Aile Duaları

Anne babanın iyiliği için okunacak dualar. Eş dost akrabaların iyiliği için okunacak dualar. Kerdeşler için okunacak dualar.

Anne-Baba, Eş-Dost ve Kardeşlere Dua

Aile Duası

Arapça Okunuşu: “Rabbic’alnî mukîmas salâti ve min zurriyyetî rabbenâ ve tekabbel duâ”

Türkçe Anlamı: “Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı de¬vamlı kılanlardan eyle; Ey Rabbimiz! Duamı kabul et!”

(İbrahim S üresi; 14/40)


Aile Duaları

Arapça Okunuşu: “Rabbenagfirlî ve li vâlideyye ve lil mu’minîne yevme yekûmul hisâb”

Türkçe Anlamı: “Ey Rabbim! Amellerin hesap olunacağı gün beni, ana-babamı ve müminleri bağışla.”

(İbrahim Suresi; 14/41)


Aile Duaları2

Arapça Okunuşu: “Vahfıd lehumâcenâhazzulli miner rahmeti ve kul rabbirhamhumâ kemâ rabbeyânî sagîrâ”

Türkçe Anlamı: “Onları esirgeyerek alçakgönüllülük üzerlerine kanat ger. Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara öyle rahmet et.”

(Israsuresi;i7/24)


Aile Duaları3

Arapça Okunuşu: “Vellezîne câû min ba’dihim yekûlûne rabbenâgfir lenâ ve li ihvâninellezîne sebekûnâ bil îmâni ve lâ tec’al fî kulûbinâ gıllen lillezîne âmenû rabbenâ inneke raûfun rahîm”

Türkçe Anlamı: “Rabbimiz! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla; kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. ”

(Haşr Suresi;59/10)


Anne-Baba ve Müminlerin İyiliği için Dua

Anne-Baba ve Müminlerin İyiliği için Dua

Arapça Okunuşu: “Allâhümme salli ‘alâ Muhammedin ‘abdike ve rasûlike ve salli ‘alel-mü’minîne vel-mü’mi-nâti vel-müslimîne vel-müslimâti.”

Türkçe Anlamı: “Allah’ım! Kulun ve peygamberin Muhammed’e merhamet eyle, mümin erkek ve kadınlara, Müslüman erkek ve kadınlara merhamet eyle.”


 

Kunut Duaları

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu