Kurandan Merhamet, Af, Yardım, İçerikli Dualar

Merhamet dilenmek, af ve yardım dilenmek için okunacak dualar.  Kendiniz veya sevdiklerinize merhamet ve af duaları. Üstelik bu dualar Kur’andan direkt dualardır.

Kurandan Dualar;

Merhamet, Af, Yardım İstemek İçin Okunacak Dualar

Rabbimiz! Biz iman ettik, bizi affet, bize
acı! Sen, merhametlilerin en hayırlısısın!

(Haşr 59/10)

Rabbimiz! Bizi ve bizden önce gelip
geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla;
kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir
kin bırakma! Rabbimiz! Şüphesiz ki sen
çok şefkatli, çok merhametlisin!

(Mümtehıne 60/4)

Rabbimiz! Ancak sana dayandık, sana
yöneldik. Dönüş de ancak sanadır.

(İbrahim 14/38)

Rabbimiz! Şüphesiz ki bizim gizlediğimizi
de açıkladığımızı da sen bilirsin. Çünkü
yerde de, gökte de hiçbir şey
Allah’a gizli kalmaz.

(Furkan 25/74)

Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak
eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva
sahiplerine önder kıl!

(Bakara 2/128)

Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl,
neslimizden de sana itaat eden bir ümmet
çıkar, bize ibadet usullerimizi göster,
tövebemizi kabul et; zira tövbeleri çokça
kabul eden, çok merhametli
olan ancak sensin!

(Bakara 2/201)

Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver,
ahitette de iyilik ver. Bizi cehennem
azabından koru!

(İbrahim 14/41)

Rabbimiz! (Amellerin) hesap olunacağı
gün beni, ana-babamı ve mü’minleri
bağışla!

(Bakara 2/250)

Rabbimiz! Sabır yağdır üzerimize, sabit kıl
ayaklarımızı ve kafir topluma
karşı bize yardım et!

(A’raf 7/126)

Rabbimiz! Sabır yağdır üzerimize,
Müslüman olarak al canımızı!

(Bakara 2/286)

Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek
bizi sorumlu tutuma. Rabbimiz! Bizden
öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir
yük yükleme. Rabbimiz! Bize gücümüzün
yetmediği işler yükleme! Bizi affet! Bizi
bağışla! Bize acı! Sen bizim
Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna
karşı bize yardım et!

(Al-i İmran 3/147)

Rabbimiz! Günahlarımızı ve işimizdeki
taşkınlığımızı bağışla; ayaklarımızı sabit
kıl; Kafirler topluluğuna karşı
bize yardım et!

(A’raf 7/23)

Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer
bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka
ziyan edenlerden oluruz.

(Furkan 25/65)

Rabbimiz! Cehennem azabını üzerimizden
sav. Doğrusu onun azabı devamlıdır.

(Mü’min 40/7)

Rabbimiz! Senin rahmet ve ilmin her şeyi
kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin
yolunda gidenleri bağışla, onları cehennem
azabından koru!

(Mümtehıne 60/5)

Rabbimiz! Bizi, inkar edenlerin fitnesine
düşürme, bizi bağışla! Rabbimiz! Şüphesiz
aziz ve hakim olan sensin!

(Tahrim 66/8)

Rabbimiz! Nurumuzu tamamla, bizi
bağışla; çünkü sen her şeye kadirsin!

(Fatır 35/34)

Bizden tasayı gideren Allah’a hamdolsun.
Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayan, çok
nimet verendir.

(Saffat 37/180-182)

Kudret ve şeref sahibi olan senin Rabbin,
onların nitelendirdiği şeylerden yücedir.
Peygamberlere selam, alemlerin Rabbi
olan Allah’a hamdolsun.

(A’raf 7/47)

Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile
beraber bulundurma!

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu