Arife Günü ve Kandil Gecelerinde Dualar

Allah’ın af ve merhametine sığınmak için okunacak dualar. Merhamet istemek için okunacak dualar. Allah’tan af dilenmek için okunacak dualar.

Yüce Allah’ın af ve merhametine sığınarak günahlardan arınma, İlâhî lütuf ve bereketlere erişebilme hemen her müminin temel gayesidir.

İşte mübarek gün ve geceler, bu gayeye erişme imkânı veren müstesna zaman dilimleridir.

Bu tür gün ve geceler, bireysel ve toplumsal hayatımızı olumlu yönde etkileyen, rahmet ve duygu yüklü anlar oluşuyla da büyük bir önem arz etmektedirler.

Bu kutlu anlarda, dinî ve sosyal hayatımıza farklı bir perspektiften bakarak olumlu ve olumsuz yönlerimizi yeniden gözden geçirme imkânını elde ederiz.

Akıp giden zamanın önemli durakları olan ve ecdadımızın ayrı bir değer verdiği kandiller, öze dönüşün, yüce Yaratanımıza gönülden dua ve niyazda bulunmanın, kirlenen gönüllerimizi arındırmanın, kısaca kendimizi bulma ve bilmenin, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden kurtuluşun en güzel anlarıdır.

Yüce Rabbimiz, bu tür gün ve gecelerde Peygamberimizin ifadesiyle kendisine huşû içinde yönelen kullarına rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifa kapılarını sonuna kadar açarak, bizleri sınırsız ikramlarına davet etmektedir. (İbn Mâce, Ikâmetü’s-Salât, 191)

Bu itibarla, her müminin dua ve niyazda bulunması gerekir.

Kandillere özgü bir ibadet biçimi yoktur. Ancak bu geceleri idrak eden mümin bu gecelerde nafile veya kaza namazı kılar, Allah’ı teşbih eder, Kur’an okur, dua ve niyazda bulunur. Peygamberimiz (s.a.v.); “Duaların en faziletlisi, arife günü yapılan duadır. Ben ve benden önceki peygamberlerin söyledikleri en faziletli söz,

Arefe Günü ve Kandil Gecelerinde

Arapça Okunuşu: “Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, lehül-mülkü ve lehülhamdü ve hüve ‘alâ külli şey’in kadîr.”

Türkçe Anlamı: “Allah’tan başka ilâh yoktur, O tektir, O’nun ortağı yoktur, mülk O’nundur, hamd O’na aittir. O, her şeye kâdirdir” sözüdür buyurmuştur. (Tirmizî, De’avât, 126)

Hz. Âişe (r.a.) anlatıyor: “Ey Allah’ın Resulü, şayet Kadir gecesine tevafuk edersem nasıl dua edeyim? Dedim. Şu duayı okumamı söyledi:

Arife Günü ve Kandil Gecelerinde Dualar2

Arapça Okunuşu: “Allahümme inneke ‘afüvvün, tuhibbul-afvefa’fü ‘annî”

Türkçe Anlamı: “Allah’ım! Sen affedicisin, affı seversin, beni affet.”

(Tirmizî, De’avât, 85)

Bu itibarla kadir, miraç, Regaip, berat ve mevlit gecelerinde bu dua yapılabileceği gibi mümin istediği duayı yapabilir.

 

Kunut Duaları

 

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu