Doğumu Kolaylaştıran Dua

Hamlelikte okunacak dualar, doğumu kolaylaştırmak için okunacak dualar

Doğumu kolaylaştıran dua, Anne adayları; doğum öncesi ve doğum sonrası doktor kontrolünde olmalı, doğumunu mümkünse bir doğum hastanesinde yapmalıdır. Doğumun kolay geçmesi için de Allah’a dua etmelidir. Peygamberimiz (s.a.v.), kızı Hz. Fatıma (r.a.)’nın doğum sancısı başladığında Ümmü Seleme ile Zeynep binti Cahş’a, Fatıma’nın yanına gitmelerini ve Ayetü’l-Kürsi’yi, A’râf sûresinin elli dördüncü ayetini ve Muavvizeteyni (Felâk-Nâs sûrelerini) okumalarını söylemiştir.

(IbnSünnî, s.232,No:625)

Avetü’l-kürsî:

Avetü’l-kürsî

Arapça Okunuşu:

“Allâhü lâ ilâhe illâ huvel-hayyül-kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün velâ nevm. Lehû mâ fi’s-semâvâti vemâ fil-ard. Men zel-lezî yeşfe’u ‘ındehû illâ bi iznih. Ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm. Velâ yühîtûne bişeyin min ‘ılmihî illâ bimâ şâe. Vesi’a kürsiyyühü’s-semâvâti vel-ard. Velâ yeûdühü hıfzuhümâ ve hüvel-‘aliyyül-‘azîm.”

Türkçe Anlamı:

“Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur (varlığı kendinden, kendi kendine yeterli, yarattıklarına hâkim ve onları koruyup gözetendir). O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup-gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.” (Bakara, 2/255)


Doğumu Kolaylaştıran Dua

Arapça Okunuşu:

“Inne rabbekümüllâhüllezî halekassemâvâti vel-arda fî sitteti eyyâmin sümmestevâ ‘alel-‘arşi yuğşil-leylen-nehâra yatlübühû hasîsev veş-şemse velkamera ven-nücûme müsehharâtin bi emrih. Elâ lehülhalku vel-emru. Tebârekellâhü Rabbül-‘âlemîn.”

Türkçe Anlamı:

“Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratan ve Arş üzerine (sınırsız kudret ve iktidar makamına) istiva eden (kurulan), geceyi, kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah’tır. Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de yalnız O’na mahsustur. Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın şanı yücedir.”

(A’râf54)

Doğumu kolaylaştıran dua


Doğumu Kolaylaştıran Dua2

Arapça Okunuşu:

“Kul eû’zü birabbil-felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikın izâ vekab. Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.”

Türkçe Anlamı:

“De ki: Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.”

(Felak, 113/1-5)

Doğumu kolaylaştıran dua


Doğumu Kolaylaştıran Dua3

Arapça Okunuşu:

“Kul eûzü birabbin-nâs. Melikin-nâs. İlahin-nâs. Min şerrilvesvâsil-hannâs. Ellezî yüvesvisü fi sudûrin-nâs. Minel-cinneti ven-nâs.”

Türkçe Anlamı:

“De ki: Cinlerden ve insanlardan olup, insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlâh’ına sığınırım.”

(Nâs, 114/1-6)

Doğumu kolaylaştırmak için okunacak dua

 

Hz. Ebû Bekr (r.a.)’in kızı Esma, oğlu Abdullah doğunca Peygamberimiz (s.a.v.)’e götürdü ve onun kucağına koydu. Peygamberimiz (s.a.v.), hurma getirmelerini istedi. Getirilen hurmayı çiğneyerek çocuğun ağzına koydu. Çocuğun ağzına ilk giden şey Peygamberimiz (s.a.v.)’in ağzıyla ezdiği bu hurma oldu. Sonra çocuğun damağına hurma sürdü ve ona bereket duası etti. Bu çocuk İslâm tarihinde (Medine’ye hicretten sonra) doğan ilk çocuk oldu. (Buhârî, Akika, 1; Ebû Davud, Edeb, 116)

Peygamberimiz (s.a.v.), yeni doğan çocukların sağ kulağına ezan, sol kulağına da kamet okunmasını tavsiye etmiştir.

(Ebû Davud, Edeb, 116)

Sahabeden Abdullah İbn Abbas (r.a.) anlatıyor: Peygamberimiz (s.a.v.) Hasan ile Hüseyin için Allah’a dua edip şöyle dedi: “Babanız İbrahim de kendi oğulları İsmail ve İshak için böyle dua yapardı” dedi ve şu duayı okudu:

 

Doğumu Kolaylaştıran Dua4

Arapça Okunuşu:

“E”ûzü bi kelimâtillâhit-tâmmeti min külli şeytânin ve hâmmetin. Ve min külli ‘aynin lâmmetin.”

Türkçe Anlamı:

“Şeytanın şerrinden ve tüm kem gözlerden Allah’ın tam kelimelerine sığınıyorum.”

(İbn Mace, Tıbb, 36)

 

İsmi Azam Duası Yazımıza Göz Atın.

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu