İş ve Görevde Başarı ve Sebat Duası

İşte başarı için okunacak dualar. Görevde başarı için okunacak dualar. Başarmak için okunacak dualar.

İş ve Görevde Başarı ve Sebat Duası, Bir insanın teşebbüs ettiği bir işte, başladığı bir görevde başarılı olabilmesi için her şeyden önce çalışması, işin ve görevin gerektirdiği kurallara uyması gerekir.

Bununla birlikte işinde ve görevinde başarılı olabilmesi için Allah’tan samimiyetle yardım istemesi de gerekir.

Bu itibarla işe ve göreve e’ûzü besmele ile başlanır ve Peygamberimizin sahabeye öğrettiği şu dua okunarak Allah’tan yardım ve başarı istenebilir

İş ve Görevde Başarı ve Sebat Duası

Arapça Okunuşu:

“Allâhümme innî es’elükes-sebâte fil-emri ve es’elü ‘azîmete’rruşdi. Ve es’elüke şükra ni’metike ve hüsne ‘ıbâdetike. ve es’elüke lisânen sâdikan ve kalben selîmen. ve e’ûzü bike min şerri mâ ta’lemü. ve es’elüke min hayrı mâ ta’lemü. ve estağfiruke mimmâ ta’lemü. Inneke ente ‘allâmü’l-ğuyûb”

Türkçe Anlamı: 

“Allah’ım! Senden dinde sebat etmeyi istiyorum ve doğruluğa azmetmeyi de istiyorum. Nimetine şükretmeyi ve sana güzel bir şekilde ibadet edebilmeyi istiyorum. Doğruyu konuşan bir dil ve eğriliklerden uzak bir kalp diliyorum. Allah’ım! Senin bildiğin her çeşit şerden sana sığınıyorum. Bildiğin bütün hayırları senden istiyorum. Bildiğin günahlarımdan dolayı senden bağış diliyorum. Şüphesiz Sen gayıpları bilensin.”

(Tirmizî, De’avât, 23)

Bir iş ve göreve başlarken “Rabbi yessir ve lâ tüassir Rabbi teminim bil-hayr (Rabbim! İşimi kolaylaştır, zorlaştırma! Rabbim! İşimi hayırla sonuçlandırabilmeyi nasip eyle” şeklinde dua edilebilir.

Hz. Ebû Bekir (r.a.), Peygamberimizin bir iş yapmak istediği zaman şöyle dua ettiğini bildirmiştir:

İş ve Görevde Başarı ve Sebat Duası2

Arapça Okunuşu:

“Allâhümme hır lî vehter lî ”

Türkçe Anlamı: 

“Allah’ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle!”

(Tirmizî, De’avât, 86)

Peygamberimiz (s.a.v.), sahabeden Enes (r.a.)’e şöyle demiştir: “Ey Enes!

“Bir işe kalkıştığında yedi defa Allah’tan hayırlısını dile. Sonra kalbine yatan ne ise onu tercih et. Çünkü hayırlı olan kalbine doğan şeydir.”

(Elbâni, ı, 175, NO: 1748)

 

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu