Cenaze Namazında Okunacak Dua

Cenaze namazlarında okunacak dualar. Cenazede okunacak dualar.  Cenaze başında okunacak dualar.

Allah’ı hamt, sena ve zikir, Peygambere salât ve selâm, mü ’mine dua ve rahmet olan cenaze namazı, farz-ı kifayettir; yalnız bir erkeğin veya bir kadının bu namazı kılmasıyla farz yerine getirilmiş olur.

Cenaze namazı rükû ve secdesi olmayan bir namazdır; rükünleri kıyam ve tekbirlerdir.

Cenaze namazında iftitah tekbirinden başka, üç tekbir daha bulun­maktadır.

Selâm vermek vaciptir.

Sünnetleri ise, Allâh’a hamd ve senâ etmek, Resûlullah’a salât ve selâm getirmek, hem ölüye hem de müslümanlara dua etmekten ibarettir.

Cenaze namazında taharet, kıbleye yönelmek, setr-i avret ve niyet gibi şartlara riayet edilir.

Namazı kılınacak cenazenin Müslüman olması, yıkanıp kefenlenmiş olması, cemaatin önünde sabit bir yere konmuş olması, bedeninin tamamı veya yarıdan fazlası, yahut başı ile birlikte en az yarısının bulunma­sı gerekir.

Canlı olarak doğan çocuk yıkanır ve cenaze namazı kılınır.

Birkaç cenaze bir araya gelmiş olursa, bunların namazlarının ayrı ayrı kılınması daha iyidir.

Bununla birlikte, hepsine birden bir namaz kılmak da yeterli olur.

Cenazeye karşı ve kıbleye yönelik olarak saf bağlanır ve niyet edilir, imam tekbir alarak ellerini bağlar; cemaat da tekbir alarak ellerini bağlar.

Tekbirden sonra imam ve cemaat içlerinden “ve celle senâüke” cümlesiyle birlikte “Sübhâneke” duasını okurlar.

Ardından imam ellerini kaldırmadan tekbir alır, cemaat da içinden tekbir alır ve hepsi içlerinden “Sallı ve Bârik du­alarını” okur.

Tekrar aynı şekilde tekbir alırlar ve bilenler cenaze duasını, bilmeyenlerde dua niyetiyle “Fatiha” süresini veya başka bir dua okur.

Daha sonra yine aynı şekilde tekbir alınır ve arkasından sağa ve sola selam verilir. Böylece namaz tamamlanmış olur.

Cenaze namazında okunacak dualar

Peygamberimiz (s.a.v.), cenaze namazı kıldığında şöyle dua etmiştir:

“Allâhümmeğfir lihayyinâ ve meyyitinâ ve şâhidinâ ve gâibinâ ve sağîrinâ ve kebîrinâ ve zekerinâ ve ünsânâ.

Allâhümme men ahyeytehû minnâ feahyihî ‘alelislâmi ve men teveffeytenâ minnâ feteveffehû ‘alel-îmâni.

Allâhümme lâ tahrimnâ ecrahû ve lâ tudillenâ ba’dehû.”

“Allah’ım! Dirilerimizi, ölülerimizi, mevcut olanlarımızı, burada bulunmayanlarımızı, büyüklerimizi, küçüklerimizi, erkeklerimizi ve kadınlarımızı bağışla.

Allah’ım! Bize yaşattıklarını İslâm üzere yaşat, bizden öldürdüklerini de iman üzere öldür.

Allah’ım! Bizi onun sevabından mahrum etme. Ondan sonra bizi hak yoldan saptırma.” (Timizi, Cenaiz, 37; Ebu Davud, Cenaiz, 60; Ibn Mâca, Cenaiz, 23)

Hadislerden mülhem ancak bazı ziyadelerle ilmihal kitaplarında cenaze na­mazı duası şu şekildedir:

“Allâhümmeğfir lihayyinâ ve meyyitinâ ve şâhidinâ ve gâibinâ ve kebîrinâ ve sağîrinâ ve zekerinâ ve ünsânâ.

Allâhümme men ahyeytehû minnâ feahyihî ‘alel-İslâmi ve men teveffeytehû minnâ feteveffenâ ‘alel-îmâni ve hussa hâzel- meyyite (cenaze kadın ise “hâzihil-meyyite” denir) bir-ravhi ver- râhati ver-rahmeti vel-mağfireti ver-rıdvân.

Allâhümme in kâne muhsinen fezid fî ihsânihî ve in kâne müsîen fetecâvez anhü (cenaze kadın ise “in kânet muhsineten fezid fî ihsânihâ ve in kânet müsîeten fetecâvez anhâ ve lakkıhe’l- emne” denir) ve lakkıhil-emne vel-büşrâ vel-kerâmete vez-zülfâ birahmetike yâ erhamerrâhimîn.”

“Allah’ım! Bizim dirilerimizi, ölülerimizi, hazır ve gaip olanlarımızı, büyüklerimizi ve küçüklerimizi, erkeklerimizi ve kadınlarımızı af ve mağfiret buyur.

Allah’ım! Bizden yaşattıklarını İslâm üzere yaşat. Bizden öldürdüklerini iman üzere öldür. Bilhassa bu ölüye kolaylık, rahatlık ve mağfiret eyle, ondan razı ol.

Allah’ım! Eğer bu ölü, iyi ameller işlemiş ise ihsanını artır, kötü ameller işlemiş ise affet. Ey merhametlilerin en merha­metlisi Allah’ım! Kendisine güven, müjde, keramet ve yakın­lık nasip eyle.”

Camiye Girip Çıkarken Okunacak Dua

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu