadınsa çocuk sahibi olmaya yorulur. Rüyada Ayın evi aydınlatması, rüya sahibi maddi ve maddi sıkıntılarda olan bir kimseyse, devletten haneye gelecek yardıma yorulur. Rüyada Ayın evi aydınlatması, rüya sahibi iş arayan bir erkekse, kazanç sağlayacak yeni bir işe delalet eder.

Rüyada Ayın Güneşe Dönmesi

Rüyada ayın güneşe dönüşmesi, baba tarafından çocuğa bırakılan büyük mirasa delalet eder. Rüyada ayın güneşe dönmesi, rüya sahibi çalışan bir erkek ise mevkide yükselmeye yorulur. Alimlere göre, rüyada Ayın güneşe dönüştüğünün görülmesi, ansızın gelecek hayra, arzu ve isteklerin sonuçlanmasına, ahlaklı insan olmaya işaret eder.

Rüyada Aya Secde Etmek

Rüyada Aya secde etmek, hayırsız bulunmuştur. Rüyada Ay’a secde etme, büyük günaha yorulur. Rüyasında Ay’a secde eden rüya sahibi inancı kuvvetli bir kişi ise bir günah işlemekten kaçınması gerekeceği, aklının çelinmeye çalışılacağı rivayet edilmiştir. Rüyada Ay görme ve ona secde etmek, rüya sahibi eğer inançsız bir kişi ise boş fikirler perinden gitmeye yorulur. Rüya, tövbeye davet, tövbe ardından yaralı işler yapmaya işaret olarak görülür.

Rüyada Güneş Tutulması Görmek

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu