Abdest Duaları

Abdestten önce okunacak dualar, Abdest alırken okunacak dualar. Abdestten sonra okunacak dualar.

Adbest Duaları, Namazın şartlarından birisi olan abdest; namaz ve Kâbe’yi tavaf, tilavet secdesi gibi bazı ibadetleri yapmak için, vücudun belirli uzuvlarını usulüne uygun olarak yıkamak veya mesh etmektir.

Fıkıh Kitaplarımızda abdestle ilgili çeşitli dualar yazılıdır: Bu duaların çoğu, Selef-i Salih’in Efendilerimizin teberrüken yaptıkları dualardır. Bu dualar okunmadan da abdest alınabilirse de, okunmaları faydalıdır, edeptendir. Bu duaların Arapçalarını okumak daha iyidir. Lâkin bu mümkün olmazsa, Türkçeleriyle aynı edep yerine getirilmiş olur. Edep kısmında da açıkladığımız gibi abdest azalarını yıkarken duaların haricinde bol bol «Besmele» çekmek, Allah Resul’üne salat ü selam getirmek de çok iyidir.

Selef-i salihin olarak nitelendirilen İslâm âlimleri tarafından tanzim edilmiş ve abdest esnasında okunması tavsiye edilen bazı dualar vardır. Abdest alacak kişi abdeste başlarken “Eüzü ve Besmele” çektikten sonra sırasıyla şu duaları okur;

Abdest almaya başlarken şu dua okunur

 

Abdest almaya başlarken şu dua okunur

«Eûzü billahi mineşşeytânirracîm. Bismillâhilazîm. Velhamdü lillâhi alâ Dini’l-Islâm.»

Anlamı:

«Kovuluş Şeytan’ın şerrinden Allah’a sığınırım. Yüce Allah’ın adıyla. Bahşettiği İslam Dininden ötürü Allah’a hamdolsun.»

Eller Yıkanırken Okunacak Dua

 

Eller Yıkanırken Okunacak Dua

“Elhamdulillâhillezî ce’alel-mâe tahûren ve ce’alel-lslâme nûra.’

“Suyu temizleyici, İslâm’ı da nur kılan Allah’a hamdolsun”

Ağız Yıkanırken Okunacak Dua

 

Ağız Yıkanırken Okunacak Dua

‘Allahümme! Eskınî min havzı nebiyyike ke’sen lâ ezme’uba’dehû ebedâ.”

Ey Rabbim, bana Peygamberinin havuzundan bir kâse içir, ondan sonra hiç susamayayım.”

Buruna Su Verilirken Okunacak Dua

 

Buruna Su Verilirken Okunacak Dua

“Allahümme! Lâ tahrimnî râihate na’îmike ve cinânike.”

“Allah’ım! Beni nimetlerinin ve cennetlerinin güzel kokularından mahrum etme.”

Yüz Yıkanırken Okunacak Dua

 

Yüz Yıkanırken Okunacak Dua

‘Allahümme! Beyyıd vechî binûrike yevme tebyeddu vücûhun ve tesveddu vücûh.”

“Ey Rabbim! Nice yüzlerin beyaz, nice yüzlerin kara olacağı günde yüzümü nurunla beyaz kıl, nurlandır.”

Sağ Kol Yıkanırken Okunacak Dua

 

Abdest Duaları, Sağ Kol Yıkanırken Okunacak Dua

‘Allahümme! A’tınî kitâbî bi-yemînî ve hâsibnî hısâben yesîra.”

“Ey Rabbim! Kitabımı sağ elime ver ve hesabımı kolay gör.”

Sol Kol Yıkanırken Okunacak Dua

 

Sol Kol Yıkanırken Okunacak Dua

“Allahümme! Lâ tu’tınî kitabî bi şimâlî ve lâ min verâi zahrî ve lâ tuhâsibnî hısâben şedîdâ.”

“Ey Rabbim! Kitabımı sol elime verme, arkamdan da ver¬me ve hesabımı zorlaştırma.”

Baş Mesh Edilirken Okunacak Dua

 

Baş Mesh Edilirken Okunacak Dua

‘Allahümme! Gaşşinî bi rahmetike ve enzil ’aleyye min berakâtike”

“Allah’ım! Beni rahmetinle sar, üzerime bereketinden indir.’

Kulak Mesh Edilirken Okunacak Dua

 

Abdest Duaları, Kulak Mesh Edilirken Okunacak Dua

“Allahümmec’alnî minel-lezîne yestemi’ûnel – kavle fe yettebi’ûne ahsenehû.”

“Ey Rabbim! Beni sözü dinleyip de ona en güzel şekilde tabi olanlardan kıl.”

Boyun Mesh Ederken Okunacak Dua

 

Boyun Mesh Ederken Okunacak Dua

“Allahümme a’tık rakabetî minen-nâri.”

“Ey Rabbim! Benim boynumu ateş esaretinden kurtar.”

Ayaklar Yıkanırken Okunacak Dua

 

Ayaklar Yıkanırken Okunacak Dua

“Allahümme! Sebbit kademeyye ‘alas-sıratı yevme tezûlü fîhil-akdâm.”

“Ey Rabbim! Nice ayakların kaydığı günde benim ayaklarımı sırat üzerinde sabit kıl.”

Abdest Bittikten Sonra Okunacak Dua

 

Abdest alındıktan sonra da bizzat Peygamber sallallahü aleyhi ve sellem’den rivayet edilen ve O’nun söylediği şu kelimeler söylenir.

Abdest Duaları, Abdest Bittikten Sonra Okunacak Dua

“Eşhedü ellâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden ‘abdühû ve resûlühü.

Allahümmec’alnî minettevvâbîne vec’alnî minelmutatahhirîn.

Sübhanekellâhümme ve bi-hamdike eşhedü en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbü ileyke.”

“Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur. O, birdir ve O’nun ortağı yoktur ve şehadet ederim ki Muhammed O’nun kulu ve elçisidir.

Allah’ım! Beni tövbe edenlerden ve çok temizlenenlerden eyle.

Allah’ım! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Allah’ım! Şehadet ederim ki Senden başka hiçbir ilâh yoktur.

Senden mağfiretini isterim ve Sana tövbe ederim.”

Rasûlullah sallallahü aleyhi vesellem, abdest sonrası okunmasını tavsiye buyurduğu bu dua ile ilgili olarak şöyle buyuruyor:

— «Sizden biri abdestini mükemmel şekilde aldıktan sonra bu sözleri söylerse, Cennet’in bütün kapıları ona açılır. Hangi kapıdan girmek isterse, oradan içeri girer.»

Duada Usul ve Adap Yazımıza göz atın.

 

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu