Namazda Okunan Sureler

Namazda okunan sureler, namaz esnasında okuyabileceğimiz surelerin Arapçası, Arapça Okunuşları ve Türkçe anlamları.

Namazda Okunan Sureler, Fil Suresi

Fil Suresi

 

Arapça Okunuşu:

Bismi(A)llâhi-rrahmâni-rrahîm(i)
Elemterakeyfefe’alerabbukebi-ashâbi-lfîl(i)(1)Elemyec’alkeydehum fî tadlîl(in)(2) Ve ersele ‘aleyhim tayran ebâbîl(e)(3) Termîhim bihicâratin min siccîl(in)(4) Fece’alehum ke’asfin me/kûl(in)(5)

Türkçe Anlamı: 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
1.Rabbinin fil ashabına nasıl ettiğini görmedin mi?

2. Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?

3. Üzerlerine sürü sürü ebabil kuşlarını saldı.

4. Onlara siccîlden taşlar atıyorlardı.

5. Derken onları, (yenik) ekin yaprağı gibi kılıverdi.


Namazda Okunan Sureler, Kureyş Suresi

Kureyş Suresi

 

Arapça Okunuşu:

Bismi(A)nâhi-rrahmâni-rrahîm(i)
Li-îlâfi kurayş(in)(1) îlâfihim rihlete-şşitâ-i ve-ssayf(i)(2)
Felya’budû rabbe hâzâ-lbeyt(i)(3) Ellezî et’amehum min cû’in ve
âmenehum min havf(in)(4)

Türkçe Anlamı: 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
1-4. Kureyşin îlâfı için, onların kış ve yaz yolculuklarına îlâflarından dolayı, onları açlıktan (kurtarıp) doyuran ve onları korkudan emin kılan bu evin, Kabe’nin Rabbine kulluk etsinler.


Namazda Okunan Sureler, Maun Suresi

Maun suresi

Maun suresi2

Arapça Okunuşu:

Bismi(A)llâhi-rrahmâni-rrahîm(i)
Era-eyte-llezî yukezzibu bi-ddîn(i)(1) Fezâlike-llezî yedu”u-
lyetîm(e)(2) Velâ yehuddu ‘alâ ta’âmi-lmiskîn(i)(3) Feveylun lil-
musallîn(e)(4) Ellezîne hum ‘an salâtihim sâhûn(e)(5) Ellezîne
hum yurâûn(e)(6) Ve yemne’ûne-lmâ’ûn(e)(7)

Türkçe Anlamı: 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
1. O, dini yalanlayanı gördün mü?

2. Yetimi iten odur.

3. Yoksulu doyurmak üzere kayırmaz.

4. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki,

5. Onlar, namazlarında yanılmaktadırlar.

6. Onlar, gösteriş yaparlar.

7. Ve yardımlıyı sakınırlar, (zekâtı vermezler).


Namazda Okunan Sureler, Kevser Suresi

Kevser Suresi

Arapça Okunuşu:

Bismi(A)llâhi-rrahmâni-rrahîm(i)
İnnâ a’taynâke-lkevser(A)(1) Fesalli lirabbike venhar(2) Inne şâni-eke huve-l-ebter(u)(3)

Türkçe Anlamı: 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
1. Gerçekten Biz sana kevseri verdik.

2. Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kesiver.

3. Doğrusu sana buğzeden, evet o, soyu kesilecek olandır.


Namazda Okunan Sureler, Kafirun Suresi

Kafirun Suresi

Arapça Okunuşu:

Bismi(A)llâhi-rrahmâni-rrahîm(i)
Kul yâ eyyuhâ-lkâfirûn(e)(1) Lâ a’budu mâ ta’budûn(e)(2) Velâ entum ‘âbidûne mâ a’bud(u)(3) Velâ enâ ‘âbidun mâ ‘abedtum(4) Velâentum‘âbidûnemâa’bud(u)(5)Lekumdînukumveliyedîn(i)(6)

Türkçe Anlamı: 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
1. De ki: Ey kâfirler!

2. O taptıklarınıza tapmam.

3. Siz de benim mabuduma tapanlardan değilsiniz.

4, Hem ben de sizin taptıklarınıza tapıcı değilim.

5. Hem siz de benim mabuduma tapanlardan değilsiniz.

6 Sizin dininiz size, benim dinim bana.


Namazda Okunan Sureler, Nasr Suresi

Nasr Suresi

Arapça Okunuşu:

Bismi(A)llâhi-rrahmâni-rrahîm(i)
İzâ câ-e nasru(A)llâhi vel-feth(u) (1)Ve raeyte-nnâse yedhulûne fî dîni(A)llâhi efvâcâ(n) (2)Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh(u) innehu kâne tevvâbâ(n)(3)

Türkçe Anlamı: 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
1-3. Allah’ın yardımı ve fethi gelip de insanların Allah’ın dinine bölük bölük girdiklerini gördüğün zaman, Rabbini hamt ile tesbih et ve Ondan bağışlamasını dile. Muhakkak ki O, tövbeleri çok kabul edendir.


Namazda Okunan Sureler, Tebbet Suresi

Tebbet Suresi

Arapça Okunuşu:

Bismi(A)llâhi-rrahmâni-rrahîm(i)
Tebbet yedâ ebî lehebin vetebb(e)(1) Mâ ağnâ ‘anhu mâluhu
vemâ keseb(e)(2) Seyaslâ nâran zâte leheb(in)(3) Vemraetuhu
hammâlete-lhatab(i)(4) Fî cîdihâ hablun min mesed(in)(5)

Türkçe Anlamı: 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
1. Yuh olsun iki eline Ebû Leheb’in, kendine de yuh.

2. Ona ne malı, ne de kazandığı fayda verdi.

3. O, alevli bir ateşe yaslanacak.

4-5. Karısı da gerdanında fitilli bir iple odun hamalı olarak (cehenneme girecek).


Namazda Okunan Sureler, İhlas Suresi

İhlas Suresi

Arapça Okunuşu:

Bismi(A)llâhi-rrahmâni-rrahîm(i)
Kul huva(A)llâhu ehad(un)(1) (A)llâhu-ssamed(u)(2) Lem yelid velem yûled(u)(3) Velem yekun lehu kufuven ehad(un)(4)

Türkçe Anlamı: 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
1. De ki: O Allah, birdir.

2. Allah, O eksiksiz sameddir.

3. Doğurmadı, doğurulmadı.

4. Ona hiç bir şey denk de olmadı.


Namazda Okunan Sureler, Felak Suresi

Felak Suresi

 

Arapça Okunuşu:

Bismi(A)llâhi-rrahmâni-rrahîm(i)
Kul e’ûzu birabbi-lfelak(i)(1) Min şerri mâ halak(e)(2) Vemin şerri ğâsikin izâ vekab(e)(3) Vemin şerri-nneffâsâti fî-l’ukad(i)(4) Vemin şerri hâsidin izâ hased(e)(5)

Türkçe Anlamı: 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
1. De ki: Ağaran sabahın Rabbine sığınırım,

2. Yarattıklarının kötülüğünden,

3. Çöktüğü zaman kararanın kötülüğünden,

4. Ve düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden,

5. Ve kıskandığı zaman bir hâsidin kötülüğünden.


Namazda Okunan Sureler, Nas Suresi

Nas Suresi

Arapça Okunuşu:

Bismi(A)llâhi-rrahmâni-rrahîm(i)
Kul e’ûzu birabbi-nnâs(i)(1) Meliki-nnâs(i)(2) İlâhi-nnâs(i)(3) Min
şerri-lvesvâsi-lhannâs(i)(4) Ellezî yuvesvisu fî sudûri-nnâs(i)(5) Mine-lcinneti ve-nnâs(i)(6)

Türkçe Anlamı: 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
1. De ki: Sığınırım insanların Rabbine,

2. İnsanların hükümdarına,

3. İnsanların ilahına,

4. Sinsice vesvese verenin o kötülüğünden.

5. İnsanların sinelerine vesvese veren,

6 Gerek cinlerden, gerek de insanlardan.


Namaz Duaları Yazımıza göz atın.

Güzel Dualar Yazımıza göz atın.

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu