Rüya Nedir?

Rüya Nedir? Neden Rüya Görüyoruz?

Rüya nedir? İnsanları günlük hayatında çok ciddi anlamda etkisi altına alır ve acaba bu gördüğüm rüya gerçek olur mu, veya rüyamda gördüğüm şey ile gerçekten karşılaşır mıyım gibisinden insan kendisini sorgular..

Bazı rüyalar olur, insanlar hatırlayamaz acaba gördüğüm rüya neydi diye hatırlamaya çalışır, bir vakit ansızın karşılaştığınız bir durum karşısında ise ben bu olayı bir yerden hatırlıyorum der ve rüyamda görmüştüm dersiniz o an.

Rüya nedir ve mahiyeti nasıldır? Geçici ölüm denilen uykuda görü­len garip haller… niçin ve ne surette rüya görüyoruz, bu bir muamma­dır.

Hz. Âdem (A.S.)’ın yaratılışından bugüne kadar filozoflar, alimler çeşitli şekillerde izah etmişler, düşünmüşler, fakat rüyayı kesin bir şekil­de sonuca ulaşamamışlar.

Öyle gözüküyor ki, rüya da insanın mahiyeti gi­bi meçhul kalacaktır.

Bununla beraber yine başlangıçtan itibaren insa­noğlunun hayretini çeken rüya hakkında pek çok şeyler söylenmiş yazıl­mış ve tartışılmıştır. Ancak şu kadarını bilmemizde fayda vardır ki:

Rüya, büyük ve manevi bir alemdir. Aynı zamanda rüya, ahiret ale­mi ile de ilişkilidir.

Bu ilişkiyi yakalama, temiz duygu ve ruh saffetiyle ancak mümkün olabilmektedir.

Gafletle yaşama bunun ehemmiyetini takdire manidir. Çünkü rüya ile çok ince gerçekler keşfedilmiştir ve kıya­mete kadar da keşfedilmeye devam edilecektir.

Kur’an-ı Kerim’de pek çok ayetin ve peygamberlerin üzerinde ehem maiyetle durduğu rüya, her geçen gün ehemmiyetini artırmaktadır.

Kur’an-ı Kerim’de Peygamber rüyalarının anlatılması, onların tabirlerinin bize hikâye edilmesi, ayrıca yüzlerce hadislerle ümmete kıyamete kadar açık bir kapı olarak rüyanın tavsiye edilmesi ve çeşitli rivayet yollarıyla aktarılması, onun önemli bir ilim olduğuna işaret etmektedir.

Rüyanın hakikatine gelince:

Bazı alimlerin açıklamalarına göre, rüyanın mahiyeti, hayal ufkundan aşağı inen suretlerin hissi müşterekte iz bırakmasıdır.

Hissi müşterek: Filozofların beş duyudan başka İnsan beyninde tespit ettikleri batini kovalardan birisidir Bir de insana mahsus bir “nefsinatıka” veya “ruhi akıl” vardır ki, bu bizzat idraktir.

Bu ruhi akıl kâinatta olan bütün gerçekleri idrak etmektedir.

Ancak bedenin bütün işleriyle meşguliyeti gaybî ilimleri düşünmeye manidir.

Uyku halinde ise zahiri beş duyunun engelleri ve zor işleri biraz hafifler veya çok az olur. Bu halde “ruhi akile” dediğimiz insanın bu duygusu alemi melekuta la­yık olan gaybı ilimleri bu esnada almaya uygun hale gelir.

Bu ilimlerden bir şey aldığında bedene döner.

Zira bedende bulundukça kendisi cismanî olmakla birlikte tasarrufu da ancak bedenî kuvalarla olabilir.

Ruh, kendi aleminde bir şey idrak ettiği takdirde onu hayal duygusu­na atar, mütehayyirle de onu münasip bir surette tasvir edip hissi müşterekle verir.

Uyuyan insan bunu hissedilmiş gibi görerek, bu görülen şe­yin ruhi akliden his mertebesine inmesinde yine kuvayı mütehayyile va­sıta olur. İşte kısmen rüyanın hakikati budur.

Rüya Nedir?

Rüya; Rem evresi ve ışık hızında olan göz hareketi evresinde gerçekleşen, hem görsel anlamda hem de işitme olarak algı ve duyguların bütünlüğüne verilen isimdir.

Aynı zamanda ruhunuzun bedenden kısa bir süreliğine ayrılması durumunda gerçekleşmektedir.

Aslında görülen rüyalar saniyeler içerisinde gerçekleşir fakat bizlere dakikalar ve saatler olarak yansımaktadır.

Görülen rüya esnasında, kişi aniden rüyanın etkisiyle uykudan uyanır ve bu durum gülerek uyanmak, ağlayarak uyanmak ve korkarak uyanmak şeklinde tabir edilmektedir.

Şunu ‘da unutmamalıyız ki; görülen rüyalar insanların günlük hayatında karşılaşacağı veya karşılaştığı şeylerin etkisi altındayken ‘de görülmektedir.

Örn: Psikolojik olarak etkisi altında kaldığınız bir şeyi o gece rüyanızda görme olasılığınız çok yüksektir. Rüyalar gerçekleşir ‘mi? Rüyalar gerçek olur ‘mu? Gördüğüm rüya çıkar ‘mı? Gibi sorular ile beyninizi doldurup etkisi altında kalmamalısınız.

Görmüş olduğunuz rüya tabirlerini güvenilir, İslami ve dini bilgiler doğrultusunda olarak diyanet ve ihyaya göre yorumlanan kaynaklardan öğrenebilirsiniz.

İbnü’l-Arabi de geniş ve ayrıntılı bir şekilde rüyayı şöyle tarif etmek­tedir: Rüya, Allah-u Teâlâ’nın melek vasıtasıyla hakikat veya kinaye ola­rak kulun şuurunda uyandırdığı enfüsi idrakler ve vicdani duygulardır yahut da şeytani telkinlerden yaş-kuru karışık hayallerden ibarettir.

Tabirciler, insan rüyayı ruh ile görür akıl ile anlar, demişlerdir. Ru­hun kararlaştığı yer, kalbin ortasında bulunan ve süveyda denilen kan noktalarıdır. Aklın kararlaştığı yer ise beyindeki izlerdir. Ruh nefis ile muallaktır, insan uyuduğu zaman onun ruhu güneş ve kandil ışığı gibi uzar gider. O halde iken ilahi nur ve subhani ziya ile rüya meleğinin gösterdiği şeyi ruh görür, ruhun nefis tarafına dönmesi ve gelmesiyle rü­ya meleğinin gösterdiği şeyi hatırlamaya çalışır ki, rüya böylece meyda­na gelmiş olur.

Rem Evresi Nedir?

Rapid eye movement: REM ( HGH) uykuya dalındığı vakit, rüya görülen Kısıma verilen isimdir. Gözlerin çok hızlı hareket etmesinden bu ismi almıştır.

Neden Rüya Görüyoruz?

Niçin rüya görürüz sorusunun cevabı ise, günlük yaşantımızda uykumuzun normal bir sürecidir ve her insan rüya görmektedir. Gördüğü rüyayı hatırlamamak, gördüğü rüyayı unutmak ise hafızamızla ilgili bir durumdur.

İnsanların bilinçaltında geri planda kalmış veya ön plana çıkan düşünceler doğrultusunda rüyalar görülmektedir. Günlük hayatta içine atmak ve bastırılmış duyguların bilinçaltına atılması durumunda rüya görülmektedir.

Rüya Türleri Nelerdir? Kaç Çeşit Rüya Vardır? yazımıza göz atın.

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu