38 Hadisle Güzel Ahlak

1- Tokalaşın ki içinizdeki kin gitsin. Hediyeleşin ki birbirinize sevginiz artsın ve aranızdaki düşmanlık yok olup gitsin.

2- Mümin,(kolayca) kaynaşılan kişidir.(İnsanlarla) kaynaşamayan ve kendisiyle kaynaşılamayan kimsede hayır yoktur.

3- Zulümden sakının! Çünkü zulüm, kıyamet günü (zalimi cehenneme sevk eden) zifiri karanlıklar olacaktır.
Allah (yarattıklarına daima) yumuşak davranır ve yumuşak davranılmasını ister.

4- Kim bir müslümanın (kusurunu) örterse, Allah da onun dünyada ve ahirette (kusurunu) örter.

5- Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede ve birbirlerine şefkat göstermede tek bir beden gibidir.

O bedenin bir organı acı çektiği zaman, bedenin diğer organları da uykusuz kalıp acı çeker.

6- Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mümin) kardeşi için de istemedikçe (gerçek manada) iman etmiş olmaz.

7- Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız; müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.

8- Her iyilik sadakadır.

9- İyilik, güzel ahlaktır. Kötülük ise, vicdanını rahatsız eden ve başkalarının bilmesini istemediğin şeydir.

10- Her dinin (kendine özgü) bir ahlakı vardır. İslam’ın ahlakı da hayâdır.

11- Allahım! Yaratılışımı güzel kıldığın gibi, ahlakımı da güzelleştirir.

12- Muhakkak ki Allah her işi en güzel şekilde yapmayı emretmiştir. Kişinin gereksiz şeyleri terk etmesi,
müslümanlığının güzelliğidir.

13- Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.

14- Faziletlerin en üstünü, akrabalık ilişkisini kesenle ilişkisini sürdürmen, sana vermeyene vermen, sana
sataşanı bağışlamandır.

15- Kim bir iyilik yaptığında seviniyor, bir kötülük yaptığında da üzülüyorsa, o mümindir.

16- Mümin, güzel ahlakı sebebiyle (gündüzlerini) oruçla, (gecelerini) namazla geçiren kişinin
derecesine ulaşır.

17- Kim (oruç tuttuğu halde) yalan söylemeyi ve yalanla iş yapmayı bırakmazsa, Allah Teala’nın o
kimsenin yemesini içmesini bırakmasına ihtiyacı yoktur. (Şu) iki haslet bir müminde
bulunmaz: Cimrilik ve kötü ahlak.

18- İnsanın Allah’tan en uzak olanı, katı kalpli kimsedir. Meclisler(de konuşulan sözler) emanettir.

19- Güzel söz, sadakadır.

20- İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah’a da şükretmez.

21- Bir kulun Allah’ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranışı yoktur.

22- Müslüman kardeşini hor görmesi, kişiye kötülük olarak yeter.

23- Sadaka vermek maldan hiçbir şey eksiltmez. Allah (insanları) affeden kulunun mutlaka izzet ve onurunu
artırır. Allah için tezavu göstereni Allah muhakkak yükseltir.

24- ‘İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız, kötülük yaparlarsa biz de kötülük yaparız’ diyen zayıf karakterli
kimseler olmayınız; bilakis, iyilik yaptıklarında insanlara iyilik yapmayı, kötülük yaptıklarında ise onlara kötülük yapmamayı içinize (bir
ilke olarak) yerleştiriniz.

25- İnsanların arasını düzeltmek için iyilik maksadıyla söz taşıyan veya iyilik maksadıyla (yalan) söyleyen, yalancı değildir.

26- Zenginlik mal çokluğu değil,gönül tokluğudur.

27- Mümin, ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasızdır.

28- Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır.

29- Siz bana kendinizden altı şeyi garanti edin, bende size cenneti garanti edeyim: Konuştuğunuzda doğruyu söyleyin. Söz verdiğinizde yerine
getirin. Size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. Namusunuzu koruyun. Gözlerinizi (haramdan) sakının. Ellerinizi (kötülüklerden) çekin.

30- Ameller ancak niyetlere göre değer kazanır ve herkes niyet ettiği şeyin karşılığını alacaktır.

31- Kimi, davranışları (fazilet açısından) geride bırakırsa, soyu-sopu onu (fazilette) ileriye götürmez.

32- Hasetten (kıskançlıktan) sakının! Çünkü ateşin odunu yediği gibi, haset de iyi amelleri yer bitirir.

33- Veren el, alan elden üstündür.

34- Hiç kimse, el emeği(yle kazanıp) yediğinden daha hayırlı bir lokma yememiştir.

35- Size cehenneme girmeyecek kimseleri bildireyim mi? Cana yakın, uysal, yumuşak huylu ve kolay geçinilen herkes.

36- Cennete, kalpleri kuş gibi (saf ve temiz) olan insanlar girecektir.

 

Rüyada Kova Görmek

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu