İslami Aylara Göre Rüya Tabirleri

İslami Aylara Göre Rüya Tabirleri, görülen rüyaları yorumlarken rüyanın görüldüğü zaman da çok önem taşır.

İslami Aylarda görülen rüyaların anlamları ve tabirleri

Bunun için rüyanın görüldüğü günün, gecenin hangi vaktinde olduğu veya ayın hangi ay olduğu önemle nazarı dikkate alınması gerekmektedir.

• Bu bir kaç kelime ile belirttiğimiz bu bilgiden sonra şimdi de Arabî ve Hicrî ayların veya İslâmî ayların kendilerine görülen rüyaların nasıl yorum kazandıklarını görelim.

Bilindiği üzere İslâmî veya Hicrî-Arabî ayların sayısı on iki (12) aydır. Bunlar,

1. Muharrem Ayı Rüyaları Anlamları ve Tabirleri,

2. Safer Ayı Rüyaları Anlamları ve Tabirleri,

3. Rebiyülevvel Ayı Rüyaları Anlamları ve Tabirleri,

4. Rebiyülahir Ayı Rüyaları Anlamları ve Tabirleri,

5. Cemaziyülevvel Ayı Rüyaları Anlamları ve Tabirleri,

6. Cemaziyülahır Ayı Rüyaları Anlamları ve Tabirleri,

7. Recep Ayı Rüyaları Anlamları ve Tabirleri,

8. Şaban Ayı Rüyaları Anlamları ve Tabirleri,

9. Ramazan Ayı Rüyaları Anlamları ve Tabirleri,

10. Şevval Ayı Rüyaları Anlamları ve Tabirleri,

11. Zilkade Ayı Rüyaları Anlamları ve Tabirleri,

12. ZilhicceAyı Rüyaları Anlamları ve Tabirleri.

Muharrem Ayında Görülen Rüya Tabirleri

Rüya bu ayda görülürse, o rüya, görüldüğü gibi çıkar. Muharrem ayında görülen rüyada hata ve karışıklık olmaz.

• Rüyasında Muharrem ayını gören kimse, sıkıntı da ise, sıkıntıdan, hapis ise hapislikten kurtulur, hasta ise, hastalıktan şifa bulup kurtulur, gurbette olan bir kimse gurbetten kurtulup evine, vatanına döner, şeklinde tabir olunur.
• Rüyasında Muharrem ayını gören kimse, günah işleyen, günahkâr bir kişi ise, tövbe ederek Allah’a döner, Allah’a yönelir. Çünkü Muharrem ayında Hz. Âdem (Aleyhi selam)m yapmış olduğu tövbe kabul edilmiştir.
• Muharrem ayında rüya gören kimse, çocuğu olsun dileğinde ise, hayırlı bir çocuğu olur, şeklinde tabir olunmaktadır.
• Muharrem ayında rüya gören kimsenin sıkıntısı varsa, bu sıkıntıdan kurtulur, düşmanı varsa, düşmanından kurtulup emniyete kavuşur, diye yorumlanır.
• Muharrem ayında rüya gören kimsenin sapıklığı, yanlışı varsa bunlardan dönüp tövbe eder de tövbesi Allah katında kabul olur, diye yorumlanır.
• Bu ayda rüyayı gören kimse, işinden, memuriyetten ayrılmış ise, tekrar işine veya memuriyetine döner veya döneceğine işaretle tabir olunur.
• Bu ayda rüya gören kimse, fakir ise, fakirlikten kurtulur, zengin olur, hasta ise, hastalığından şifa bulup iyileşir, sağlığına kavuşur, şeklinde yorumlanır.

Safer Ayında Görülen Rüyaların Tabirleri

Bu ayda görülen rüyalar hayra yorulmaz, iyi sayılmaz. Ancak, sıkıntı ve keder içinde olan bir kimse, sefer ayında rüya görse, iyiye yorumlanır. Bu rüya hayırlı olabilir. Rüyayı gören kimse, hasta olsa, hastalıktan iyileşip
sağlığına kavuşur. Kederi, üzüntüsü varsa, bunlardan kurtulur veya kurtulacağına işaretle tabir olunmuştur.

Rebiyülevvel Ayında Görülen Rüyaların Tabirleri

Bu ayı rüyada görmek veya bu ayda rüya görmek, iyidir. İşinde devamlı bir kâr, kazanç olur, sevinci, ferahlığı olur. Bu ayda görülen rüyalar doğru çıkar, çocuk isteyenin çocuğu olur, şeklinde tabir olunur.

Rebiyülahir Ayında Görülen Rüyaların Tabirleri

Bir kimse Rüyasında Rebiyülahir ayını görse, düşmanına veya düşmanlarına galip (üstün) gelir. Âlim ve çok cesur (kahraman) bir erkek çocuğu dünyaya gelir veya geleceğine işaretle yorumlanır. Çünkü Hz. Ali Efendimiz, bu
ayda dünyaya gelmiştir diye yorumlamışlardır, tabirciler.

Cemaziyülevvel Ayında Görülen Rüyaların Tabirleri

Bu ay durgun bir aydır. Bu ayda rüya gören kimsenin iş hayatında (işlerinde) durgunluk olur veya olacağına işarettir. Bundan sebep rüyayı gören kimsenin kendisinde de bir durgunluk ve isteksizlik, tembellik gözlenir.

• Rüyasında cemaziyülevvel ayını gören kimse, kızını ve hanımını kaybeder. Yani kızı veya hanımı vefat eder. Çünkü peygamberimizin kızı Hz. Fatıma Validemiz, bu ayda cemaziyülevvel ayında vefat etmiştir, şeklinde tabir edilir.

Cemaziyülahır Ayında Görülen Rüyaların Tabirleri

Bu ay cimri bir aydır. Bunda görülen rüyaların işaret ettiği şeyler genellikle çıkmaz, gerçekleşmez. Görülen rüyalar iyi de olsa, kötü de olsa böyledir. Hayırlı olan hayra işaret eden rüyaların dahi çıkması hayli gecikir, hemen gerçekleşmez, şeklinde tabir olunmuştur.

Recep Ayında Görülen Rüyaların Tabirleri

Recep ayında görülen rüyalar, genellikle gerçekleşir. Recep ayında hayır kapıları hep açıktır. Kötü olan, şer olan her şey hayra dönüşür. Recep ayında görülen her bir rüya hayırla tabir edilir, mutlaka hayırlı çıkarlar. Recep ayında görülen rüyayı, yorumlayan rüya tabircisi, hayırla yorumlarsa, o rüya mutlaka hayra dönüşür ve hayır çıkar, şeklinde tabir olunmuştur.

• Bir kimse rüyada Recep ayını görse, bu rüyası şerefe, üstün meziyete işarettir; çünkü peygamberimiz Efendimiz, Recep ayında Miraç’a çıkmışlardır, şeklinde tabir edilmiştir.

Şaban Ayında Görülen Rüyaların Tabirleri

Şaban ayında görülen rüya, hayra işaret ederse, şerden uzak olur, rüyayı gören kimse, kötülüklerden uzak kalır, çok çok hayır işler. Eğer tabir eden şer dese, rüyanın işareti gecikir, hem de tabircinin, yorumcunun dediği veya
yorumu çıkmaz. Rüya hayra dönüşür şeklinde tabir olunmuş oluyor.

Ramazan Ayında Görülen Rüyaların Tabirleri

Bu ayda bütün kötülük kapılan kapanır ve görülen hayırlı rüyalar çok çabuk çıkar, çabuk gerçekleşir. Ramazanda görülen hayırlı rüyanın işareti gecikmez, kötünün işareti ise, gecikir ve tabir de edilmez. Ramazan ayını rüyada gören kişi, bereket, hayır ve iyilik görür ve kötülüklerden uzak durur şeklinde tabir edilmiştir ve yorumlar bu yoldadır.

Şevval Ayında Görülen Rüyaların Tabirleri

Bir kimse Rüyasında Şevval ayını görse, o kimse, üzüntü, keder ve sıkıntılardan kurtulur, ferahlık ve sevince kavuşur, şeklinde tabir olunur. Çünkü Şevval ayı bayram ayıdır, diye tabir edilmiştir.

Zilkade Ayında Görülen Rüyaların Tabirleri

Zilkade ayında görülen rüyalar, pek hayra yorulmaz. Bir kimse, zilkade ayında rüya görüp de, rüyası yolculuğa işaret olarak yorumlanırsa, bu rüyayı gören kimse yolculuğa çıkmaya niyetlenmesin. Çünkü sonu hayırlı olmaz, şeklinde yorumlanmıştır.

Zilhicce Ayında Görülen Rüyaların Tabirleri

Zilhicce ayında rüya gören kimsenin gördüğü rüyası yolculuğa işaret ederse, yolculuğa çıkması hayırlıdır. Rüyayı gören kimse, bütün işlerini ayarlayıp yola, yolculuğa çıkabilir. Onun bu yolculuğu kendisi için berekettir.
Çünkü bu ay, çok mübarek bir aydır, içinde Kurban bayramı olan bir aydır, şeklinde yorumlamışlardır.

• Rüyasında bu ay (Zilhicce) ayı içinde olduğunu gören, kurban kestiğini ve kurban bayramı namazı kıldığını gören, borcu varsa, onu öder, adakları varsa, onları yerine getirir, tövbe etmesine veya edeceğine işaretle tabir olunur.

 

Rüya Tabirleri

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu