Rüya Tabirleri Gerçek Mi?

Rüya Tabirleri Gerçek Mi? İnsanlar binlerce yıldır, görünenin ötesindeki gerçeklere ve gizemli bilgilere ilgi duymuşlardır. Başka alemlerden, ruhani dünyadan veya gelecekten bilgi almak isteyen insanlar çeşitli yollara başvururlar. Rüyalar bu yollardan yalnızca biridir.

Maneviyatla, bilinçaltıyla veya gelecekle alakalı bilgi içerdiğine inanılan rüyalar, insanlar tarafından tabir edilmeye çalışılırlar. Rüyaların sembolik bir dili olduğu düşünülürse, bu sembolleri çözmenin yolunu keşfetmek gerekmektedir. Burada da devreye psikiyatristler veya rüya tabircileri girer.

Rüya Tabirleri Gerçek Midir?

Peki yorumlamak için çeşitli yollara başvurduğumuz rüya tabirleri gerçek mi? Rüyaların sunduğuna inanılan sembolik dili gerçekten okuyabilir miyiz? İsterseniz gelin bu soruların cevaplarını beraber arayalım.

İslamiyet’te Rüya Tabirleri

İslam’ın kutsal kitabı Kur’an’da rüyalara ve rüya tabirlerine atıflar yapılmıştır. Bunlardan en meşhuru Hz. Yusuf ile alakalı olan ayetlerdir. Hz. Yusuf, rüyaları tabir edebilmektedir. Senelerce suçsuz yere kaldığı Mısır zindanlarından da bu özelliği sayesinde kurtulmuştur.

Mısır Kralı, Hz. Yusuf’un rüyaları tabir edebildiğini öğrenmiş ve kendi rüyasını tabir etmesini istemiştir. Hz. Yusuf, Mısır kralının rüyasını tabir etmiş ve gittikçe yükselecek mevkii için ilk adımı atmıştır.

İslamiyet’te rüyalar vahiy ile ilişkisi bakımından da oldukça önemlidir. Hz. Peygamber, peygamberliği boyunca vahyi rüyalar aracılığıyla da almıştır. Bir rivayete göre de peygamberliğinden altı ay önce tamamen doğru çıkan rüyalar görmüştür. Bu sebeple: “Müminin rüyası nübüvvetin (peygamberliğin) kırk altıda biridir.” demiştir.

Bu hadisten de anlaşılacağı üzere kimi rüyalar İslamiyet için neredeyse nebevi bilgi kadar önem taşımaktadır. Öyle ki Hz. Muhammed, ashabıyla sabah namazı için mescitte buluştuğunda, sahabenin rüyalarını dinleyip yorumlamıştır.

Rüya ve İstiare Namazı

İslamiyet’te rüyalara verilen önem kültürel kodlara da işlemiştir. Örneğin istiare namazı, hemen herkesin bilip bilgi almak amacıyla başvurduğu bir ibadettir. Önemli bir işe başlayacak olanlar, evlenecekler, seçim yapmak zorunda olanlar istiare namazı kılmaktadırlar. Bu namazın kılındığı gece, kişi rüyasında aradığı bilgiyi öğrenmeyi umar.

Rüyalar konusunda belki en önemli olan şey onların tabirleridir. Yine İslamiyet’e ve bilhassa tasavvufa göre her rüya herkese anlatılmaz. Rüya, ruhaniyetle kurduğumuz irtibatı temsil ettiği için önem verilmesi gereken bir deneyimdir. Bu deneyim biraz da yorumlamaya bağlıdır. Yanlış ya da olumsuz yorumlanan bir rüya, rüya sahibini ve olacakları etkileyebilir. Unutmayın, kelimeler sihirlidir. Konuştuğumuz şeyler, bizleri olumlu ya da olumsuz dönüştürebilir.

Henüz somut yaşamda karşılık bulmamış bir rüyayı olumsuz yorumlamak da olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu sebeplerle rüyalar herkese anlatılmaz, kötü rüyalar yorumlatılmaz derler.

Rüyaları, yorumlama kabiliyetine sahip birine anlatmak en iyisidir. Ancak her zaman bu imkan bulunmayabilir. Böyle bir durumda rüyadaki sembollerin genel yorumları öğrenebilir. Bu genel yorumlardan yola çıkılarak kişisel bir yorum yapılmalıdır. Çünkü her işaretin anlamı kişiden kişiye değişiklik gösterebilir.

Doğru rüya tabirini yapabilmek için en iyi yöntem, rüyadaki işaretlerin anlamını bilmektir. Bu işaretlerin anlamını bildiğiniz taktirde kişisel bir yorum da yapabilirsiniz.

Psikanalizde Rüya Tabirleri

Psikanalizin babası Sigmund Freud, rüyalarla özel olarak ilgilenmiştir. Ona göre rüyalar, gün içinde bastırılan her türlü dürtü ve düşüncenin açığa çıktığı bir alandır. Bilinçaltının özel bir dilidir. Bu dili öğrenmek, Freud için bilinçaltını öğrenmek demektir.

Süperegonun yani “ne derler?”in bastırdığı dürtüsel taraf, kendine rüyalarda bir ifade yolu bulmaya çalışır. Ancak hala süperegodan korkar haldedir. Bu sebeple onun anlamayacağı dilden konuşmaya çalışır. Psikanalize göre kendi kendine rüya yorumlamak bu sebeple pek mümkün değildir. Çünkü rüyadaki işaretler kendimizden saklanmak için oradadır. Ancak bir profesyonel rüyalarımızı yorumlayabilir.

Bilimsel ve manevi olmak üzere her iki öğreti de farklı şeylerden bahsediyor gibi görünseler de aradaki fark o kadar da fazla değildir. Birkaç açıdan iki öğreti birbirine yaklaşmaktadır:

  • Her iki izah için de rüyalardaki sembollerin genel anlamları vardır.
  • Genel anlamlarının yanı sıra sembollerin kişiye özel anlamları da bulunmaktadır.
  • Rüyalar, psikanalistler veya mürşitler gibi uzmanlar tarafından yorumlanabilir.
  • Rüyalar insan yaşamı hakkında çok şey söylemektedir.
  • Rüya tabirleri gerçektir.

Rüyalara ister bilimsel açıdan isterseniz manevi açıdan bakın rüyalar ve yorumları bizim için oldukça önemlidir. Sonuç olarak rüya tabirlerinin gerçek olduğunu söyleyebiliriz. Burada önemli olan şey rüyaların sembolik dilini öğrenmektir. Bu dili doğru olarak öğrenmek, doğru yorum yapmanın yoludur.

 

Rüyada Köpek Görmek

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu