Ayetel Kürsi

Ayetel Kürsi Arapça Okunuşu:

 

Ayete’l-Kürsi

Ayetel Kürsi Türkçe Okunuşu: 

Bismi(A)llâhi-rrahmâni-rrahîm(i)

(A)llâhu lâ ilâhe illâ huve-lhayyu-lkayyûm(u)(c) lâ te/huzuhu sinetun velâ nevm(un)(c) lehu mâ fî-ssemâvâti vemâ fi-l-ard(i)(k) men ze-llezî yeşfe’u ‘indehu illâ bi-iznih(i)(c) ya’lemu mâ beyne eydîhim vemâ halfehum(s) velâ yuhîtûne bişey-in min ‘ilmihi illâ bimâ şâ(e)(c) vesi’a kursiyyuhu-ssemâvâti vel-ard(a)(s) velâ yeûduhu hifzuhumâ vehuve-l’aliyyu-razîm(u)

Ayetel Kürsi Türkçe Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

“(O) Allah’tır, (Ondan başka) tanrı yoktur, ancak O vardır. (O) daima yaşayan, yarattıklarına hayat vermeye devam edendir.

Onu ne bir gaflet, ne de bir uyku basar.

Göklerdeki ve yerdeki hep Onundur.

İzni olmaksızın, Onun huzurunda şefaat etmek kimin hakkıdır?

Onların önlerinde ne var, arkalarında ne var, hepsini bilir.

Onlar ise, Onun dilediği kadarından başka, ilmi ilahisinden hiçbir şey kavrayamazlar.

Onun egemenliği, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır.

Her ikisini görüp gözetmek Ona bir ağırlık da vermez. O, öyle ulu, öyle büyüktür. ”

(Bakara/255)

Ayetel Kürsi Fazileti: 

Âyetü’l-Kürsî’nin fazileti çoktur. Bu hususta Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hadisi şerifleri vardır.

Peygamber (s.a.v.) bir hadîs-i şerifinde şöyle buyuruyor:

«Günlerin seyidi (ulusu) Cuma, kelâmın seyidi: Kur’an’ı Kerîm’dir. Kur’an’ın seyidi: Bakara süresi, Bakara süresinin
seyidi: Ayetü’l-Kürsî’dir. Kim ki, Ayetü’l-Kürsî’yi okursa, Cenâb-ı Hak, o anda O’na bir Melek gönderir, ertesi günü o saate kadar işlediği hayırlı işleri (haseneleri) yazar, kötü amellerini (seyyieleri) yok eder.»

Diğer bir hadiste de:

«Her kim ki her namazdan sonra Ayetü’l-Kürsi okursa Cennet’e girer.» buyurulmaktadır.

Kunut Duaları

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu