Rüyada Aslan Görmek

Rüyada aslan görmek , genel olarak kuvvetli olan bir düşmana delalet eder. Bunların yanı sıra zor olan bir düşmanın varlığına ve şiddetli bir habere yorulur.

Bazı rüya tabircilerine göre , güçlü bir insan olduğunuza ve her işte başarılı olacağınıza işaret eder. Bu rüya bunların yanı sıra kural koyuculuk ve yetki sahibi gibi anlamlara da gelmektedir.

Rüyada Aslan Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Aslan, zalim, casus, şiddetli ve cebbar bir hükümdara ve bazen de ölüme delâlet eder. Ölüm, ruhları alır. Hasta kişinin iyileşmesine de delâlet eder. Aslan görmek, cahilliğe, Kibir’e,  kendisini beğenmeye, günaha girmeye ve nazlanmaya delâlet eder. Bazı tabirciler arsalanın, saldırıcı düşman olduğunu derler.

Rüyada Aslan’ı gördüğünü, fakat arsalanın onu görmediğini ve imdadı kaçtığını gören kimse korktuğundan emin, ilim ve hikmete nail olur.

Aslan’ın kendisine yaklaştığını ve kendisinin de arsalana yöneldiğini gören, devletli biri tarafından bir üzüntüye veya sıkıntıya düşer sonrasında bundan kurtulur.

Arsalanın kendisini yere yatırdığını fakat öldürmediğini gören kimse, daimi hastalığa tutulur veya o kimse hapse düşer esir olur. Hastalıkta bir nevi zindan gibidir. Aslan ile güreş tuttuğunu gören kimse hasta olur. Çünkü hastalık İnsanın etini telef eder.

Kişi arsalanın etinden, kemiğinden ve kılından bir şey aldığını görse devletli birinden veya düşmanından gelecek mala erişir. Bir kimse korktuğu halde yırtıcı hayvandan birisine bindiğini görse bir musibete düşer, veya altından kalkamayacağı bir iş başına geçer. Eğer hayvandan korkmazsa galip geleceği bir düşman ile tabir edilir. Korkmadığı halde Aslan’ı yanı üstü yatırdığım gören kimse hastalıktan kurtulur.

Rüyada Aslan görmek, savaşçı, hırsız ve zalim bir hükümdara, şart ve mukavele yapan bir kimseye delâlet eder. Aslan’ın camiye girip minbere çıktığını görmek, kendisinden be lâ ve korku gelecek, insanlara zulmedecek bir hükümdara delâlet eder.

Rüyada Aslan görmek, çeşitli şekillerde yorumlanır. Ünlü rüya yorumcularının (tabircilerinin) farklı ve değişik yorumlan vardır.

Rüyada Aslan Görmek İbn-i Şirin’in Yorumu:

Rüyada Aslan görmek, kuvvetli ve şiddet yanlısı bir düşmanla tabir olunur. Demek ki, rüyasında bir Aslan gören kimse, kendisinden güçlü ve kuvvetli, hem de saldırgan (şiddet yanlısı) bir düşmanla karşılaşacağına veya böyle bir düşmanının bulunduğuna işarettir. Bu rüyayı gören, kendisini kontrol edecek, böyle bir durumdan zarar görmemek için uyanık bulunması, akıllı hareket etmesi lazımdır. Çünkü gördüğü rüya kendisi için bir uyarıdır.

• Rüyasında bir arsanla dövüştüğünü, boğuştuğunu gören kimse, üzerine saldıran veya saldıracak kuvvetli bir düşmanla mücadele edeceğine işaretle yorumlanır.

• Rüyasında gördüğü Aslan’dan kaçtığını ve fakat arsalanın kendisini kovalamadığını (yani arsalanın bir zararlı hareketi olmadığını) gören kimse, korku ve endişelerden kurtulur ve düşmanlarına galip gelir. Yani bu rüya iyiye işaret eder.

• Rüyasında evinde bir Aslan görmek, rüyayı gören kimsenin hayırlı ve iyi şeylere kavuşacağına, güç ve kuvvetli bir durumda bulunacağına ve ömrünün artacağına işaret olarak tabir olunur. Aslan’ın evine girdiğini görmek de hayırla, saltanatla, uzun ömür ve bol rızıkla tabir olunur.

• Rüyasında bir arsanı sağdığını (Aslan’dan süt sağdığını) görmek, devlet dairelerinde yüksek makamlarda makam sahibi olunacağına işarettir. Bu rüyayı gören tüccardan, esnaftan biri ise, malı, sermayesi, kazancı artar, ücretle çalışan bir işçi ise, kazancı artar ve bereketlenir.

• Rüyada dişi bir Aslan görmek, geçimsiz, zalim, merhametsiz ve çocuklarına kötü davranan bir kadına işarettir.

• Rüyada Aslan yavrusu görmek, rüyayı gören kimse için bir erkek çocuğa kavuşacağına işaretle yorumlanır.

• Rüyasında arsalanın etini yediğini görmek, rüyayı gören kim-senin devletten bir mükâfat veya para alacağına işarettir.

• Rüyada Aslan başı yediğini görmek, büyük saltanata, zenginlik ve çok mal sahibi olunacağına işarettir.

Rüyada Aslan Görmek Cafer-i Sadık (R.A.) yorumu:

Rüyada Aslan görmek, şu üç cihetten biriyle tabir olunur (yorumlanır):

1. Sultana (hükümet başkanına) işarettir.
2. Cesur (hiçbir şeyden korkmayan) adama işarettir.
3. Güçlü ve inatçı bir düşmana işaret eder.

• Rüyasında Aslan yavrusuna süt içirdiğini gören kimse, hükümetten büyük menfaat ve hayır elde edeceğine işarettir.

• Rüyasında Aslan sütü gören ve ondan içtiğini gören kimse, muradına kavuşur, düşmanına galip (üstün) gelir veya büyük bir kimsenin sebebiyle mala ve itibara kavuşur şeklinde yorumlanır.

Rüyada Aslan Görmek Kirmânî’nin yorumu:

Rüyasında Aslan görmek, devlet başkanına işaret olarak yorumlanmıştır.

• Bir kimse rüyasında Aslan başı bulduğunu görse ve onun etinden de yemiş olduğunu görmesi, büyük bir mevki ve makama ereceğine veya büyük bir nimete ve mala kavuşacağına işaret olarak yorumlanır.

• Rüyasında bir arsalanın kendisini ısırdığını veya yaraladığını görmek, bu rüyası onun düşmanlarından zarar göreceğine işaret olarak yorumlanır.

Rüyada Aslan Görmek İsmail Eş’âsın yorumu:

Rüyasında arsanla kucaklaştığını görmek, hükümdara (devlet başkanına veya devlet büyükleri-ne) yakın olmaya işaret olarak yorumlanır.

• Rüyasında bir arsanı yediğini gören kimse, devlet başkanına veya devlet büyüklerine yakın bir kişi olacağına onların güvenini kazanacağına işaret olarak yorumlanır.

• Rüyada görülen Aslan’ın derisi, eti, kemiği ve tüyünün tabir edilmesi düşmandan ve hükümetten elde edilecek mala ve menfaate işaret olarak yorumlanır.

Rüyada Aslan Görmek Es’Sâlimî’nin yorumu:

Rüyasında bir arsalana bindiğini ve onu istediği şekilde sözünü dinlettiğini ve dilediği istikamete götürdüğünü görmek, kendisinden daha büyük, daha güçlü olan düşmanına galip (üstün) geleceğine işarettir.

• Rüyasında bir Aslan’dan kaçtığını ve Aslan’ın kovaladığını görmek, korktuğundan kurtulup emniyete (güvenliğe) ermeye ve dileğine kavuşmaya işarettir.

• Yine Aslan’dan korkmuş olduğunu fakat Aslan kendisine dokunmadığını görmek ise, düşmanından kurtulacağına işaret olarak yorumlanır.

• Rüyasında arsalanın uzuvlarından (organlarından) yani arsalanın bedeninin herhangi bir parçasını (derisi, eti, kemiği, tüyü vesairesinden) bulmuş olduğunu gören kişi, mirasa kavuşur ve miras yiyeceğine işaret olarak yorumlanır.

• Rüyasında uzaktan bir Aslan görmek, iyi değildir. Uzaktan görülen bu Aslan rüyası, pek iyiye yorumlanmaz. Çünkü bu rüya, rüyayı gören kimsenin pek yakında öleceğine, ecelinin pek yakınlaşmış olduğuna ve tövbe etmesi gerektiğine işarettir. (Bu rüyayı gören kişi kendisine çeki düzen verip hemen Cenâb-ı Allah’a yönelmelidir. Aksi halde mezar çukuruna eli boş gömülecektir. Bu uyan niteliğinde olan işareti önemsemelidir.)

Rüyada Aslan Görmek Ebû Saîdil’Vâiz’in yorumu:

Rüyasında vahşi ve korkunç (azgın) bir arsalanın halkın yolunu kesmiş olduğunu görmek, hükümdarın (devlet başkanı) ve devletin emrindeki idarecilerinin zulüm ve haksızlık yapacağına işaret eder.

• Rüyasında bir Aslan yavrusunu besliyormuş olduğunu görmek, eğer ehilse devlet başkanının çocuklarına öğretmen olacağına işaret olarak yorumlanır.

• Rüyasında bir arsanı öptüğünü görmek, itibar sahibi olmak, saygınlığı artmak ve hükümetten büyük menfaat elde edeceğine işarettir şeklinde yorumlanır.

• Rüyasında bir arsanı öldürdüğünü görmek, içinde bulunduğu kederden ve sıkıntıdan kurtulacağına işaret eder.

• Rüyasında bahçesinde bir Aslan olduğunu görmek, düşmanına galip ve üstün geleceğine işaret olarak yorumlanır.

• Rüyasında dişi arsalanın sütünü içtiğini gören kişi, düşmanına galip geleceğine işarettir. Etini yediğini görmek, güçlü olacağına ve büyük bir mülk sahibi olacağına işarettir.

Rüyada Dişi Aslan Görmek

Rüyada dişi aslan görmek, hem kötü hem de zalim olan bir kadının varlığına işaret eder. Bunların yanı sıra kötü düşüncesi olan , zalim ve aynı zaman da çocuğuna karşı sorumsuz bir kadına yorulur. Dişi bir Aslan’a nikâh kıymak, gören kimse çok belalardan kurtulur ve düşmana muzaffer, emri âli ve insanlar arasında şöhret sahibi olur.

Rüyada dişi aslan görmek, hain bir kadına işaretle tabir olunur. imam-ı Nablûsî, “Rüyada dişi bir aslan görmek, şerli, zararlı, zalim ve gaddar, çocuğuna kahredici, helak edici bir kadına işaretle yorumlanır” demiştir.

• Rüyasında dişi aslan sütü içtiğini gören kimse, hükümetten mal ve menfaat elde edeceğine ve düşmanına galip (üstün gelip), onu yeneceğine işarettir şeklinde yorumlanır.

• Dişi bir aslandan süt sağdığını görmek, hükümetten menfaat elde etmeye ve ticaretinde bol kazanacağına işaret eder şeklinde yorumlanır.

Rüyada Saldırgan Aslan görmek

Rüyada saldırgan aslan görmek, genellikle zulme ve şiddete alamet eder. Eğer rüyada görmüş olduğunuz aslan size saldırıyorsa , düşmanlarınız tarafından yenileceğinize ve onların emri altına gireceğinize işaret eder.

Bir kimse arsalanın kendisini ısırdığını görse, ısırdığı miktar düşmanından bir şeye erişir.

Rüyada Genç Aslan Görmek

Rüyada genç aslan görmek, yeni şeylerin olacağına , hem yeni hem de çekici bir sevgiliye yorulur.

Rüyada Aslan Derisi Görmek

Rüyada aslan derisi görmek, yakın zaman içerisinde elinize yüksek miktarda para geçeceğine alamet eder. Aslan’ın derisinden yahut kılından bir şey aldığını görenin eline düşmanın malından bir şey geçer, çoğu zaman bir mirasa işarettir.

Rüyada Aslan Vücudundan Bir Parça Görmek

Rüyada aslan vücudundan bir parça görmek, bir kişinin mirasını yiyeceğinize delalet eder.

Rüyada Evde Aslan Görmek Ne Demek?

Rüyada evde aslan görmek, güç sahibi ve uzun ömürlü olacağınıza işaret eder. Aslanın, hastası bulunan bir eve girmesini görmek, hastanın ölmesi ile tabir edilir. Eğer evde hasta yoksa devletli birinden korkmalarına delâlet eder. Aslan’ı evinde gören kimse hayra, devle yöneticisine ve uzun Ömür’e işarettir.

Rüyada Aslandan Korkmak

Rüyada aslandan korkmak, Aslan’dan korktuğunu, buna rağmen arsanı görmediğini gören, düşmanından emin olur. Bir kimse rüyada arsanı görüp, onunla bir arada olmadıkları halde durduğunu görse, padişah tarafından bir korkuya uğrar, fakat bu korku ona zarar vermez. Bu rüya, hazan, ölüme ve ecelin yaklaşmasına delâlet eder.

Rüyada Aslanla Dövüşmek

Rüyada Aslanla dövüşmek, Aslan’la dövüştüğünü gören, azgın düşmanla kavga eder.

Rüyada Aslan Yemek

Rüyada aslan yemek, Aslan etini yediğini gören kimseye padişah tarafından mal gelerek zengin olur, veya düşmanına galip gelir. Aslan başı yediğini gören, büyük saltanat sahibi ve çok mala malik olur. Aslan’ın vücut organlarından birini yediğini gören, yediği miktar kadar az düşmanından mal edinir.

Rüyada Aslandan Kaçmak

 

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu