Beyyine Suresi

Beyyine Suresi Arapça Okunuşu: 

Beyyine Suresi

Beyyine Suresi

Beyyine Suresi Türkçe Okunuşu: 

«Bismi’llâhi’r- Rahmani’r- Rahîm

Lem yekünillezine keferû min ehlil kitabi vel müşrikine münfekkîne hafta te’tiye hümül beyyineh. Rasûlün minallahi
yetlû suhufen mütaheraten. Fiha kütübün kayyimetin. Ve ma teferrakallezine ütül kitabe illâ min ba’di mâca ethümül beyyinetü. Vemâ ümiru illâ liya’ büdullahe muhlisine lehüddîne hunefâe ve yükimüssalâte ve yü’tüz-zekâte ve zâlike dinû’l-kayyimeh.

İnnellezîne keferû min ehlil kitabi vel müşrikine fi nâri cehenneme hâlidîne fiha, ülâike hüm şerrul beriyyeh. İnnellezine âmenû ve amilüs-salihatî ülaike hüm hayrul beriyyeh. Cezaühüm inde rabbihim cenatü adnin tecrî min tahtihel enharu hâlidîne fiha ebeden, radıyallahü anhüm ve radû anh, zalike limen haşiye rabbehu.

Beyyine Suresi Türkçe Anlamı:

«Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Ehli kitap ve müşriklerden o küfredenler, ayrılacak değildi gelinceye kadar kendilerine beyyine. Allah’tan bir rasul, peyder pey tertemiz sayfalar okur, öyle ki onlardan bütün kütüb-i kayyime!

Böyle iken o kitap varilmiş olanlar ancak geldikten sonra ayrıldılar kendilerine o beyyine. Halbuki onlar ancak şununla emir olunmuşlardı: Hak perest, muvahhid olarak dini Allah için halis kılarak, yalnız Allaha ibadet etsinler ve namazı dürüst kılsınlar ve zekatı versinler; ve odur din-i kayyime! Küfredenler muhakkak cehennem ateşindedirler, Orada ebediyyen kalıcıdırlar. Onlardır bütün şerrul berriyye. Muhakkak ki iman edip iyi amel işleyenler onlardır hayrül berriye, onların mükafatı rableri indinde altından ırmaklar akan cennetlerdir. Onlar içinde ebediyen daim olacaklar! Allah onlardan hoşnut, onlar da O’ndan hoşnut! Bu, işte rabbine haşiyet duyanlara!»

Kadr Suresi

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu