Trend

Rüyada Altın Görmek

Rüyada Altın görmek, anlamı paraya ve bolluğa yorumlanmaktadır. Rüyasında altın gören kişinin yakın zamanda bolluk ve bereket içinde yaşayacağına işaret etmektedir.

 • Rüyasında altın gören kişi altını elinde tutuyorsa, yakın zamanda ün ve şöhrete kavuşacağı anlamına gelir.
 • Rüyasında altın gören kişinin evleneceğine ve hayırlı br yuva kuracağına işaret etmektedir.
 • Rüyasında altın gören kişinin sağlıklı ve uzun bir hayat süreceğine işaret etmektedir.
 • Rüyasında altınlar içinde yüzdüğünü gören kişinin yakın zamanda para kayıpları yaşayacağına ve dikkatli olması gerektiğine yorumlanmaktadır.
 • Rüyasında altınların elinden kayıp gittiğini gören bir kişi yakın zamanda haram para yemekten kurtulacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada Altın Görmek Rüya Tabirleri

Rüyada altın görmenin manası genel olarak hayırlı şekilde yorumlanmaktadır.

Rüyasında altın gören kişinin yakın zamanda kısmetini bulacağına işaret etmektedir.
Kişi rüyasında altın buluyor ancak bir anda kaybediyorsa, annesi ile ilgili bir sıkıntının yaşanacağına işaret etmektedir.

 • Rüyada altın kaybetmek dini sorumlulukların yerine getirilmediğine işaret etmektedir.
 • Rüyada altını kaybettiğini görmek, ibadetlerin aksatıldığında işaret etmektedir.
 • Rüyada görülen altının gerçek olmadığını fark etmek, düşmanların arkadan iş çevirdiğine işaret etmektedir.
 • Rüyada altın görmek, kötü bir işe ve borç edilmeye işaret ile yorumlanır. Bazı yorumculara, altın görmek, gam ve kedere işarettir dediler.
 • Rüyada altın bilezik taktığını gören kimsenin eline geçecek mirasa işarettir.
 • Rüyasında bir başkasına altın verdiğini görmek, şan ve şerefin artacağına işarettir. Rüyasında altın saymak ise, kısa bir hastalıkla ve bu hastalığın atlatılacağına işarettir.
 • Rüyasında bulmuş olduğu altınları emniyetli sağlam bir yere koyduğunu görmek, Müslümanların mallarını koruyup muhafaza edeceğine işaret olarak yorumlanır.
 • Rüyasında altın sikke bastığını gören kişi, dinin farzlarını yerine getireceğine ve insanların haklarını kendilerine teslim edip vereceğine işaret olarak yorumlanır.
 • Rüyasında elindeki altınları, kişilere taksim edip paylaştırdığını gören kimse, Cenap-ı Allah’ın emirlerini insanlara bildireceğine işarettir.

Rüyasında bir ölünün kendisine altın verdiğini gören kişi, haksızlığa uğramaktan, zulüm edilmekten kurtulacağına işarettir şeklinde yorumlanır. Eğer kendisine verilen bu altını almadığını görse, bu kendisinin zulme uğrayacağına ve haksızlığa duçar kalacağına işaret olarak yorumlanır. Şayet bir ölünün kendisine altın vereceğim diye söz verdiğini, vaatte bulunduğunu görse, bu onun (rüyayı görenin) zulüm ve haksızlık istediğine işaret olarak yorumlanır.

 • Rüyasında altın para bastığını gören kişinin, üzüntü ve kederinin artacağına işarettir. Veya namazlarında hata ve kusura düşeceğine işaret olarak yorumlanır.
 • Rüyasında kendisine büyük bir altın parçası verilmiş olduğunu gören kimse, büyük bir kısmete, lütuf ve mertebeye ereceğine işarettir şeklinde yorumlanır.
 • Rüyasında yerden altın topluyormuş olduğunu gören kişi, bir meslek ve iş sahibi olacağına işaret olarak yorumlanır.
 • Bir kimse Rüyasında birçok altını bulunduğunu, ancak bunları kontrolden geçirdiğinde altın olmadığını görse, hayal kırıklığına uğrayacağına ve sonra sakinleşeceğine işaret olarak yorumlanır.
 • Rüyasında altından bir ev görmek, o evde yangın olacağına işaret olarak yorumlanır.
 • Altın ile ilgili görülen rüyaları şöyle özetleyebiliriz:
 • Rüyasında kesede (çanta ve cüzdanında) kese ve torbalarda altın görmenin, mal kazanacağına, mal sahibi olacağına işarettir.
 • Rüyasında altın gerdanlık görmenin, büyük bir memur olacağına işarettir.
 • Rüyasında kasasında altın görmek, malından fayda göreceğine, kazanç sahibi olacağına işarettir.
 • Rüyada çok altını olduğunu görmek, zahmet ve zorlukla mal kazanıp zengin olmak, varlığa kavuşmakla yorumlanır.
 • Rüyasında dört adet altın görmek, kadını tarafından fayda göreceğine işaret olarak yorumlanır.
 • Beş adet altın görmek, iyi bir iş yapacağına işarettir.
 • Rüyasında altından yapılmış bir elbise giymek, kötü bir kadınla evlenmeye işarettir.
 • Rüyada altından yapılmış eşya görmek, kadın görürse, iyiye yorumlanır, erkek görürse, keder ve sıkıntıya işarettir.
 • Bir kadın Rüyasında altın veya altından yapılmış süs takısı taktığına görse, bu Rüya hayır ve iyiliğe işaretle yorumlanır.
 • Rüyasında altın ve gümüş kırıkları (veya kırılmış, ezilmiş halde) görmenin, faydalı bir ilme, iyi bir dosta veya gönlüne uygun bir hanıma (eşe) veya hayırlı bir çocuğa sahip olmaya işaret olarak yorumlanır.

Rüyada Altın Görmek Diyanet

Rüyada altın görmek İslam anlayışına göre aşırı sevinç ve bolluğa işaret etmektedir. Rüyasında altın bulduğunu gören kişiye mal emanet edileceği anlamına gelmektedir.

 • Rüyasında bir adet altın gören kişiye yakın zamanda büyük fırsatlar çıkacağına işaret etmektedir.
 • Rüya sahibinin yakın zamanda hidayete ereceğine işaret etmektedir.
 • Rüyasında altın yeri bulmak, yakın zamanda yeni bir iş fırsatı çıkacağına işaret etmektedir.

Rüyada Altın Görmek İhya

Rüyada altın aldığını görmek evliler için boşanma anlamına gelmektedir. Rüyasında altın aldığını gören kişi eğer bekar ise:

 • Manevi kayıp yaşayacağına işaret etmektedir.
 • Rüyada sahte altın gören evlilerin boşanacağına ya da ayrılacağına işaret etmektedir.
 • Rüyasında altın gören kişinin hatalı olacağına ve kayıplar yaşayacağına işaret etmektedir.

Rüyada Altın Görmek Isfahani Yorumu

Rüyada görülen altının üzerinde Allah ismi yazılı ise, hayırla yorumlanır. Altının üzerinde resim varsa, bu rüya hiçbir şekilde hayra ve iyiye yorumlanmaz.

Ünlü yorumcuların çoğuna göre rüyada altın görmek, hiç bir zaman hayra ve iyiliğe işaret olarak yorumlanmamıştır.

Rüyada Altın Görmek Kirmânî’nin yorumu:

Rüyasında bir tek altın bulmuş olduğunu görmek, evlâdı yüzünden bir musibete, keder ve üzüntüye düşer şeklinde yorumlamıştır.

Rüyasında bir çok altın bulmuş olduğunu gören kimse ise, birçok zahmet ve meşakkate düşer, sıkıntılara duçar olacağına işaret olarak yorumlanmıştır.

Rüyada Altın Görmek Danyel (A.S.)’in yorumu:

Rüyasında  bir kaç adet altın parayı elinde tuttuğunu gören kimse, bir işi sebebiyle üzüntüye, keder ve sıkıntıya düşeceğine işarettir. Veya aleyhinde yapılan dedikodulardan, hakkında söylenen uygunsuz sözlerden dolayı üzülür ve sıkıntıya düşer şeklinde yorumlanır.

Rüyasında elinde gördüğü altınların sayısı pek az ise, üzüntü ve kederi, sıkıntısı da ona göre hafif ve az olur şeklinde yorumlanır.

Bazı rüya tabircilerinin yorumlarına göre, rüyada altın görmek, iyiye ve hayra yorumlanmıştır: Bunların yorumlarında altın görmek, bol rızka, Salih (elverişli, yararlı) amellere, ferahlığa, üzüntü ve kederlerden kurtulmaya, eşe, evlâda, ilme ve hidayete ermeye gibi iyi ve güzel olan şeylere işarettir şeklinde yorumlamışlardır.

Rüyada Altın Görmek Cafer-i Sadık (R.A.)’m yorumu:

Rüyasında beş adet altın görmek, beş vakit namaza işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyasında binlerine altın para verdiğini veya sattığını, yada altın kaybettiğini, çaldırdığını gören kimse, üzüntü, keder ve sıkıntıdan kurtulur şeklinde yorumlanır.

Rüyasında dört adet altın parası olduğunu görmek, makam ve itibar sahibi olur veyahut da altınlar kıymetinde eline para geçer şeklinde yorumlanır.

Cafer-i Sadık, bir tek altın görmeyi iyiye yorumlamıyor. İki altın görmeyi yararlı ilme ve din yönünden ihlaslı ve samimi olmaya yorumluyor.

Bazı rüya tabircileri: Rüyasında beş adet altın görmek beş vakit namazını gereği gibi kılmaya işarettir şeklinde yorumlamışlardır. Gördüğü bu beş altını kaybettiğini gören kişi, namaz kılmayı bırakır, namazı terk eder ve altınlardan kaç adedini kaybetmiş olduğunu görse, kaybettiği sayıca vakit namazını kılmayacağına işaretle yorumlanır.

Rüyada Tam Altın Görmek

Rüyada külçe altın görmek kişiye bolluk ve bereketin geleceğine işaret etmektedir. Rüyasında külçe külçe altın gören kişinin huzura ve berekete kavuşacağı anlamına gelmektedir.

Bazı yorumculara göre rüyasında altın gören kişinin dedikodu yapmaması gerektiğine işaret etmektedir.

 • Rüyada altın gören kişinin dini vecibelerini yerine getirmesine dair bir işaret olduğu kabul edilir.
 • Altın paranın sikke olduğunun görülmesi, din anlamında huzura kavuşulacağına işaret etmektedir.
 • Rüyada altın külçesi bulmak, bir malın elden çıkacağına işaret etmektedir.
 • Rüyada külçe altın görmek ticari zarara işaret etmektedir.

Rüyada Çeyrek Altın Görmek

Rüyada altın satın aldığını görmek ticari olarak kayıpların yaşanacağına işaret etmektedir. Altınlar çok ise ve satılıyor ise maddi zarar olacağına ve hırsızlık olaylarının yaşanabileceğine işaret etmektedir.

 • Rüyasında altın madeni gören kişinin hayırlı bir servete konacağı anlamına gelmektedir.
 • Rüyayı eğer genç bir kimse görmüş ise kendisine dikkat etmesi gerektiği anlamına gelmektedir.
 • Rüyada birinden altın aldığını görmek ise şerefli bir göreve işaret etmektedir.
 • Devlet işlerine yorumlanmaktadır.

Rüyada Altın Takıldığını Görmek

Rüyada altınlar için yüzmek rüya sahibinin sıkıntıdan kurtulacağına işaret etmektedir. Rüyasında altınlar içinde yüzdüğünü ancak bu durumu kabul etmediği görülürse, kişinin canının sıkıldığında yorumlanmaktadır. Bu kişinin yakın zamanda yeni bir hayata başlayacağına işaret etmektedir.

 • Rüyasında yığınla altın gören kişilerin, yakın zamanda büyük bir sır alacağına işaret etmektedir.
 • Rüya sahibi evine yığınla altın taşıdığını görmüş ise, gerçekte de evine girecek olan mala işaret etmektedir.
 • Rüya sahibi rüyasında altın dağıtıyorsa, gerçek hayattaki borçlarını kapayacağına işaret etmektedir.
 • Rüya sahibi verilen altını saklıyorsa, bir sır saklaması gerektiğine işaret etmektedir.
 • Rüya sahibi rüyasında topraktan altın çıkarıyorsa, geçim sıkıntısı çekeceğine işaret etmektedir.

Rüyada Yarım Altın Görmek

Rüyada siyah altın görmek ihlas ve dine kavuşacağı anlamına gelmektedir. Kişinin güzel bir çocuk sahibi olacağına işaret etmektedir. Rüyada siyah altın görmek defnedilmiş bir malın yüzeye çıkacağına ve kişiye gideceğine dair bir işaret olarak kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra rüyada görülen siyah altın velayet ve şahitliğe de işaret etmektedir.

 • Rüyada yığınla altın görmek, büyük sırların öğrenileceği anlamına gelmektedir.
 • Kişi rüyasında evine kilolarca altın taşıyorsa yakın zamanda dert ve keder sahibi olacağı anlamına gelmektedir.
 • Rüyada ölü birinden altın görmek zulümden hasıl olmaya yorumlanmaktadır.
 • Rüyada altın yuttuğunu görmek ise rüya sahibine yakın zamanda emanet edilecek olan mala hıyanet etme anlamına gelmektedir.

Rüyada altın gerdanlık görmek Cafer-i Sadık (r.a) yorumuna göre; kısmet ve bereket anlamına gelmektedir. Bu rüya sahibinin yakın zamanda hacca gideceğine işaret etmektedir.

Rüyada Altın Saklamak

Rüyada yastıktan altın çıkması dünyalık mala işaret etmektedir. Rüyada altınların ses çıkarıdğını görmek, sevinçli bir haber alınacağına işaret etmektedir.

 • Rüyasında altın ve gümüşten yapılma bir resim görmek, yakın zamanda ibadete başlanacağına işaret etmektedir.
 • Rüyasında altın takan kişi eğer bekar ise yakın zamanda iyi bir evlilik yapacağı anlamına gelmektedir.
 • Rüyasında altın leğen görmek ise gücün yetmeyeceği konularla boğuşulacağı anlamına gelir.
 • Rüyada altın kap görmek rüya sahibinden borç isteneceği anlamına gelmektedir.
 • Rüyada altın kılıç görmek uzun ve sağlıklı bir hayata işaret etmektedir.
 • Rüyada yığınla altın aldığını görmek yakın zamanda sağlık sorunlarının biteceğine ve farklı bir hayata oldukça bereketli başlanacağına işaret etmektedir.
 • Rüyada külçe külçe altın gören kişinin maddi sıkıntı yaşayacağına, hırsızlıkla malının yitip gideceğine yorumlanmaktadır.
 • Rüyada altın tabak aşka ve sevgiye yorumlanır.

Rüyada Altın Kaybetmek

Rüyada altın kırılması elden çıkacak olan mala işaret etmektedir. Bu rüyalar kötülük ile tabir olmaktadır. Rüyada kişiye büyük bir altın verildiğini ancak bu altının kırıldığını görmek, devlet işlerinde yükselme anlamına gelmektedir.

 • Rüyasında altın madeni gören bir kişinin ortak bir servete konacağı anlamına gelmektedir.
 • Altın kapta yemek yediğini görmek yakın zamanda bereketin geleceğine işaret etmektedir.
 • Rüyada altın para görmek dedikodu olarak tabir edilmektedir.
 • Rüyasında altın paranın gümüşe dönüştüğünü gören kişilerin dualarının kabul olacağına yorumlanmaktadır.

Rüyada Altın Satmak

 • Rüyada altın çaldırmak rüya sahibine gelecek olan zenginliğin habercisi olarak kabul edilir.
 • Rüya sahibi rüyasında altın çaldırdığını görürse ve bu altın bilezik ise mirasa konacağı anlamına gelmektedir.
 • Rüya sahibi altın bilezik taktığını görürse bolluk ve bereketin yolda olduğu anlamına gelir.
 • Rüyasında gerdanlık takan bir kadının yakın zamanda evleneceği anlamına gelmektedir.
 • Rüyada kadının altın takması hayırlı kabul edilir. Bolluk ve bereketin geleceğine inanılmaktadır.
 • Rüyasında altın taç gören kişilerin onurlu bir hayat süreceğine işaret etmektedir.
 • Rüyasında altından elbise giydiğini gören kişilerin yakın zamanda zafer kazanacağına yorumlanmaktadır.
 • Rüyasında altından elbiseyi çıkarıp attığını gören bir kişinin yakın zamanda düşmanlarını yeneceğine yorumlanmaktadır.

Rüyada Altından Eşya Görmek

Rüyada altından eşya görmek, Rüyada altından yapılmış kap gibi bir eşya görmek, devamlı bir keder ve sıkıntıya işarettir.

Rüyada görülen altın kap, kötü huylu ve kötü ahlâklı bir kadına işaretle yorumlanır. Gümüş kap ise, iyi huylu ve terbiyeli bir kadına işaretle tabir edilir.

Gerek altın ve gerekse gümüşten yapılmış eşyalar da aynı şekilde tabir edilir.

Rüyada Altın Hurdası Görmek

Rüyada Altın Hurdası Görmek, Rüyada altın ve gümüş kırıklar (parçaları hurda) görmek, faydalı bir ilme, çok çok sadık bir dosta, kendisine uygun bir eşe (hanıma) ve hayırlı bir evlâda işaretle yorumlanır.

Rüyada Altın Bulmak

Bir Yorum

 1. Merhaba. Ben dün rüyamda annem ile kardeşlerim benim okuduğum universiteye geliyor benim alıb eve gidiyoruz. Tam eve yaklaşmamıza az bir zaman güclü bir rüzgar esiyor, başımı kaldırıb gök yüzüne bakıyorum gök yüzün biz tarafa kısmı aydınlık sonra görüyorumki bir siyah kuş gökten gelen tüm sarı yıldırımları bizim üzerimize gelmek koruyor. Sonra yaralanıb yere düşüyo bende çabuk kuşu elime alıb okşuyorum oda iyleşib tüm yıldırımları yok ediyo yok olan yıldırımların yerine gökten küçük küçük altınlar yağıyor. Merak ediyorum rüyamı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu