Rüyada Ateş Görmek, Yakmak Ne Demek?

Rüyada ateş görmek, yakın zaman içerisinde birisinden alacağınız mutlu bir haber ile çok sevineceğinize , gönlünüzün rahatlayacağına , hem huzur hem de mutluluk içerisinde bir yaşam süreceğinize alamet eder.

Özlem duymuş olduğunuz insanlarla bir araya geleceğinize , hayırlı olaylarla karşılaşacağınıza ve yüzünüzün her zaman güleceğine alamet eder.

Rüyada Ateş Görmek Ne Anlama Gelir?

Ateşle ilgili rüyalar değişik şekilde yorulur. Şöyle ki, ateş görmek, müjdeli haber, korku, harp, azap, hapis, zarara uğramak, günah ve bereket gibi, çeşitli yorumlara ayrılıyor.

• Rüyasında kış gününde ateşte ısındığını gören kimsenin bu rüyası cennete gireceğine işaretle yorumlanır. Bu rüya iyi ve hayırla yorumlanır.

• Rüyasında ateşe girdiğini ve orada azap edildiğini gören kimse, malından zarar edeceğine veya cehenneme girmesine sebep olacak bir günah işlemiş veya işleyeceğine işarettir.

• Rüyasında insanların alevli bir ateş başında toplandığını gören kimse, o kimselerin bolluğa ve bereketli bir duruma kavuşacaklarına işaretle yorumlanır.

• Kış mevsiminde ateş görmek iyidir. Menfaat göreceğinize ve faydalar elde edeceğinize işarettir.

• Yol üstünde ateş yaktığını görmek, bütün insanlara faydalı ve yararlı olmaya işrettir.

• Ünlü yorumculara göre, bir kimsenin Rüyasında gördüğü ateş değişik durumlara işaret olarak değişik çeşitlerde yorumlamışlardır.

Rüyada Ateş Görmek Cafer-ı Sadık (R.A.)’ın yorumu:

Rüyada ateş görmek, fitne, fesat, idarecinin zulmü, pişmanlık, kötü söz, tedbirsizlik, azap ceza, maksadına ulaşamamak, ilim, hikmet, hidayet, rızık, haram mal, korku, endişe, belâ, hükmün infazı, hayır, menfaat, rahat geçim, yüksek mertebe, şevket, kudret ve emniyet, öğüt gibi hadiselere işaret olarak yorum getirilmiştir.

• Rüyasında kendi evinde yangın çıktığını görmek, dargın olduğu kişiyle barışacağına ve onunla aralarındaki sevginin sonsuzlaşacağına, nimete ereceğine işaretle yorumlanır.

• Rüyasında ışığından faydalanmak için ateş yaktığını görmek, ilim tahsil edeceğine ve tahsil ettiği ilimden insanların istifade edip yararlanacaklarına işarettir. Eğer yaktığı ateş ışık verecek kadar yanıp da parlamaz ve ışık görevi yapmazsa, o kişinin ilminden istifade edilmez, yararlanılamaz şeklinde yorumlanır.

• Rüyasında hiç görülmemiş bir büyüklükte bir ateşe atıldığını gören kişi, korktuğu ve çekindiği şeyin şerrinden kurtulur şeklinde yorumlanır.

• Rüyasında kendi ocağındaki ateşin söndüğünü görmek, fakir ve yoksul düşeceğine işarettir şeklinde yorumlanır.

• Rüyasında yanındaki ateşin bir parçasını yatağının üstünde söndürdüğünü görmek, iyiye yorumlanır. Rüyayı gören kişi, eğer hasta ise, hastalığından şifa bularak iyileşir, eğer bir sıkıntısı varsa, bütün dertlerinden kurtulur şeklinde yorumlanır.

• Rüyasında tencerenin altında yanmakta olan ateşinin söndüğünü görmek de hayra yorumlanır. Bu rüyayı gören kişi de, eğer hastalığı varsa iyileşir, bir sıkıntısı varsa, ondan kurtulur şeklinde tâbir olunmuştur.

• Bazı yorumculara göre ise, ateş kıvılcımlarının yayılıp saçılması, hükümet tarafından yapılan zulüm ve haksızlığa işarettir. Bu kıvılcımlardan üstü başı yanan kişilerin olduğunu görmek, onların devletten zarar göreceklerine işarettir.

• Rüyasında ateş bulduğunu gören kişi, kendisine vaat edilen şeye kavuşacağına işarettir.

• Bir kadın Rüyasında ateş yaktığını ve bu ateşin alevler verdiğini görmesi, rüya sahibi kadının bir erkek çocuk dünyaya getireceğine işarettir.

Rüyada Ateş Görmek İsmail Eş’âs’m yorumu:

Rüyada gökten yağmur gibi ateş yağdığını görmek, çıkacak büyük savaşa, yaygın hastalığa ve ortaya çıkacak kıtlık fitne ve belâlarına işarettir. Bu fitne ve belâ devlet başkanları yüzünden çıkacağına da işarettir.

Rüyada Ateş Görmek Ebu Saîd’il Vâiz’in yorumu:

Rüyada yakıcı ve ışıksız bir ateş, fakat alevli bir ateş görmek, belâ ve musibete işarettir.

• Şunu bilmek gerekir ki, rüyada görülen ateş iki şekilde yorumlanmıştır. Birisi, zararlı olan, her yere zarar veren bir ateş İkincisi ise zararsız olan ateştir. Rüyada yakıcılığı olan fakat ışığı olmayan, ışık vermeyen bir ateş görmek zarara işarettir. Çünkü böyle bir ateş, hüzün ve kedere hastalık ve vebaya işarettir. Bilhassa (özellikle) ışık vermediği halde alevli olan bir ateş görmek belâ ve musibetle yorumlanır.

• Rüyada bir mahalde evlerde yangın çıkıp o yerde bütün evlerin yandığını görmek, orada savaş gibi bir kargaşanın çıkacağına, arbede çıkacağına ve halkın mallarının mahvolup yok olacağına, bütün mallarının elden gideceğine işarettir.

• Zararsız ateş, fayda ve yararlanma işaretidir.

• Rüyada etrafına ışık saçan aydınlık veren alevli bir ateş görmek, hayra ve iyiye yorumlanır. Bu rüya selâmete ve emniyete, hayır ve menfaate işarettir. Korkusu olan biri için böyle bir rüya, korkusundan kurtularak selâmete ve
güvene ereceğine, hayır ve menfaate kavuşacağına işarettir. Rüyayı gören, devlet büyüklerinden sevgi ve iltifat göreceğine, kısmetinin açılacağına işaretle yorumlanır.

• Rüyasında karanlık bir gecede alevleri ışık saçan, etrafına aydınlık veren bir ateş gören kimse, güç ve kuvvete erer, meşhur olur, üne kavuşur ve sevinçli olarak feraha erer şeklinde yorumlanır.

• Rüyasında evinde ateş yandığını, fakat hiç duman çıkmadığını gören kimse, hac yolculuğuna çıkar, hacca gider şeklinde yorumlanır.

Rüyada Ateş Görmek Danyal (A.S)’ın yorumu:

Rüyasında dumansız bir ateş gören kişi, büyük insanlara yakın olmak şerefine erer, işlerinde kısmeti açılır, işleri yoluna girer, işlerinde zorluk ve güçlük varsa, kolaylaşır şeklinde yorumlanır.

• Rüyasında elinde yanmakta olan bir ateş görmek, hükümet tarafından bir hayır ve menfaat elde edeceğine işaret olarak yorumlanır. Buraya kadar olan yorumlar Danyel (A.S.)’ın yorulmandır.

Rüyada Ateş Görmek Kirmânî’nin yorumu:

Rüyasında halktan olan insanların üzerine ateş attığını görmek, fitne, fesat ve karışıklığa sebep olunacağına işarettir.

• Rüyasında evinde yangın çıkmış olup ateşlerin yükseldiğini gören kişinin malı hükümet veya zalim biri tarafından elinden alınacağına işarettir.

Rüyada Ateş Görmek İmam-ı Nablusinin yorumu:

Rüyasında bir dağ başında ateş yakmış olduğunu gören kimse, Cenap-ı Allah’ a manevi yönden yaklaşacağına manen derecesinin yükseleceğine işaret olarak yorumlanır.

• Rüyasında kendisine ateşin dokunduğunu ve bu ateşin kendisini yaktığını gören kimse, kendisine başkaları tarafından vaat edilen, söz verilen şeye kavuşur şeklinde yorumlanır.

• Rüyasında bir ateş koru, ateş közü görmek çabuk ele geçecek, ve acele gelecek olan rızka işaret eder. Rüyasında ateşten faydalandığını ve ondan çok menfaat elde ettiğini gören kişi zahmet ve meşakkat çekmeden kolayca bir rızka, geçim parasına kavuşur şeklinde yorumlanır.

• Rüyada çatır çatır ses çıkararak, yanan ağaçların alev kıvılcımlarının yükseldiği bir ateşi görmek, bir alimin ölümüne ve bu âlimin ölümüyle o yerde çıkacak kargaşaya işarettir.

• Rüyasında karanlık bir gecede halka göstermek için bir ateş yaktığını gören kimse, hidayete sebep olacak doğru bir ilim elde eder ve halk onun ilmiyle hidayete erer ve ereceğine işarettir şeklinde yorumlanır.

• Rüyada gündüzün ateş görmek, iyi değildir. Gündüzün ateş görmek, harp ve ihtilallere, fitne ve kargaşaya işarettir.

Rüyada Ateş Yakmak

Rüyada ateş yakmak , gerçek yaşam da rüya sahibine herkesin gıpta ile bakacağına , her konuda çok başarılı olacağına ve yüksek miktarda geliri olan bir işte çalışacağına , başarılı ve çalışkan olduğundan dolayı herkes tarafından takdir göreceğine , saygın birisi olacağına işaret eder.

Bunun yanı sıra hem yetkili hem de makam sahibi olacağınıza , hayatta ses getirecek bazı işler yaparak herkesten takdirler toplayacağınıza yorulur.

Rüyada Evde Ateş Yakmak

Rüyada evde ateş yaktığınızı gördüyseniz , ailenize karşı söz sahibi olacağınıza , iş konusunda çok başarılı olup terfi edeceğinize , hem iş hem de hane içerisinde çok sevilen ve sayılan birisi olacağınıza delalet eder.

Yani kısacası bu rüya kişi için hem hayırlı hem de çok güzeldir.

Rüyada Ateşe Odun Atmak

Rüyada ateşe odun attığınızı gördüyseniz , gerçekte eğer hastaysanız şifa bulacağınıza , borçlarınız varsa onları en kısa zaman içerisinde ödeyeceğinize , işsizseniz iş bulacağınıza ve sıkıntılardan kurtulup feraha kavuşacağınıza alamet eder.

Rüyada Kor Görmek

Rüyada kor haline gelmiş ateş (ateş koru) görmek iyidir. Bu rüya acele gelecek rızka işarettir. İnsanın ateşten yarar görmesi, zorluk çekmeden, meşakkatsiz rızıkla tabir edilir.

Rüyada Ateş Yakan Birini Görmek

Rüyada ateş yakan birini görmek, iyidir. Bu rüya hayra ve ferahlığa, rahatlığa erileceğine, ihtiyaçların giderileceğine ve büyük adamlara yaklaşılacağına işarettir.

Rüyada Kıvılcım Görmek

Rüyada görülen kıvılcım, kötü ve çirkin söze işarettir. Kıvılcım, fena ve acı bir söze işaret ettiği gibi, düşmanlık ve zalim bir kimseye de ve kavga sebeplerine de işaret eder denilmiştir.

• Rüyasında üzerine bir kıvılcım sıçradığını (düştüğünü gören kimsenin kendi aleyhinde söylenen) sevmediği ve kendisine ağır gelecek fena bir söz işiteceğine işaret eder.

• Rüyasında kıvılcımların kendi üzerinde çoğaldığını görmek, bela ve musibetlerle karşılaşmaya işarettir. Rüyayı
görene bela ve felaketler azap derecesinde şiddetli geleceğine yorumlanmıştır.

• Bir kimsenin rüyada bir grup üzerine kıvılcım düştüğünü görmesi, o grup arasında meydana gelecek düşmanlığa
işaret eder. Yani o gruptaki kişiler arasında bir düşmanlık, kavga, gürültü ve tartışma meydana gelir demek olur demişlerdir.

• Bazı yorumcular, rüyada kıvılcım görmeyi, kişinin kötü amellerine işaret eder ki, bu kötü amelleri, o kişinin ateşe
ve ateş kıvılcımlarına girmesini gerektirir şeklinde yorumlamışlardır. Kişinin kötü amellerinin karşılığı şüphesiz ki ateş (cehennem ateşi) olacaktır. Bu da, kişiye bir çeşit uyarıdır.

 

Hatim Duası Yazımıza Göz Atın.

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir Yorum

  1. rüyamda rahmetli annanem ve ben televisyon bakiyoruz süzde orda ates yakiliyor bende öyle yakilmaz böyle yakilir diyoeum elime Beyaz kagit alip yakiyorum sözde yerde acik soba varmis onun icine atip güzel yanmasini seyrediyorum annanemde ne yapiyorsun diye söyleniyor

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu