Rüyada Abdest Almak

Rüyada abdest almak, diyanetin İslami kaynaklarına göre , rüyayı gören kişinin her zaman hak yolunda ilerleyeceğine , günahlardan kurtulacağına , çevresinde yardıma muhtaç olan insanların elinden tutacağına , ibadetlerini doğru düzgün yerine getirmek için elinden geleni yapacağına ve iyi niyetli birisi olacağına işaret eder.

Bunun haricinde Rüyada abdest aldığını görmek kısa zaman içerisinde hayırlı bir haber alacağınıza , gerçekte hastaysanız şifa bulacağınıza ve hayatınızda bulunan tüm olumsuzluklardan kurtulacağınıza alamet eder.

Bir kimse rüyada abdest alınması caiz olan bir su ile abdest üzerine abdest aldığını görse «Abdest üzerine ab­dest almak nurdur» hadisine binaen nur üzerine nura ve o kimsenin gönlünün aydınlığına delâlet eder. Bazen da rüyada abdest almak, ileri gelen kimselerin yanında ihtiyaçlarının bitmesine delâlet eder.

Rüyada Abdest Almak İhya

Rüyada abdest almak bütün dinlerde güzelliğe, Allah (C.C.) ta­rafından nail olunacak himayeye delâlet eder. Bir kimse rüyada na­maz için abdest aldığını görse, o kimsenin korktuğu düşmanından do­layı Allah (C.C.)’ın hıfz ve emanında bulunmasına delâlet eder. Çünkü Allah (C.C.), Musa (A.S.)’ya hitaben: «Korktuğun zaman abdest al. Ailene de abdest almakla emret. Çünkü abdest alan kimse kor­kup kaçındığı şeylerde Allah’ın himayesindedir» buyurmuştur.

Rüyada soğuk bir mahzende abdest alsa veya gusül yaptığını gör­se, çaldırdığı şeyini bulur. Rüyada abdest alıp namaza girdiğini gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulur ve Allah (C.C.) a hamt eder. Ab­dest almaması caiz olmayan şeyle abdest aldığını gören kimse, mih­net ve meşakkat içinde bulunup ondan halâs olmasını bekler ve arzu ettiği şey de noksan kalır.

Bazı tabirciler, rüyada abdest almak, rüya sahibinin yerine ve­receği emanete veya ödeyeceği borcuna ya da yapacağı şahitliğe de­lâlet eder, derler.

Rüyada abdest aldığını görenlerin rüyası genellikle hayırla yorumlanır.

• Hasta olan bir kimse, rüyasında abdest aldığını görse, bu onun en kısa zamanda hastalıktan şifa bulup kurtulacağına, iyileşeceğine işaretle yorumlanır.
• Günah işleyip duran (günahkâr) bir kimse, rüyasında abdest aldığını görse, bu rüya o kimsenin tövbe edeceğine (ve dolayısıyla günahlarından temizleneceğine) işarettir.
• Borçlu olan bir kimse, rüyasında abdest aldığını görse, bu rüya o kimsenin borçtan kurtulacağına işarettir.
• Rüyasında temiz bir su ile (yani, abdest almanın caiz olduğu su ile) abdest aldığını ve abdestini tamamladığını da görmek, tüm muradına ereceğine ve dileklerine kavuşacağına işarettir. Şayet böyle bir abdest alışta abdestini tamamlayamamış olarak rüyası sona ererse, o zaman rüya tersiyle yorumlanır; yani muradına nail olamayacağına işarettir.
• Rüyada bal veya süt ile abdest aldığını görmek, rüya sahibinin dinî konuda hayatının iyiye gideceğine işarettir. Örneğin; ibadetlerinde başarıya ulaşacağına ve dine hizmet edeceğine işaretle yorumlanır.
• Rüyasında kırda ve su kenarında, çöplük veya deniz kenarında halkın abdest aldığı bir mahalde (yerde) abdest aldığını görmek, rüyayı gören kimse, üzüntülerden, keder ve sıkıntılarından kurtulacağına işarettir.
• Bir kimse rüyasında yağmur suyu ile abdest aldığını görse, bu onun dünya ve ahirette halinin iyi ve mutlu olacağına işarettir şeklinde yorumlanır.
• Rüyasında namaz için abdest aldığını görmek, muradına ermeye, istek ve arzusuna kavuşacağına, eğer varsa kederlerinden de kurtulacağına işarettir.
• Rüyasında bir çeşmeden abdest aldığını görmek, bol bir rızka ereceğine ve zengin olacağına işarettir.

Abdest almak, selamete ermek, kurtuluş, kurtulmak, umduğuna (muradına) kavuşmak, korkudan kurtulup selamete ermek, emniyete ermek, hastalıklardan şifaya kavuşmak, borç ödemek, borçlardan kurtulmak ve kederden, üzüntüden kurtuluşa ermek ve benzeri iyiliğe işaretler şeklinde yorumlar verilmiş ve verilmektedir.

Rüyada Abdest Bozmak

Bir kimse, rüyasında küçük abdest bozduğunu görse, bu rüya onun sıkıntılardan üzüntü ve kederlerden kurtulacağına işaretle tabir olunur.

• Rüyasında büyük abdest bozduğunu görmek, borçtan ve hasta ise, hastalıktan kurtulacağına işarettir.

Rüyada Abdesthane Görmek

Rüyada abdesthane (hela) gören kimsenin fakirlikten kurtulacağına işaretle tabir edilir.

• Rüyada helâya (Abdesthaneye) girip çıktığını görmek, o kimsenin zengin olacağına işarettir.
• Rüyada abdesthaneyi süpürdüğünü gören kimsenin, sıkıntıya düşeceğine işaretle yorumlanır.
• Helâdan pislik çıkarıp attığını görmek, o kimsenin mal mülk satacağının işaretidir.
• Rüyada küçük abdest bozduğunu görmek, üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmaya işarettir.
• Rüyasında abdesthaneyi temizlediğini görmek, fakirliğe işaretle yorumlanır.
• Rüyada abdesthaneye düştüğünü ve oradan çıkamadığını görmek, büyük bir servete kavuşacağına işaretle yorumlanır. Bazılarına göre de hapse atılmaya işarettir.
• Abdesthane rüyası zevceye de işarettir, demişlerdir. Çünkü kişi zevcesiyle yalnız kaldığı gibi, belâda da yalnız kalır diye tabir edilmiştir.
• Rüyada abdesthanede (içinde) pislikleri görmek, para ve mal ile tabir edilir.
• Rüyada abdesthaneyi boşaltmak zenginlikle yorumlanır.

Rüyada Temiz Su İle Abdest Aldığını Görmek

Rüyada temiz su ile abdest aldığınızı görmek, arzu ve isteklerinizin gerçekleşeceğine , hayallerinizin peşinden gideceğinize ve en sonunda mutluluğu yakalayıp Yüce Allah’a iyi bir kul olacağınıza delalet eder.

Rüyada temiz bir su ile tam olarak abdest aldığını gören kimse­nin maksadına kavuşmasına, eğer tamamlamasa aksine delâlet eder. Rüyada süt, bal ve kendisiyle abdest alınması caiz olmayan diğer şey­lerle abdest aldığını gören kimsenin, borçlanmasına delâlet eder.

Rüyada Gusül Abdesti Almak

Rüyada gusül abdesti aldığınızı gördüyseniz , malınızı çok gereksiz bir yere kaybedeceğinize fakat kısa süre içerisinde tekrardan kazanacağınıza yorulur. Rüyada sıcak su ile guslettiğini gören kimseye üzüntü hastalık ve keder isabet eder.

Rüyada Gusül Abdesti Almak İhya

Rüyanızda gusül abdesti aldığınızı görmeniz, kusur ve hatalarınızdan dolayı tövbe edeceğinize ve işlerinizin yolunda gideceğine işaret eder.

• Kışın soğuk su ile gusül (boy) abdesti aldığınızı görmek, kedere, üzüntü ve hastalığa düşeceğinize işaretle tabir olunur. Kışın sıcak su ile gusül abdesti almak ise bunun tersinedir. Yani üzüntüden kurtulmaya, kâr eden bir ticarete ve şifaya sıhhatli olmaya işaret olarak tabir olunur.

• Rüyada gusül abdesti almak, bazen de endişeden kurtulmaya, borcunuz varsa onu ödemeye işaret ile tabir olunur.

Rüyada Gusül Abdesti Almak Cabiril Mağribî’nin yorumu:

Rüyada görülen gusletmek, kişinin din yönünden temizliğine, Cenap-ı Allah’a karşı olan saygısında (takvada) derecesinin yüksekliğine işarettir. Bu rüya, şeref ve itibara, güzel bir isim bırakmış olmaya da işaret eder. Yani rüya sahibinin böyle güzel ve yüce meziyetleri olduğuna yorumlanır demek olur.

Rüyada Gusül Abdesti Almak İmam-ı Nablusi’nin yorumu:

Rüyada temiz bir su ile guslettiğini görmek, (bu gusül, cenabetlikten kurtulmak için olsun, cuma ve bayramlar için olsun) rüya sahibi için tövbe etmeye, ana babasına ve dostlarına iyilik etmeye işaret eder.

• Kışın soğuk su ile guslettiğini görmek, iyi değildir, gam ve kedere, hastalığa işaret eder demiştir.

• Yazın soğuk su ile guslettiğini (boy abdesti aldığını) görmek iyi sayılır. Hayra yorumlanır.

• Kışın sıcak su ile guslettiğini görmek, selametliğe ve şifaya işarettir şeklinde yorumlamıştır.

• Yazın sıcak su ile guslettiğini görmek, sıkıntıya, üzüntü ve kedere işaret eder denmiştir.

Rüyada Camide Abdest Almak

Rüyada camide abdest almak , Rüya sahibinin hayallerinin gerçek olacağına , iş konusunda başarılı olup herkes tarafından tanınan birisi olacağına ve sadaka vereceğine işaret eder.

Rüyada Abdest Almak ve Namaz Kılmak

Rüyada abdest alıp namaz kıldığınızı gördüyseniz , dünyada istemiş olduğunuz şeylerin gerçek olacağına ve böylelikle mutlu bir yaşam süreceğinize delalet eder.

Rüyada Abdest Alamamak

Rüyada abdest alamadığınızı gördüyseniz , zor bir duruma düşeceğinize , mutlu olamayacağınıza , üzücü olaylarla karşı karşıya kalacağınıza ve bazı durumlarda hayal kırıklığına uğrayıp moralinizin çok bozuk olacağına alamet eder.

Rüyada Abdestsiz Namaz Kılmak

Rüyada Abdestsiz Namaz Kılmak, Tüccar olan kimse rüyada abdestsiz namaz kıldığım görse, o kim­se sermayesi olmadan mal kazanacağına delâlet eder. Eğer o kimse sanatkâr ise, yer bulamamasına, eğer kumandan ise, asker bulama­masına delâlet eder. Abdestsiz olduğu halde çöplük gibi kendisinde namaz kılmak câiz olmayan bir yerde namaz kıldığını gören kimse­nin, daima arzu ve talepte bulunduğu bir şeyde hasrette kalmasına ve ona kavuşamayacağına delâlet eder.

Rüyada Yatakta Abdest Almak

Rüyada Yatakta Abdest Almak, Rüyada yatağında abdest aldığını, ayağa kalkamadığını ve şiddet­li bir hastalık içinde bulunduğunu gören kimsenin hanımından veya dostundan ayrılmasına delâlet eder. Rüyada evinde abdest aldığını gö­ren kimsenin, bundan sonra o evde kalmayacağına delâlet eder.

Rüyada mamur sokak ve hamamlarda abdest aldığını gören kim­senin Allah (C.C.) ve meleklerin gazabına uğrayacağına rezil olma­ya, büyük bir zarara uğramasına ve gizlediği şeylerin meydana çık­masından dolayı rezil olmasına delâlet eder. Çöplükte veya deniz ke­narında halkın abdest aldığı bir yerde abdest alsa, üzüntü, keder ve acıların gitmesine delâlet eder.

Bir kimse rüyada arkadaşının başı üzerine abdest aldığını görse, arkadaşına varis olarak onun eşyasına malik olur. Arkadaşının, ken­di başında abdest aldığını görse, o kimseye o arkadaşından fazlaca zarar erişir, rezilliğe üzüntü ve kedere düşer.

Rüyada Abdesti Aldığını ve Abdestini Tamamladığını Görmek

Rüyada Abdesti Aldığını ve Abdestini Tamamladığını Görmek, Rüyada abdest aldığını ve abdestini tamamladığını gören kimse, üzüntülü ise, Allah (C.C.) onu bu üzüntüden halâs eder. Korkusu varsa, Allah (C.C.) onu korktuğu şeyden emin eder, hasta veya borç­lu yahut günahkârsa, Allah (C.C.) ona şifa verir. Günahlarını affe­der. Borcunu ödemesine kuvvet bahşeder.

Rüyada abdestini tamamlayamadığını ve tamamlaması da müm­kün olmadığını gören kimsenin, arzu ettiği şeyin tamamlanmamasına ve onu elde etmesi onun herhalde abdestli bulunmasına tevakkuf ettiğine delalet eder.

Rüyada Abdest Almak İçin Su Bulamamak

Rüyada Abdest Almak İçin Su Bulamamak, Rüyada abdest almak istediğini ve su bulamadığını gören kişi arzu ettiği şeylerin abdestini tamamlayıncaya kadar bu şeyleri elde etmesinin güçleşmesi ve sonrasında arzu ettiklerinin gerçekleşeceğine işaret eder.

Rüyada Şadırvan Görmek

Rüyada Şadırvan Görmek, Rüyada görülen şadırvan, hazineye ve içerisine mal konulan eve delâlet eder. Bundan dolayı rüyada şadırvan süpürdüğünü gören kimse, fakir olur. Eğer şadırvanın taşıp aktığını ve onun bazı eşya ve kumaşlarım zayi ettiğini görse, üzüntü, keder ve sıkıntıya delâlet eder.

Ayak yoluna düştüğünü ve ondan çıkmadığım gören kimse, hap­sedilir. Rüyada şadırvana  süt döktüğünü veya süt yahut bal işe­diğini gören kimse, arka taraftan cinsî münasebette bulunur. Şadırvan zevceye de delâlet eder. Çünkü koca şadırvan yalnız kaldı­ğı gibi hanımıyla da yalnız kalır. Şadırvan evi süpüren hizmetçiye de delâlet eder.

Rüyanızda şadırvan görmeniz, ömrünüzün uzayacağına işaretle yorumlanır. Ayrıca şadırvan caiz mal ve
kazanç ile de yorumlanır.

Rüyada Şadırvan Görmek ibn-i Şirin’in yorumu:

Rüyada görülen şadırvan din ile (dine işaretle) yorumlanır demiştir. Bir kimsenin Rüyasında her yönüyle hoş ve kusursuz ama sahibi bilinmeyen bir şadırvan görmesi, onun (rüya sahibinin) ulu bir mertebeye ermesine, büyük bir itibarlı olacağına, fazlalık ve bereket içerisinde hoş bir hayat süreceğine, ömrünün uzun ve rızkının bol olacağına işarettir demiştir. Rüyadaki gördüğü şadırvanın kendine ilişkin olduğunu görmüş olsa, anlattığımız yorumlara ziyadesiyle yaraşır olduğuna ve sevap kazanacağına işarettir denmiştir. Bu vasıflarını ve özelliklerini belirttiğimiz şadırvanın önünde arkadaşlarıyla, dostlarıyla birlikte oturduklarını görmek de tıpkı şekilde hayırlara işaretle yorumlanmıştır. Sevince, bol rızık ve geniş maişete ve muradına erer demiştir.

 

Rüyada Namaz Kılmak Ne Demek, Neye İşarettir? Rüya Tabirleri yazımıza göz atın.

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir Yorum

  1. Selamın aleyküm hocam rüyamda bilmediğim bir evde abdest alıyordum küvetin içinde sürekli yanlış alıyordum tekrarlitordum en son doğru alıyordum başımı mest ediyordum ve uyandım rüyamın anlamı nedir cevaplarsanız sevinirim saygılar hayırlı günler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu