Namazdan Sonra Yapılacak Dualar

Namaz bitti, artık namazdan sonra okunacak duaları bilmenizde fayda var.

Namazdan sonra yapılacak dualar, Namazı tamamladıktan sonra yapabileceğimiz bize hayrı ve iyiliği dokunacak dualarımız.

Selamdan Sonra Okunacak Dualar

Sahabeden Abdullah ibn Mesûd, Peygamberimizin şu duayı üç defa okuyan kimsenin günahlarının bağışlanacağını söylediğini bildirmiştir:

Selamdan Sonra Okunacak Dua

Arapça Okunuşu:

“Esteğfirullâhel-âzîmellezî lâ ilâhe illâ hüvel-hayyül-kayyûmü ve etûbü ileyhi.”

Türkçe Anlamı:

“Ulu Allah’tan bağışlanmamı dilerim ki O’ndan başka ilâh yoktur. O, diridir ve kayyumdur. O’na tövbe ederim.”

(Hâkim,Dua,I,511)

Selâmdan sonra bu duayı üç defa okuyan kimse her gün günahlarına tövbe etmiş olur. Bu duadan sonra

Selamdan Sonra Okunacak Dua2

Arapça Okunuşu:

“Allahümme entes-selâmü ve minkesselâmü tebârekte yâ zelcelâli vel-ikrâm.”

Türkçe Anlamı:

“Allah’ım! Sen selâmsın. Selamet de sendendir. Ey celâl ve ikram sâhibi! Sen münezzehsin, sen yücesin” duasını okumuştur.”

(Müslim, Mesâcid, 135; Tirmizî, Salât, 224; Ebû Dâvud, Salât, 360)


Farzın sonunda bu duadan sonra Peygamberimize salât ve selâm getirilir (Allâhümme salli alâ Muhammed denilir). Sonra tesbihâtta bulunulur, e’ûzü besmele çekilir ve ayete’l-kürsî (Bakara sûresinin 255. ayeti) okunur.

Tesbihat

Otuz üç defa;

Sübhânellah

Arapça Okunuşu: “Sübhânellah”

Türkçe Anlamı: “Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim”

Otuz üç defa;

Elhamdülillah

Arapça Okunuşu: “Elhamdülillah”
Türkçe Anlamı: “Her türlü övgü Allah’a mahsustur”

Otuz üç defa;

“Allâhü ekber”
“Allah, en büyüktür” denir.

Sonra;

Namazdan Sonra Yapılacak Dualar3

Arapça Okunuşu: “Lâ ilâhe illâllâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehül-mülkü ve lehülhamdü ve hüve ‘alâ külli şey’in kadir.”

Türkçe Anlamı: “Allah’tan başka ilâh yoktur, sadece O vardır. O’nun ortağı yoktur. Mülk O’nundur, her türlü övgü O’na mahsustur, O her şeye gücü yetendir” duası okunur.


Namazdan Sonra Okunacak Dua

Namazdan sonra okunacak dua, Abdullah İbnu Amr İbni’l-As (Radıyallâhu Antyümâ anlatıyor: Ebû Bekir, Rasûlullah’a, gelerek:

– Bana namazda okuyacağım bir dua öğret, dedi.

Rasûlullah ona şu duayı okumasını söyledi:

Namazdan Sonra Okunacak Dua

“Allah’ım ben nefsime çok zulmettim. Günahları ancak sen affedersin. Öyle ise beni şanına layık bir mağfiretle bağışla, bana merhamet et. Sen affedici ve merhamet edicisin.”

(Buharı, Sıfâtu’s-Salât 149, Daavât 17, Tevhîd9; Müslim, Zikr48, (2705); Tirmizî, Daavât98, (3521); Nesâî, Sehiv 58, (3, 53))


Namaz Duaları yazımıza göz atın.

Namazda Okunan Sureler yazımıza göz atın.

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu