Namazdan Sonra Peygamberimizin Okuduğu Dualar

Namazdan sonra okunacak dualara devam edelim. Namaz sonunda okunacak dualara, Namazdan sonra okunacak dualara en güzel örnekler bizzat Peygamberimizin namaz sonrası okuduğu dualardır.

Namazdan Sonra Peygamberimizin Okuduğu Dualar

Resûlullah (s.a.v.), teşehhüdden sonra şu duayı okumuştur:

Namazdan Sonra Peygamberimizin Okuduğu Dualar

Arapça Okunuşu: “Allahümme innî e’ûzü bike min azâbi cehennem. Ve e’ûzü bike min ‘azâbil-kabri. Ve e’ûzü bike min fitneti’d-deccâli. Ve e’ûzü bike min fitneti’l-mahyâ vel-memât.”

Türkçe Anlamı: “Allah’ım! Ben cehennem azabından Sana sığınırım. Kabir azabından da Sana sığınırım. Deccal fitnesinden de Sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesinden de sana sığınırım.”

(EM Dâvud, Salât, 184)


Namazdan Sonra Peygamberimizin Okuduğu Dualar 2

 

Sahabeden Muğire b. Şu’be, Resûlullah (s.a.v.)’ın namazdan ayrıldığında şöyle duada bulunduğunu nakletmiştir:

Namazdan Sonra Peygamberimizin Okuduğu Dualar 2

“Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehül-mülkü ve lehülhamdü ve hüve ‘ala külli şey’in kadîr.

Allahümme lâ mânia limâ a’tayte ve lâ mu’tıye limâ mena’te ve lâ yenfeu ze’l-ceddi minke’l-ceddü.”

Arapça Okunuşu: “Allah’tan başka ilâh yoktur; birdir, ortağı yoktur. Mülk de O’nundur, hamt da O’nundur. O, her şeye kadirdir.

Türkçe Anlamı: Allah’ım! Senin verdiğine kimse engel olamaz, vermediğini de kimse veremez. Hiçbir iyilik sahibi kendiliğinden faydalı olamaz; zira iyilik şendendir.”


Namazdan Sonra Peygamberimizin Okuduğu Dualar 3

 

Abdullah b. Zübeyr (r.a.), her namazdan sonra selâm verince şöyle derdi:

Namazdan Sonra Peygamberimizin Okuduğu Dualar 3

Arapça Okunuşu:  “Lâ ilahe illallâhu vahdehu lâ şerîke leh. Lehül-mülkü ve lehül- hamdü ve hüve ‘alâ külli şey’in kadîr. Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah. Lâ ilâhe illâllahu ve lâ na’büdü illâ iyyâhu lehü’n-ni’metü ve lehül-fadlu ve lehüssenâul-hasen. Lâ ilâhe illallâhu muhlisîne lehüd-dîne ve lev kerihelkâfirûn.”

Türkçe Anlamı: “Allah’tan başka ilâh yoktur; birdir, ortağı yoktur. Mülk de O’nundur, hamt de O’nundur. O, her şeye kadirdir. Allah’tan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur. Allah’tan başka ilâh yoktur. Ancak O’na ibadet ederiz. Nimet de O’nundur, lütuf da. Güzel övgüler de O’nundur. Allah’tan başka ilâh yoktur. Kâfirlerin hoşuna gitmese de bunu dinde ihlâsla ifade ederiz.”

(Müslim, Mesâcid, 139)


Namazdan Sonra Peygamberimizin Okuduğu Dualar 4

 

Muaz (r.a.) şöyle diyor: Resûlullah (s.a.v.), elimden tuttu; “Ey Muaz, Allah’a yemin ederim ki, seni çok seviyorum! Her namazın ardından şöyle demeyi terk etme” dedi:

Namazdan Sonra Peygamberimizin Okuduğu Dualar 4

Arapça Okunuşu: “Allahümme e’ınnî ‘alâ zikrike ve şükrike ve husni ‘ıbâdetike.”

Türkçe Anlamı: “Allah’ım! Zikrine, şükrüne ve sana güzel ibadete karşı bana yardım eyle.”

(EbûDavud, salât, 361)


Namazdan Sonra Peygamberimizin Okuduğu Dualar 5

 

Resûlullah (s.a.v.), namazın ardından şöyle dua ederdi:

Namazdan Sonra Peygamberimizin Okuduğu Dualar 5

Arapça Okunuşu: “Allahümme innî e’ûzü bike minel-küfri vel-fakrı Allahümme innî e’ûzü bike min ‘azâbil-kabri.”

Türkçe Anlamı: “Allah’ım! Küfürden ve fakirlikten Sana sığınırım. Allah’ım kabir azabından da sana sığınırım.”

(EM Davud, Edeb, 110)


Namazdan Sonra Peygamberimizin Okuduğu Dualar 6

 

Namazdan Sonra Peygamberimizin Okuduğu Dualar 6 

Arapça Okunuşu: “Allâhümme yâ mukallibel-kulûbi, seb-bit kalbî ‘alâ dînike.”

Türkçe Anlamı: “Ey kalpleri döndüren (kalplere hükmeden) Allah’ım; benim kalbimi dinin üzerine sabit kıl.”

(Tirmizî, Kader, 7)


Namazdan Sonra Peygamberimizin Okuduğu Dualar 7

 

Peygamberimiz (s.a.v.), sabah namazında selamdan sonra şöyle dua et­miştir;

Namazdan Sonra Peygamberimizin Okuduğu Dualar 7

Arapça Okunuşu: “Allâhümme innî es’elüke ‘ilmen nâfi’an ve rızkan tayyiben ve ‘amelen mütekabbelen.”

Türkçe Anlamı: “Allah’ım! Faydalı ilim, helâl rızık ve makbul amel istiyorum.”

(Ibn Mace, Ikameti’s-Salah, 32)


Namazdan Sonra Peygamberimizin Okuduğu Dualar 8

 

Namazdan Sonra Peygamberimizin Okuduğu Dualar 8

Arapça Okunuşu: “Allâhümme innî es’elükes-sebâte fil-emri. Ve es’elüke ‘azîmeter- ruşdi. Ve es’elüke şükra ni’metike ve hüsne ‘ıbâdetike. Ve es’elüke lisânen sâdikan ve kalben selîmen. Ve e’ûzü bike min şerri mâ ta’lemü. Ve es’elüke min hayrı mâ ta’lemü. Ve esteğfiruke mimmâ ta’lemü. İnneke ente ‘allâmü’l-ğuyûb.”

Türkçe Anlamı: “Allah’ım! Senden dinde sebat etmemi istiyorum. Doğrulukta kararlı olmak istiyorum. Nimetine şükretmek ve ibadetini en güzel biçimde yapmak istiyorum. Doğru söyleyen bir dil, sağlıklı ve sana teslim olan bir kalp istiyorum. Bildiğin her zararlı şeyin şerrinden sana sığınıyorum. Bildiğin her hayırlı şeyi istiyorum. Bildiğin her günah için bağışlamanı diliyorum. Sen gizli olan şeyleri çok iyi bilensin.”

(Tirmizî, De’avât, 23)


Namaz Duaları yazımıza göz atın.

Güzel Dualar yazımıza göz atın.

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu